Blaenilar

Aberystwyth, West Wales

 • 5 Star
 • Bwthyn i 4 ynghanol atyniadau Gorllewin Cymru, yn agos i Aberystwyth, llwybrau cerdded, traethau, canolfan beicio mynydd, trên stêm, rhaeadrau a llawer mwy.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £446 yr wythnos
 • £64 y noson
 • 5 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl
 • 2 o welyau bync

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael

Teuluoedd

 • Cot
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Mae'r bwthyn hardd hwn ger Aberystwyth yn mwynhau lleoliad trawiadol, yn edrych allan dros Gwm Ystwyth yng nghefn gwlad heddychlon Gorllewin Cymru. Mae Aberystwyth (4 milltir) yn dref arfordirol odidog gydag ystod eang o adnoddau. Lleoliad delfrydol i wneud y mwyaf o'r ardal boblogaidd hon a phopeth sydd i'w gynnig yma, gan gynnwys ystod o atyniadau teuluol, llwybrau cerdded, traethau, canolfan feicio mynydd Nant yr Arian, rheilffordd fach a rhaeadrau Pont ar Fynach. 

Llawr Gwaelod

Mae Blaenilar wedi ei ddodrefni i safon uchel. Mae'r gegin/ystafell fwyta gyda'r offer angenrheidiol yn cynnwys peiriant golchi llestri, oergell/rhewgell, meicrodon a theledu Freeview.

Lolfa gyda seddau cyfforddus, tân trydan, teledu Freeview gyda chwaraewr DVD a CD.

Ystafell gyda gwely dwbwl, cypyrddau ger y gwely a chwpwrdd dillad.

Ystafell wely gyda bync maint llawn, cypyrddau dillad.

Ystafell ymolchi eang gyda baddon, cawod arwahan, a rheilen sychu tywelion.

Gardd

Mae ardal patio a barbaciw eang yn Blaenilar, ynghyd â mynediad i lawnt ac ardal chwarae plant sy'n cael ei rannu, gyda siglen a llithren.    

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Dillad gwelyau a thywelion ar gael      
 • Gwres a thrydan yn gynwysedig        
 • Haearn a bwrdd smwddio ar gael      
 • Cot a chadair uchel ar gael os dymunir. Dewch â dillad eich hun i'r cot                   
 • Wifi ar gael      
 • Digon o le parcio oddi ar y ffordd      
 • Croesewir 1 anifail anwes am ddim, o bosib 2 ar gais. Gadewch i ni wybod pan yn gosod eich archeb             
 • Ystafell olchi dillad yn cael ei rhannu ar y safle gyda mynediad 24 awr                   
 • Gellir disgwyl croeso ac awyrgylch gyfeillgar Cymreig gan y perchnogion ar y safle      
 • Gwyliau byr ar gael drwy gydol y flwyddyn arwahan i wyliau'r haf    
 • Ar gyfer grwpiau mwy o deulu neu ffrindiau, mae yma hefyd 2 fwthyn arall 5 seren ar y safle - Blaenlli (cysgu 6) ac Y Ddinas (cysgu 4)

Gwybodaeth ar gyfer Pobl Anabl a Llai Abl

 • Mae'r llety i gyd yn addas ar gyfer pobl anabl gyda'r holl ystafelloedd ar y llawr gwaelod. Mae hyn yn cynnwys y gegin, lolfa, ystafell wely ac ystafell ymolchi    
 • Nid oes unrhyw gyfyngiad ar daldra   
 • Mynediad rhwydd i gadair olwyn, yr holl ddrysau dros 750mm gyda'r prif ddrws yn 860mm o led    
 • Lle parcio cyfleus gyda mynediad gwastad ar darmac i'r bwthyn
 • Dim stepiau yn y bwthyn a gellir cael mynediad i'r ardd mewn cadair olwyn     
 • Golau ychwanegol yn y gegin a chloc siarad ar gyfer y rheiny sydd â nam gweledol. Mae hyn ar gael drwy drefniant ymlaen llaw - gadewch i ni wybod pan yn archebu     
 • Rheiliau yn yr ystafell ymolchi gydag ensuite arwahan   
 • Lle i gadair olwyn ffitio o dan y bwrdd bwyta, a lle o dan y gwely ar gyfer bagiau a hoist    
 • Mae'r switshis golau a handlenni'r drysau i gyd o fewn cyrraedd  
 • Mae lle ar gyfer cadair olwyn y ddwy ochr i'r gwely ac i mewn i'r ystafell ymolchi. Mae yna stepen 5 modfedd i mewn i'r uned gawod   
 • Gellir cael gwared yn ddiogel â phadiau anymataliaeth a nodwyddau hyperdermic

