Llety'r Graig

Aberystwyth, West Wales

 • 5 Star
 • Bwthyn gwyliau 5 seren yn cysgu 6 mewn dyffryn gwledig hardd ger Aberystwyth, gyda golygfeydd arbennig o fryniau'r ardal. Perffaith ar gyfer gwyliau i'r teulu.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £686 yr wythnos
 • £98 y noson
 • 5 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Golff

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Twb poeth
 • Golygfeydd o'r môr neu'r arfordir

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau king/super-king
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite

Teuluoedd

 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel
 • Giât diogelwch

Awyr Agored

 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Bwthyn gwyliau 5 seren ger Aberystwyth, mewn llecyn perffaith ar gyfer gwyliau i deulu ar arfordir Canolbarth Cymru. Ymlaciwch ar lan y môr, cerddwch a beiciwch trwy lonyddwch cefn gwlad, gwylio’r barcutiaid coch yn cael eu bwydo ac ymweld ag atyniadau teuluol yn yr ardal. Ymhlith y rhain mae'r Animalariwm, Labrinth y Brenin Arthur, holl gyfleusterau Aberystwyth a thaith ar y trên stêm i Bontarfynach gyda’i raeadr a'i bontydd enwog.

Llawr Gwaelod

Ystafell fyw a chegin agored gyda dodrefn derw â steil gwledig, gyda llawr llechi, bwrdd bwyta a 6 chadair, oergell/rhewgell, popty, micro-don, golchwr llestri, peiriant golchi a sychu dillad.

Ardal i eistedd ac ymlacio gyda llawr pren, 2 soffa a chadair i 6 o bobl, bwrdd coffi, nythaid o fyrddau, teledu â sianeli am ddim, DVD a stôf llosgi coed (darperir coed tân).

O’r ystafell fyw mae 1 gris yn arwain i gyntedd lle ceir drws cefn yn agor i batio gyda lein ddillad, bwrdd a 6 chadair.

Ystafell ymolchi teulu gyda chawod dros y bath a llawr llechfaen. 2 ris arall i’r ystafelloedd gwely.

Yn yr ystafell wely gyntaf ceir llawr derw ac ystafell en suite gyda chawod a llawr llechi. Gwely maint king a gwely sengl, bwrdd gwisgo, otoman, cypyrddau wrth ochr y gwely a theledu.

Ail ystafell wely gyda llawr derw, gwelyau king a sengl, bwrdd gwisgo, otoman, cypyrddau wrth ochr y gwely a theledu.

Gardd

Gardd amgaeedig fawr gyda dodrefn patio a lein ddillad. Lawnt gyda lle parcio o fewn y gatiau blaen.

Gwybodaeth Ychwanegol

 

 • Dillad gwlau a thywelion yn cael eu darparu.
 • Gwres a thrydan yn gynwysedig.
 • Cot teithio, cadair uchel a giât grisiau ar gael. Dewch a'ch dillad gwely eich hun ar gyfer y cot.
 • Platiau a phowleni plastig i blant yn cael eu darparu.
 • Wi-fi ar gael.
 • Parcio preifat.
 • Yn fodlon derbyn 1 ci.
 • Dim ysmygu.
 • Stôf llosgi coed yn y lolfa a gwresogyddion storio.

 

Lleoliad

Up a private lane, Llety'r Graig cottage, Mid Wales is one of two adjoining south facing cottages in a beautiful rural valley with excellent views of rolling hills. Within 7 miles of two sandy beaches on the Mid Wales coast and 8 miles from Aberystwyth. Tal-y-bont village (1 mile) has 2 good pubs, shop, garage and children’s play area. Enjoy this attractive valley which is convenient to both the Seaside and the Cambrian Mountains with walking and cycling opportunities.

The University and Seaside town of Aberystwyth includes the National Library, Museum and Castle and a range of amenities including a Leisure Centre, plenty of shops, Golf Course and even a Narrow Gauge Railway leading to Devils Bridge with its famous Waterfalls and many lovely walks. The Aberystwyth area offers some spectacular landscapes and scenery, as featured on Hinterland / Y Gwyll; a ground-breaking, dual-language detective drama set against the stunning backdrop of West Wales.

The Ancient Capital of Wales, Machynlleth is 11 miles north and offers walks and cycle trails, an unique shopping experience, Leisure Centre, Golf Course, Wales’ first Parliament House dating back to the 15th Century and the oldest Street Market in Britain every Wednesday. A few more miles North is the Centre for Alternative Technology and just a little further is the Corris Craft Centre and King Arthur’s Labyrinth.

Other things to do and see in the area include the Ynys Hir Nature Reserve and Sand dunes, walking, cycling, sightseeing, seaside, golfing and fishing. The Silver and Lead Mines at Llywernog and the Water Falls and Steps at Devils Bridge are also well worth a visit.

Beaches

Beautiful beaches within 7 miles at Borth and Ynys Las, with the popular seaside town of Aberystwyth just 8 miles away.

Walking

Plenty of rural and mountain walks. Public foot paths convenient also coastal path at Borth 6 miles away.

Cycling

Cycle path for 3 miles approximately from village along main road and many other cycle paths within a few miles. Also endless rural roads for walking and cycling.

Dyfi Mountain Biking - all routes start from Machynlleth. 11 miles

Nant yr Arian Mountain Biking Centre - one of the premier Mountain Biking centres in Wales. 14 miles

Bird watching

R.S.P.B. at Ynyshir, Dyfi Osprey Project, Red Kite Feeding Centre at Nant yr Arian.

Golf

Within 7 miles of Borth Golf Club. 9 miles to Aberystwyth Golf Club. 12 miles to Machynlleth Golf Club. Other smaller Golf Clubs available at Capel Bangor and Rhydyfelin.