River View

Aberystwyth, West Wales

 • 4 Star
 • Llety steilus yn cynnig golygfeydd di-dor o'r afon a'r arfordir o'i leoliad heddychlon yn Aberystwyth.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £762 yr wythnos
 • £109 y noson
 • 4 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Syrffio
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd o'r afon
 • Golygfeydd o'r harbwr
 • Golygfeydd cefn gwlad
 • Golygfeydd o'r môr neu'r arfordir

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king
 • 1 gwely dwbl
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite
 • Baddon
 • Cawod

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Storfa tu allan
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Ar un lefel, dim grisiau
 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Llety steilus yn cynnig golygfeydd di-dor o'r afon a'r arfordir o'i leoliad heddychlon yn Aberystwyth, yn edrych allan dros aber yr afon Ystwyth a Bae Ceredigion. Gyda ffenestri mawr drwyddi draw sy'n gadael y golau naturiol i lifo mewn, mae lleoliad tawel River View ym mhen pellaf teras preifat o dai, gyda'r bonws ychwanegol o fod o fewn pellter cerdded i bopeth sydd gan Aberystwyth i'w gynnig. Mae Llwybr Arfordirol Cymru a llwybrau Rheidol ac Ystwyth ar stepen y drws.

Llawr Gwaelod

Ardal agored gyda ffenestri mawr sy'n caniatau i olau naturiol lifo mewn, nenfydau uchel a golygfeydd di-dor o'r afon a'r arfordir. 

Cegin - gyda'r holl offer yn cynnwys oergell/rhewgell, meicrodon, popty trydan a hob nwy, peiriannau golchi llestri a golchi dillad. Ffenestr fawr i wneud y mwyaf o'r golygfeydd. 

Ardal bwyta/lolfa - ystafell olau ac agored, cymdeithasol ac ymlaciol gyda golygfeydd o draeth Tanybwlch, afon Ystwyth a'r harbwr. Lloriau pren gwreiddiol a digon o le i eistedd. Bwrdd bwyta, teledu, chwaraewr DVD, seinydd bluetooth, llyfrau, mapiau CDs a gemau.

Ystafell wely 1 - gwely maint king, a golygfeydd anhygoel drwy ffenestri mawr.

Ystafell wely 2 - gwely dwbwl gydag ensuite yn cynnwys cawod, toiled a basn. 

Ystafell wely 3 - dau wely sengl maint llawn a ffenestri mawr.

Ystafell ymolchi - yn cynnwys baddon a chawod oddi mewn, toiled a basn.

Tu Allan

Gardd gaeedig yn wynebu'r De gyda golygfeydd di-dor o'r arfordir a'r afon. Lleoliad delfrydol i eistedd nôl i fwynhau paned o goffi neu lasied o wîn tra'n edmygu machlud haul trawiadol dros Fae Ceredigion. 

Gardd graean tu allan i'r drws ffrynt gyda bwrdd a chadeiriau. Gardd fawr tu hwnt gyda lawnt ac ardal bywyd gwyllt. 

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Pecyn croeso yn cynnwys te, coffi, llaeth a siwgwr, menyn, cacennau cri a gwîn    
 • Gwres trydan a thrydan yn gynwysedig      
 • Dillad gwelyau a thywelion yn gynwysedig 
 • Un sychwr gwallt ar gael
 • Wifi ar gael
 • Dim anifeiliaid anwes nac ysmygu tu mewn    
 • I gyd ar un llawr - delfrydol ar gyfer y llai abl     
 • Digon o le parcio ar gyfer 1 car mawr neu 2 gar cymhedrol. Parcio ychwanegol ar draeth Tanybwlch, 1 funud i ffwrdd     

Lleoliad

River View is situated in an enviable location with stunning coastal and river views, just over half a mile from every amenity that the lovely seaside town of Aberystwyth has to offer. Perched on a rocky outcrop above the river Ystwyth, directly on the Wales Coast Path, and nestled at the foot of an Iron Age Hill fort, it is a perfect location for walkers, nature lovers or those who simply want to relax and enjoy the stunning scenery. It also offers plenty of tranquility as the furthest of a handful of terraced houses along a private drive.

A short walk (approx 15 minutes) brings you to the centre of town and the nearest supermarket is just over 0.5 mile from the house. As one of West Wales’s main towns, Aberystwyth offers varied and plentiful shopping, bars, restaurants and cafes. It also features three beaches (including Tanybwlch on your doorstep), a promenade, a unique cliff railway, a castle and museum, Aberystwyth University, the largest Arts Centre in Wales and the National Library of Wales.

