Y Ddinas

Aberystwyth, West Wales

 • 5 Star
 • Bwthyn hunan ddarpar i 4 ger Aberystwyth. Agos i amryw o atyniadau teuluol, canolfan beicio mynydd, tren stem a rhaeadrau, traethau a llwybrau cerdded hardd.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £446 yr wythnos
 • £64 y noson
 • 5 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl
 • 2 o welyau sengl
 • 1 gwely soffa

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Ar un lefel, dim grisiau
 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Bwthyn hunan ddarpar ger Aberystwyth yn sefyll uwchlaw dyffryn yr afon Ystwyth yng nghefn gwlad hyfryd Ceredigion. Mae wedi ei leoli yn wych er mwyn gwneud y mwyaf o bopeth sydd gan y rhanbarth poblogaidd hwn yng Ngorllewin Cymru i’w gynnig.
Saif tref arfordirol hardd Aberystwyth, gyda’i chyfleusterau di-ri bedair milltir yn unig i ffwrdd, yn ogystal ag amrediad helaeth o atyniadau eraill. Mae hyn yn cynnwys amryw o atyniadau i’r teulu, canolfan beicio mynydd Nant yr Arian, Pontarfynach gyda’i drên stêm a rhaeadrau, y traethau yn Borth ac Ynys Las a nifer o lwybrau cerdded prydferth.

Llawr Gwaelod
Cegin ac ardal fwyta groesawgar yn cynnwys yr holl gyfleuster. Ymhlith y cyfleusterau ceir microdon, golchwr llestri, popty trydan a hob, rhewgell, oergell a theledu.
Ystafell fyw gysurus gyda golygfeydd rhagorol o’r wlad drwy ddrysau patio mawr. Tân trydan, teledu gyda sianeli am ddim, chwaraewr DVD a hi-fi. Ceir soffa gwely yn yr ystafell hon hefyd.
Ystafell wely ddwbl gyda chwpwrdd dillad, bwrdd gwisgo, cypyrddau ger y gwely a golygfeydd cefn gwlad.
Ystafell wely twin gyda chwpwrdd dillad, bwrdd gwisgo, cypyrddau ger y gwelyau a golygfa hyfryd o gefn gwlad.
Ystafell ymolchi yn cynnwys bath gyda chawod uwch ei ben, basn ymolchi, toiled a rheilen cynhesu tywelion.

Gardd
Patio wedi ei ddodrefnu yn edrych allan ar olygfeydd godidog o Geredigion.
Ceir hefyd ardal chwarae i blant gyda siglenni a llithren a gaiff ei rannu gyda gwesteion eraill sy’n aros ar y safle.

Gwybodaeth Ychwanegol
Ar gyfer grwpiau neu deuluoedd mwy, ceir bwthyn gwyliau moethus arall ar y safle sydd hefyd yn cysgu 4 o bobl.

Dillad gwely, tywelion dwylo a bath yn gynwysedig.

Gwres a thrydan yn gynwysedig.

Bwrdd a haearn swmddio ar gael.

Darperir cot a chadair uchel ar gais.

Digonedd o le parcio oddi ar y ffordd.

Croesewir 1 anifail anwes, efallai 2 ar gais.

Ystafell golchi dillad ar gyfer yr holl westeion sy’n aros ar y safle gyda mynediad 24 awr.

Mae bond 'gofal da am lety' ar y llety hwn am £150, sydd yn ad-daladwy ac yn ddyledus i Y Gorau o Gymru ar yr un pryd â balans eich gwyliau. Neu, gallwch osgoi y bond hwn drwy, yn hytrach, dalu ffî sydd ddim yn ad-daladwy am £5 y person.


Gallwch ddisgwyl awyrgylch gyfeillgar Gymreig a chroeso cynnes gan y perchnogion sydd hefyd yn byw ar y safle.

Lleoliad

Y Ddinas self catering Aberystwyth cottage is one of three recently converted, stone built cottages set in a spectacular countryside location with wonderful panoramic views. There is a local pub and village shops within 2 miles whilst Aberystwyth (4 miles) offers a wide range of restaurants, cafes, pubs, shops and supermarkets.

The cottage offers a great base for exploring Mid and West Wales, a trip to the seaside or for visiting the university and the National Library of Wales. Sea and coarse fishing are available locally whilst surfing is popular along the coast. Enjoy a round of golf at Llanrhystud, Aberystwyth or Borth, some pony trekking at Rheidol riding centre or a visit to Fantasy Farm at Llanrhystud (8.5 miles). The area also offers excellent walks with an abundance of wildlife including coastal birds and red kites.

Nant yr Arain Visitor Centre, one of the premier Mountain Biking centres in Wales, is just a 15 mile drive, where you can also watch the red kites being fed. Venture on a deep underground tour of The Silver and Lead Mines at Llywernog (14.5 miles) or sit back and enjoy a scenic journey on the famous steam train through the Vale of Rheidol from Aberystwyth to Devil’s Bridge.

Beaches

Sheltered sand and shingle beach at the popular seaside town of Aberystwyth. During the height of summer donkeys, a bouncy castle and 'tea cup' rides along the prom ensure that there is plenty of entertainment for children. 4 miles.

Three-mile stretch of sandy beach from Borth to Ynys Las. 13 miles.

Walking

Ystwyth Trail - a 21 mile walking / cycling trail from Aberystwyth to Tregaron via Llanfarian. Join the path 0.5 miles from the cottage.

Ceredigion Coast Path follows the varied coastline of Cardigan Bay. Join the path at Aberystwyth - 4 miles.

‘Follow the Mynach’: 6.5 miles following the river from its source to Devil’s Bridge, where it creates the famous waterfalls. 14.5 miles from cottage

Nant yr Arian Visitor Centre - 3 scenic walks. 15 miles

The Hafod Estate (owned by the Forestry Commission) offers 5 way-marked walks, of varying length and difficulty, enabling visitors to explore the famous Hafod landscape. 18.5 miles

Cycling

Ystwyth Trail – see above under walking. 0.5 miles from the cottage.

Rheidol Cycle Trail – This 17 mile trail leads you from Devil’s Bridge, through the Rheidol Valley down to the harbour in Aberystwyth, mainly along quiet back roads and dedicated cycle routes. 14.5 miles

Nant yr Arian Mountain Biking Centre - one of the premier Mountain Biking centres in Wales. Featuring the Continental Tyres Syfydrin Trail, one of the most scenic wilderness trails in the UK. 15 miles from cottage.

Fishing

Sea fishing at Aberystwyth – home to some of the most varied ground imaginable with a species resident list only equalled by the prolific waters off Devon and Cornwall. 4 miles

Nant-y-Moch & Dinas reservoirs, near Ponterwyd - both stocked with varieties of trout. Permits for fishing can be bought from the Rheidol Filling Station in Ponterwyd. 15 miles

Golf

Aberystwyth Golf Club – 18 hole golf course. 4 miles

Horse Riding

Rheidol Riding Centre has full-size floodlit indoor and full-size floodlit outdoor riding arenas, a showjumping and cross-country course, and fantastic trekking around the Rheidol Valley. 9 miles