Y Ddinas

Aberystwyth, West Wales

 • 5 Star
 • Bwthyn hunan ddarpar i 4 ger Aberystwyth. Agos i amryw o atyniadau teuluol, canolfan beicio mynydd, tren stem a rhaeadrau, traethau a llwybrau cerdded hardd.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £435 yr wythnos
 • £62 y noson
 • 5 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl
 • 2 o welyau sengl
 • 1 gwely soffa

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Ar un lefel, dim grisiau
 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Bwthyn hunan ddarpar ger Aberystwyth yn sefyll uwchlaw dyffryn yr afon Ystwyth yng nghefn gwlad hyfryd Ceredigion. Mae wedi ei leoli yn wych er mwyn gwneud y mwyaf o bopeth sydd gan y rhanbarth poblogaidd hwn yng Ngorllewin Cymru i’w gynnig.
Saif tref arfordirol hardd Aberystwyth, gyda’i chyfleusterau di-ri bedair milltir yn unig i ffwrdd, yn ogystal ag amrediad helaeth o atyniadau eraill. Mae hyn yn cynnwys amryw o atyniadau i’r teulu, canolfan beicio mynydd Nant yr Arian, Pontarfynach gyda’i drên stêm a rhaeadrau, y traethau yn Borth ac Ynys Las a nifer o lwybrau cerdded prydferth.

Llawr Gwaelod
Cegin ac ardal fwyta groesawgar yn cynnwys yr holl gyfleuster. Ymhlith y cyfleusterau ceir microdon, golchwr llestri, popty trydan a hob, rhewgell, oergell a theledu.
Ystafell fyw gysurus gyda golygfeydd rhagorol o’r wlad drwy ddrysau patio mawr. Tân trydan, teledu gyda sianeli am ddim, chwaraewr DVD a hi-fi. Ceir soffa gwely yn yr ystafell hon hefyd.
Ystafell wely ddwbl gyda chwpwrdd dillad, bwrdd gwisgo, cypyrddau ger y gwely a golygfeydd cefn gwlad.
Ystafell wely twin gyda chwpwrdd dillad, bwrdd gwisgo, cypyrddau ger y gwelyau a golygfa hyfryd o gefn gwlad.
Ystafell ymolchi yn cynnwys bath gyda chawod uwch ei ben, basn ymolchi, toiled a rheilen cynhesu tywelion.

Gardd
Patio wedi ei ddodrefnu yn edrych allan ar olygfeydd godidog o Geredigion.
Ceir hefyd ardal chwarae i blant gyda siglenni a llithren a gaiff ei rannu gyda gwesteion eraill sy’n aros ar y safle.

Gwybodaeth Ychwanegol
Ar gyfer grwpiau neu deuluoedd mwy, ceir bwthyn gwyliau moethus arall ar y safle sydd hefyd yn cysgu 4 o bobl.

Dillad gwely, tywelion dwylo a bath yn gynwysedig.

Gwres a thrydan yn gynwysedig.

Bwrdd a haearn swmddio ar gael.

Darperir cot a chadair uchel ar gais.

Digonedd o le parcio oddi ar y ffordd.

Croesewir 1 anifail anwes, efallai 2 ar gais.

Ystafell golchi dillad ar gyfer yr holl westeion sy’n aros ar y safle gyda mynediad 24 awr.

Mae bond 'gofal da am lety' ar y llety hwn am £150, sydd yn ad-daladwy ac yn ddyledus i Y Gorau o Gymru ar yr un pryd â balans eich gwyliau. Neu, gallwch osgoi y bond hwn drwy, yn hytrach, dalu ffî sydd ddim yn ad-daladwy am £5 y person.


Gallwch ddisgwyl awyrgylch gyfeillgar Gymreig a chroeso cynnes gan y perchnogion sydd hefyd yn byw ar y safle.

Lleoliad