Y Llofft Gwair

Aberystwyth, West Wales

 • 4 Star
 • Mae’r bwthyn gwyliau hwn yn Aberystwyth wedi’i leoli ar ystâd dawel a phreifat yng nghefn gwlad, ond yn agos iawn at y dref glan môr o Oes Fictoria hyfryd. Mae parc chwarae yno hefyd.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £409 yr wythnos
 • £58 y noson
 • 4 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • Golygfeydd o'r môr neu'r arfordir

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl
 • 1 gwely soffa

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 1 ystafell ymolchi
 • Tywelion ar gael

Teuluoedd

 • Cot
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 15:00
 • Amser gadael: 10:30

Disgrifiad

Mae’r Llofft Gwair yn fwthyn gwyliau ar ddwy lefel yn Aberystwyth, ac mae’r golygfeydd o’r ystafell wely yn estyn ar draws mynyddoedd y Cambria. Mae wedi’i leoli ar ystâd dawel a phreifat gyda pharc chwarae, ac er bod y lleoliad yn wledig, nid yw ond nepell o Aberystwyth, sy’n dref glan-môr ddeniadol o Oes Fictoria, gyda’i thraethau, ei phromenâd a’i marina hardd.

Llawr Gwaelod

Mae gan y bwthyn gwyliau hwn yn Aberystwyth gegin, lolfa a man bwyta cynllun agored gyda soffas lledr ysgafn cyfforddus a digon o le i ymlacio. Teledu Freeview, chwaraewr DVD, Radio CD a doc mp3.

Mae popeth sydd ei angen arnoch chi yn y gegin, gan gynnwys rhewgell maint llawn, oergell a pheiriant golchi llestri.

Llawr Cyntaf

Mae gan yr ystafell wely ddwbl fawr yn y bwthyn gwyliau hwn yn Aberystwyth olygfeydd ar draws mynyddoedd y Cambria. Mae un gwely dwbl a gwely y gellir ei dynnu allan ar gyfer gwestai ychwanegol.
 
Mae’r ystafell ymolchi’n cynnwys bath ffrwd mawr gyda chawod drosto a thŷ bach.

Gardd

Gardd breifat o faint da gyda ffens o’i hamgylch ac yn cynnwys bwrdd a chadeiriau.
Mae tiroedd eang ar y safle, parc chwarae, a digon o fannau agored, oll wedi’u rhannu. Ceir barbeciw sydd wedi’i rannu hefyd.

Gwybodaeth Ychwanegol

Wi-fi yn gynwysedig.
Golchdy ar gael ar y safle.
Dillad gwely, tyweli bach a mawr, a sychwr gwallt yn gynwysedig.
Darperir cadair uchel a chot babi ar gais (dewch â’ch dillad gwely eich hun ar gyfer y cot os gwelwch yn dda).
Gwres a thrydan yn gynwysedig (gwres o dan y llawr).
Man storio diogel ar gyfer unrhyw gyfarpar chwaraeon – beiciau, offer pysgota, chwaraeon dŵr ac ati.
Dim anifeiliaid anwes.
Dim ysmygu.

Darperir yr eitemau hyn hefyd yn y llety ar gyfer eich ymweliad. 
Cegin: halen a phupur, papur cegin, hylif golchi llestri/tabledi peiriant golchi llestr, cadachau llestri a sgwrwyr newydd, ffoil a glynlen/cling ffilm.
Ystafell ymolchi: sebon hylif a 2 rolyn o bapur ym mhob tŷ bach.
Cynnyrch glanhau cyffredinol: cannydd, glanhawr cawod, hylif gwrthfacteria ac ati.

Lleoliad