Nantygleisiaid

Aberystwyth, West Wales

 • 5 Star
 • Bwthyn hudolus gyda twb poeth, mewn lleoliad heddychlon a thawel ger tref glan môr Aberystwyth ar arfordir Canolbarth Cymru.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £584 yr wythnos
 • £83 y noson
 • 5 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Syrffio
 • Pysgota
 • Golff

Nodweddion Arbennig

 • Twb poeth
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd cefn gwlad

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau dwbl
 • 1 gwely sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Baddon
 • Cawod

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 7:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Bwthyn hudolus gyda twb poeth, mewn lleoliad heddychlon a thawel ger tref glan môr Aberystwyth ar arfordir Canolbarth Cymru. Mae'r bwthyn steilus hwn yn derbyn anifeiliaid anwes, ac wedi ei addurno'n unigryw gyda sylw wedi ei roi i bob manylyn.

Ychwanegiad newydd i'r wefan

Llawr Gwaelod

Cegin steilus gyda'r holl offer, yn cynnwys popty trydan a hob, oergell/rhewgell Smeg, meicrodon a pheiriant golchi llestri.

Lolfa braf gyda soffas melfed moethus gyda plu oddi mewn, stôf nwy sy'n edrych fel stôf goed, a bwrdd coffi Ffrengig hynafol. Teledu mawr gyda Sky, chwaraewr DVD, Bluerayradio gyda chwaraewr MP3 a CD.

Ardal fwyta hardd gyda bwrdd mawr a chadeiriau ar gyfer 5, tân nwy, radio, chwaraewr CD a MP3.

Ystafell iwtiliti gyda peiriannau golchi a sychu dillad. Toiled arwahan.

Llawr Cyntaf

Ystafell wely 1 - gwely dwbwl.

Ystafell wely 2 - gwely dwbwl.

Ystafell wely 3 - gwely sengl.

Ystafell ymolchi gyda cawod dros y baddon, rheilen sychu tywelion, toiled a basn, a rhywaint o gynhyrchion ymolchi

Gardd

Gardd dawel a chaeedig, dec gyda twb poeth, a dodrefn gardd i fwynhau golygfeydd cefn gwlad.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Pecyn croeso yn cynnwys te a choffi, siwgwr a llaeth, potel o wîn pefriog, creision, cacennau cri a Waffles Tregroes
 • Gwres canolog a thrydan yn gynwysedig
 • Dillad gwelyau, tywelion, yn ogystal â gŵn baddon a sliperi  
 • 3 sychwr gwallt ar gael   
 • Cot trafeilio a chadair uchel ar gael os dymunir. Dewch â dillad eich hun i'r cot   
 • Wifi ar gael 
 • Croeso i hyd at 2 anifail anwes - ci cyntaf am ddim; ail gi £25 yr arhosiad   
 • Dim ysmygu tu mewn y bwthyn   
 • Mae'r eitemau canlynol ar gael ar gyfer eich arhosiad - Cegin: pupur a halen, papur cegin, hylif golchi llestri, tabledi i'r peiriant golchi llestri, clytiau newydd, ffoil, a ffilm glynu. Ystafell ymolchi: sebon hylif, 2 bapur toiled ar gyfer pob toiled. Cynnyrch glanhau cyffredinol 
 • Digon o le parcio 

Lleoliad