Llety Cambrian

Aberystwyth, West Wales

 • 4 Star
 • Yn ddelfrydol i grwp o ffrindiau, teulu neu aduniad prifysgol yn Aberystwyth, ar safel tawel a phreifat.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £883 yr wythnos
 • £126 y noson
 • 4 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • Twb poeth

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 3 o welyau dwbl
 • 1 gwely sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 3 ystafell ymolchi
 • 3 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite

Teuluoedd

 • Cot
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 16:00
 • Amser gadael: 10:30

Disgrifiad

Bwthyn mawr yn Aberystwyth gyda golygfeydd ysblennydd o'r wlad sy'n ei amgylchynu a mynyddoedd Cambria. Yn ddelfrydol ar gyfer grwpiau o ffrindiau neu i ddod a'r teulu at ei gilydd, neu hyd yn oed aduniad prifysgol, gan nad yw ond milltir a hanner o'r dref glan môr Aberystwyth. Wedi ei leoli ar gampws preifat a thawel, digon o dir a pharc chwarae.

Mae digon o weithgareddau i'w mwynhau yn yr ardal gan gynnwys traethau hyfryd, marina, cerdded, beicio, nofio, gwylio adar a chyfleusterau hamdden tu mewn.

Llawr Gwaelod

Ystafell fyw a chegin ar gynllun agored, eang gyda drysau consertina yn agor i ardal eistedd y tu allan. Mae'r gegin yn cynnwys popeth fyddai ei angen arnoch, gan cynnwys oergell/rhewgell teip Americanaidd a lle eistedd.

Ystafell fwyta ar wahân mewn ystafell wydr, gyda lle i 8 eistedd.

Mae gan yr ystafell lawr grisiau ddau wely sengl ac en-suite/ystafell wlyb sydd yn addas i'r anabl.

Llawr Cyntaf

Ystafell ddwbl, neu gellir ei osod fel dau wely sengl, gyda ffenestri'n mynd o'r to i'r llawr fydd yn eich galluogi i fwynhau'r olygfa o fynyddoedd Cambria yn y pellter. En-suite o faint mawr gyda chawod.

Ail ystafell wely gyda gwely dwbl, gwely sengl a balconi bychan sy'n wynebu'r Gogledd Orllewin er mwyn mwynhau'r haul yn machlud. En-suite gyda baddon.

Gardd

Gardd breifat gaeëdig â ffens o'i amgylch yn nhu blaen y ty gyda mainc ynddi.

Mae yno diroedd eang sy'n cael eu rhannu, parc chwarae a digon o wagle agored, a hefyd barbiciw a gaiff ei rannu.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Wifi yn gynwysedig
 • Lle i olchi dillad.
 • Dillad gwlâu, tywelion baddon a dwylo a sychwr gwallt wedi eu darparu.
 • Cot a chadair uchel yn gallu cael eu darparu os dymunwch. Bydd angen dod â dillad gwely eich hunain ar gyfer y cot.
 • Gwres a thrydan yn gynwysedig.
 • Storfa ddiogel ar gael ar gyfer storio offer chwaraeon – beics, taclau pysgota, offer chwaraeon dwr ayyb.
 • Dim ysmygu.
 • Gellir cyfuno Bryn Olwg a Llety Cambrian.
 • Mae'r eitemau canlynol ar gael i chi yn ystod eich arhosiad hefyd:- Cegin: Halen a phupur, rholyn papur cegin, hylif golchi llestri/tabledi peiriant golchi llestri, cadachau llestri newydd a sgwryddion, ffoil tin a haenen lynu. Ystafell Ymolchi: Sebon dwylo hylif a 2 rolyn papur toiled i bob toiled. Offer golchi cyffredinol: Cannydd, golchwr cawod, chwistrellwr gwrthfacteria ayyb.
 • Hefyd yn gallu lletya grwpiau o 15 neu 17 wrth archebu Bryn Olwg (cysgu 8) ac Y Llofft Gwair (cysgu 2).

Lleoliad