Corlan Aber

Aberystwyth, West Wales

 • 4 Star
 • Gyda twb poeth preifat ac ystafell chwaraeon, mae'r llety hwn yn derbyn anifeiliaid anwes ac yn darparu lleoliad gwych ar gyfer aduniadau.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £796 yr wythnos
 • £114 y noson
 • 4 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Syrffio
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Twb poeth
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd cefn gwlad

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 3 o welyau king/super-king
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite
 • Baddon
 • Cawod

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel
 • Giât diogelwch

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Gyda twb poeth preifat ac ystafell chwaraeon, mae'r llety hwn yn derbyn anifeiliaid anwes ac yn darparu lleoliad gwych ar gyfer aduniadau. Lai na 3 milltir o dref Aberystwyth ar arfordir Bae Ceredigion, mae Corlan Aber yn mwynhau safle tawel ym mhentref Llanfarian. Gellir ymuno â Llwybr Beicio Ystwyth o stepen y drws, gyda mynediad uniongyrchol i siopau a bwytai Aberystwyth.

Mae Aberystwyth yn gartref i Lyfrgell Cenedlaethol Cymru, dau draeth, promenâd, castell, rheilffordd y graig, a trên stêm i Bont ar Fynach. Heb anghofio Prifysgol Aberystwyth, sinema draddodiadol a Chanolfan Gelfyddydau fwyaf Cymru. 

Llawr Gwaelod

Ystafell fyw agored siap-L yn cynnig ardal ymlaciol i deuluoedd neu ffrindiau, gyda gwres dan y llawr yn y lolfa a'r ardal fyw.

Cegin - gyda'r holl offer angenrheidiol yn cynnwys oergell, rhewgell, popty, meicrodon a pheiriant golchi llestri. Mae'r ystafell iwtiliti cydffiniol yn cynnwys peiriant golchi dillad.

Ardal fwyta - bwrdd mawr ar gyfer 10 o westeion, yn edrych allan dros yr ardd gefn.

Lolfa - soffas a chadeiriau i'r holl westeion eistedd gyda'i gilydd, gyda teledu 40" ar y wal. Drysau patio yn arwain allan i'r ardd a'r twb poeth.

Ystafell Chwaraeon - ystafell arwahan gyda bwrdd dartiau (dewch â dartiau eich hun) a bwrdd pwl bach. Oergell arall os oes angen. 

Ystafell wely - gwely maint king mawr, soffa fach ac ystafell gawod en-suite. Gan nad oes unrhyw stepiau i'r llety, dyma leoliad gwych i westeion llai abl. 

Llawr Cyntaf

Ystafell wely - gyda gwely king mawr. En-suite mawr gyda cawod.

Ystafell wely 3 - gwely maint king.

Ystafell wely 4 - gyda dau wely sengl. 

Ystafell ymolchi yn cynnwys baddon gyda cawod oddi mewn, toiled a basn. 

Gardd

Gardd gaeedig gyda twb poeth preifat, bwrdd a chadeiriau i'r holl westeion. Lawnt artiffisial ar gyfer ei defnyddio drwy'r flwyddyn. 

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Pecyn Croeso yn cynnwys cacennau cri, Prosseco, te a choffi, siwgwr a llaeth     
 • Gwres canolog a thrydan yn gynwysedig    
 • Dillad gwelyau a thywelion yn gynwysedig - dewch â thywelion eich hun ar gyfer y twb poeth a'r traeth    
 • 1 sychwr gwallt
 • Llyfrau a gemau ar gael    
 • Cot trafeilio, cadair uchel a gât i'r staer i'w cael ar gais. Dewch â dillad eich hun i'r cot 
 • Croesewir un ci (mae'n bosib y caniateir un arall drwy gais)   
 • Dim ysmygu y tu mewn
 • Lle parcio i 3 car  
 • Fe ddarperir y canlynol:
  • Cegin: 2 rolyn papur cegin, hylif golchi llestri a thabledi cychwynnol i'r peiriant, clytiau a thywelion sychu llestri  
  • Ystafell ymolchi: sebon hylif a 2 rolyn papur i bob toiled    
  • Cynnyrch glanhau cyffredinol   

Lleoliad