Llety'r Graig

Aberystwyth, West Wales

 • 5 Star
 • Bwthyn gwyliau 5 seren yn cysgu 6 mewn dyffryn gwledig hardd ger Aberystwyth, gyda golygfeydd arbennig o fryniau'r ardal. Perffaith ar gyfer gwyliau i'r teulu.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £587 yr wythnos
 • £84 y noson
 • 5 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Golff

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Twb poeth
 • Golygfeydd o'r môr neu'r arfordir

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau king/super-king
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite

Teuluoedd

 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel
 • Giât diogelwch

Awyr Agored

 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Bwthyn gwyliau 5 seren ger Aberystwyth, mewn llecyn perffaith ar gyfer gwyliau i deulu ar arfordir Canolbarth Cymru. Ymlaciwch ar lan y môr, cerddwch a beiciwch trwy lonyddwch cefn gwlad, gwylio’r barcutiaid coch yn cael eu bwydo ac ymweld ag atyniadau teuluol yn yr ardal. Ymhlith y rhain mae'r Animalariwm, Labrinth y Brenin Arthur, holl gyfleusterau Aberystwyth a thaith ar y trên stêm i Bontarfynach gyda’i raeadr a'i bontydd enwog.

Llawr Gwaelod

Ystafell fyw a chegin agored gyda dodrefn derw â steil gwledig, gyda llawr llechi, bwrdd bwyta a 6 chadair, oergell/rhewgell, popty, micro-don, golchwr llestri, peiriant golchi a sychu dillad.

Ardal i eistedd ac ymlacio gyda llawr pren, 2 soffa a chadair i 6 o bobl, bwrdd coffi, nythaid o fyrddau, teledu â sianeli am ddim, DVD a stôf llosgi coed (darperir coed tân).

O’r ystafell fyw mae 1 gris yn arwain i gyntedd lle ceir drws cefn yn agor i batio gyda lein ddillad, bwrdd a 6 chadair.

Ystafell ymolchi teulu gyda chawod dros y bath a llawr llechfaen. 2 ris arall i’r ystafelloedd gwely.

Yn yr ystafell wely gyntaf ceir llawr derw ac ystafell en suite gyda chawod a llawr llechi. Gwely maint king a gwely sengl, bwrdd gwisgo, otoman, cypyrddau wrth ochr y gwely a theledu.

Ail ystafell wely gyda llawr derw, gwelyau king a sengl, bwrdd gwisgo, otoman, cypyrddau wrth ochr y gwely a theledu.

Gardd

Gardd amgaeedig fawr gyda dodrefn patio a lein ddillad. Lawnt gyda lle parcio o fewn y gatiau blaen.

Gwybodaeth Ychwanegol

 

 • Dillad gwlau a thywelion yn cael eu darparu.
 • Gwres a thrydan yn gynwysedig.
 • Cot teithio, cadair uchel a giât grisiau ar gael. Dewch a'ch dillad gwely eich hun ar gyfer y cot.
 • Platiau a phowleni plastig i blant yn cael eu darparu.
 • Wi-fi ar gael.
 • Parcio preifat.
 • Yn fodlon derbyn 1 ci.
 • Dim ysmygu.
 • Stôf llosgi coed yn y lolfa a gwresogyddion storio.

 

Lleoliad