Glan y Fad

Aberystwyth, West Wales

 • 3 Star
 • Mewn man cyfleus rhwng yr arfordir a chefn gwlad, ac Aberystwyth 4 milltir i ffwrdd ac amryw o atyniadau a gweithgareddau o'ch cwmpas.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £418 yr wythnos
 • £60 y noson
 • 3 Star

Nodweddion

Nodweddion Arbennig

 • Tân agored neu stôf goed
 • Pecyn croeso

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king
 • 1 gwely dwbl
 • 2 o welyau bync

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 1 ystafell ymolchi
 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael

Teuluoedd

 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 15:00
 • Amser gadael: 10:00

Disgrifiad

Wedi’i leoli mewn man cyfleus rhwng yr arfordir a chefn gwlad, mae amrywiaeth helaeth o weithgareddau yn agos i’r llety gwyliau hwn. Dim ond 4 milltir i ffwrdd mae tref a thraeth poblogaidd Aberystwyth, mae amrywiaeth o lwybrau i’w cerdded i bob cyfeiriad ac i’r rheiny ohonoch sydd yn hoff o antur mae digon ohono i’w gael yng nghanolfan beicio mynydd Nant yr Arian. Am ddiwrnod fwy ymlaciol, camwch ar y trên stêm i Bontarfynach gyda’i thair pont a rhaeadr enwog, neu ewch i ymweld â Gwarchodfa Natur Ynyslas a’i dwyni tywod.

Llawr Gwaelod

Cegin/Ystafell fwyta - Cegin fawr wledig a thraddodiadol, a phob dim y byddwch ei angen ar gyfer gwyliau hunan-ddarpar mewn bwthyn cartrefol. Rhewgell/oergell, peiriant golchi dillad, peiriant golchi llestri ac Esse Rayburn yn gynwysedig. Bwrdd bwyta a chadeiriau cadarn derw ar gyfer pryd o fwyd traddodiadol i’r teulu.

Ystafell fyw - Swît ledr moethus tair rhan, stôf llosgi coed, teledu a chwaraewr DVD er mwyn mwynhau nosweithiau clyd o flaen y tân.

Ystafell wydr - Ymlaciwch wrth edmygu golygfeydd cefn gwlad o’r ystafell wydr, sydd â seddi cyfforddus a dreser hardd Gymreig i ychwanegu at hud y lle.

Ty bach a basn ar y llawr gwaelod.

Llawr Cyntaf

Mae gan lety gwyliau Glan y Fad ddwy ystafell wely dwbl ac un ystafell bync.

Prif ystafell wely â digonedd o le ynddi, gyda gwely maint 'king' cyfforddus, dodrefn traddodiadol a theledu.

Mae’r ail ystafell wely â steil glasurol iddi, gyda gwely dwbl a dodrefn hufen.

Gwlâu bync sydd yn y drydedd ystafell wely, gyda dodrefn sy’n cydweddu.

Yn yr ystafell ymolchi deuluol mae baddon, pen cawod i’w ddal â llaw, toiled ac uned fasn.

Gardd

Ardal batio a gardd gyda digonedd o le, a phistyll dwr hardd. Mae cornel barbeciw yn yr ardal batio a bwrdd mawr gyda lle i 10 eistedd o’i amgylch.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Cacennau cri i’ch croesawu wrth gyrraedd
 • Darperir dillad gwely, tywelion baddon a llaw
 • Wifi ar gael
 • Gwres a thrydan yn gynwysedig yn y pris
 • Croeso i 1 anifail anwes
 • Cot teithio a chadair uchel os oes cais
 • Mae lle i 3 car barcio tu allan i lety Glan y Fad. Mae gorsaf drenau yn Aberystwyth ac mae rhwydwaith dda o fysus a thacsis ar gael yn lleol os hoffech deithio heb gar.
 • Darperir yr eitemau canlynol ar gyfer eich arhosiad -
 • Cegin: offer golchi llestri a 2 dabled i’r peiriant golchi llestri, te, coffi, siwgr a halen ac ati.
  Ystafell Ymolchi: Sebon golchi dwylo a phapur ty bach yn yr ystafell ymolchi a’r ty bach ar y llawr gwaelod.

Lleoliad