The best places to eat in the area includes Medina (0.5 mile) with fantastic Mediterranean influenced food, Ultracomedia (0.5 mile) offering high quality Spanish tapas, Pysgoty (0.7 mile), a small restaurant specialising in fish and seafood dishes and Baravin (0.7 mile), serving Italian food and overlooking the main promenade. Gwesty Cymru is also highly recommended on the seafront. For a few drinks, The Libertine (0.7 mile) serve great cocktails whilst recommended pubs include The Glengower (1 mile) on the seafront, serving good food and ale, Bottle and Barrel, a trendy craft beer bar, Ship and Castle for local ales, and Rummers by the bridge for live music and outdoor seating.

Aberystwyth offers direct access to the Cambrian Mountains and Rheidol Valley. The Vale of Rheidol Railway offers a very popular day trip up to Devil's Bridge (seasonal timetable), an area steeped in myths and legends. When you arrive in Devil’s Bridge (Pont-ar-fynach in Welsh), follow the riverside walk to see the three bridges built on top of each other and a magnificent waterfall. For activities, Colossal Activities can provide anything from golf to mountain bike hire to fishing and kayak hire. You can also enjoy excursions into the Cambrian Mountains for views, local history and wildlife with Cambrian Safaris. Other attractions include The Magic of Life Butterfly House, the remains of a Welsh Cistercian abbey at Ystrad Fflur (Strata Florida Abbey) and the Animalarium in Borth.

Beaches

 • Tanybwlch Beach - Pebble beach on the doorstep.
 • Aberystwyth South Beach – Sheltered sand and shingle beach. 0.5 mile from the house
 • Aberystwyth North Beach - Sand and shingle beach and the focal point of the town. During the height of summer donkeys, a bouncy castle and 'tea cup' rides along the prom ensure that there is plenty of entertainment for children. 0.7 mile
 • Clarach Beach – Sheltered sand and shingle beach (sand exposed at low tide). Clarach Bay is connected to Aberystwyth by a mile long nature trail with outstanding views across Cardigan Bay. 1.7 miles on foot / 3.5 mile drive
 • Borth Beach – Fabulous 3 mile stretch of sand. Blue Flag award and popular with surfers, kite surfers and families. 7 miles
 • Ynyslas Beach - Stunning beach with sand dunes on the southern side of the Dyfi Estuary. 9 miles

Walking

 • Wales Coastal Path. Join the path from the doorstep and enjoy the varied coastline of Cardigan Bay.
 • Pen Dinas - visit the ancient hill fort overlooking Aberystwyth and the coast. Walk from the door to the hill top in 30 minutes.
 • Nant yr Arian Visitor Centre - 3 scenic walks. 10.5 miles
 • ‘Follow the Mynach’: 6.5 miles following the river from its source to Devil’s Bridge, where it creates the famous waterfalls. 11.5 miles

Cycling

 • Ystwyth Trail - a 21 mile cycling / walking trail from Aberystwyth to Tregaron via Llanfarian. From the doorstep.
 • Rheidol Cycle Trail – This 17 mile trail leads you from Devil’s Bridge, through the Rheidol Valley down to the harbour in Aberystwyth, mainly along quiet back roads and dedicated cycle routes. 0.2 mile
 • Nant yr Arian Mountain Biking Centre - stunning high-level wilderness riding with 2 Red and 1 Epic Black graded trails as well as easier trails. 10.5 miles.

Fishing

 • Sea fishing off the stone jetty all year round. Aberystwyth is home to some of the most varied ground imaginable with a species resident list only equalled by the prolific waters off Devon and Cornwall. 0.1 mile
 • Charter boats can also be booked from Aberystwyth Marina.
 • Excellent wild trout fishing in many local rivers and within the mountain lakes. Day tickets can be obtained from GB Fishing Shop on Corporation St (0.8 mile)

Golf

 • Aberystwyth Golf Club – An 18 hole golf course blessed with stunning views over Cardigan Bay. 1.5 mile
 • Borth Golf Club – 18 hole championship golf course in a spectacular coastal location. 8 miles

Watersports

 • AberAdventures – surf school, SUP school and kayak hire in Borth. 7 miles

Horse Riding

 • Rheidol Riding Centre - family run British Horse Society Approved riding, training and examination centre. Full-size floodlit indoor and outdoor riding arenas, a showjumping and cross-country course, and fantastic trekking around the Rheidol Valley. 5.8 miles

Bird watching

 • Nant yr Arian includes a Red kite feeding Centre. 10.5 miles
 • R.S.P.B Nature Reserve at Ynys-hir on the South side of the Dyfi estuary. 12.5 miles.