Ar gael os dymunir :-

 • Sedd uwch ar gyfer y toiled a chomod 
 • Sedd i'r bath    
 • Mae yna gwmni gofal ar gael ar gyfer cefnogaeth, ac fe ellir llogi offer symudedd ychwanegol yn lleol     

Fe ganiateir cwn tywys

Lleoliad

Set in a spectacular countryside location with wonderful panoramic views, Blaenilar is one of three recently converted, semi-detached 5 star cottages on site. You have a local pub and village shops within 2 miles whilst Aberystwyth offers a wide range of restaurants, cafes, pubs, shops and supermarkets just 4 miles away.

This is a great base to explore Mid and West Wales, a trip to the seaside or for visiting the university and the National Library of Wales. Enjoy a day out at Fantasy Farm at Llanrhystud (8.5 miles), pony trekking at Rheidol riding centre or a round of golf at Aberystwyth or Borth. Sea and coarse fishing are available locally whilst surfing is popular along the coast. The area also offers excellent walks with an abundance of wildlife including coastal birds and red kites.

One of the premier Mountain Biking centres in Wales (Nant yr Arain), is just a 15 mile drive from the cottage where you can also watch the red kites being fed. Venture on a deep underground tour of The Silver and Lead Mines at Llywernog (14.5 miles) or sit back and enjoy a scenic journey on the famous steam train through the Vale of Rheidol from Aberystwyth to Devil’s Bridge.

Beaches
 • Sheltered sand and shingle beach at the popular seaside town of Aberystwyth. During the height of summer donkeys, a bouncy castle and 'tea cup' rides along the prom ensure that there is plenty of entertainment for children. 4 miles.
 • Three-mile stretch of sandy beach from Borth to Ynys Las. 13 miles.
Walking
 • Ystwyth Trail - a 21 mile walking / cycling trail from Aberystwyth to Tregaron via Llanfarian. Join the path 0.5 miles from the cottage.
 • Ceredigion Coast Path follows the varied coastline of Cardigan Bay. Aberystwyth is the easiest joining point, 4 miles away.
 • ‘Follow the Mynach’: 6.5 miles following the river from its source to Devil’s Bridge, where it creates the famous waterfalls. 14.5 miles from cottage
 • Nant yr Arian Visitor Centre - 3 scenic walks. 15 miles
 • The Hafod Estate (owned by the Forestry Commission) offers 5 way-marked walks, of varying length and difficulty, enabling visitors to explore the famous Hafod landscape. 18.5 miles
Cycling
 • Ystwyth Trail – see above under walking. 0.5 miles from the cottage.
 • Rheidol Cycle Trail – This 17 mile trail leads you from Devil’s Bridge, through the Rheidol Valley down to the harbour in Aberystwyth, mainly along quiet back roads and dedicated cycle routes. 14.5 miles
 • Nant yr Arian Mountain Biking Centre - one of the premier Mountain Biking centres in Wales. Featuring the Continental Tyres Syfydrin Trail, one of the most scenic wilderness trails in the UK. 15 miles from cottage.
Golf
 • Aberystwyth Golf Club – 18 hole golf course. 4 miles
Fishing
 • Sea fishing at Aberystwyth – home to some of the most varied ground imaginable with a species resident list only equalled by the prolific waters off Devon and Cornwall. 4 miles
 • Nant-y-Moch & Dinas reservoirs, near Ponterwyd - both stocked with varieties of trout. Permits for fishing can be bought from the Rheidol Filling Station in Ponterwyd. 15 miles
Horse Riding
 • Rheidol Riding Centre has full-size floodlit indoor and full-size floodlit outdoor riding arenas, a showjumping and cross-country course, and fantastic trekking around the Rheidol Valley. 9 miles