Llety'r Buarth

Aberystwyth, West Wales

 • 5 Star
 • Mwynhewch y gorau o ddau fyd yn y bwthyn gwyliau 5 seren hwn ger Aberystwyth. Cyfleus ar gyfer yr arfordir a mynyddoedd y Cambrian ac yn berffaith i deuluoedd.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £640 yr wythnos
 • £91 y noson
 • 5 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Golff

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Twb poeth

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau king/super-king
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 3 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite

Teuluoedd

 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel
 • Giât diogelwch

Awyr Agored

 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Mwynhewch y gorau o ddau fyd yn y bwthyn gwyliau 5 seren hwn, sy’n gyfleus ar gyfer yr Arfordir a Mynyddoedd y Cambrian. Wedi ei leoli mewn dyffryn hardd a heddychlon gyda golygfeydd gwefreiddiol o fryniau tonnog - 1 filltir o bentref Tal-y-bont gyda tafarn, siop, ardal chwarae i blant ayb. Taith fer i’r gorllewin ac fe ddewch at draethau hardd y Borth ac Ynys Las, gyda thref arfordirol boblogaidd Aberystwyth 8 milltir i’r de a thref hanesyddol Machynlleth 11 milltir i’r gogledd.

Llawr Gwaelod

Ystafell fwyta a chegin. Steil gwledig gyda dodrefn derw. Bwrdd bwyta a 6 chadair, teledu a radio, oergell/rhewgell, popty trydan a golchwr llestri gyda llawr llechfaen.

Iwtiliti gyda mynediad i batio mawr yn y cefn. Peiriant golchi dillad a sychwr.

Ystafell ymolchi gyda chawod uwchben y bath.

Lolfa gyda llawr derw, swît 3 rhan gyda lle i 6 eistedd, teledu Freeview a DVD, bwrdd coffi, bwrdd coffi, tân nwy (effaith stôf llosgi coed) a drysau gwydr yn agor i batio arall gyda bwrdd a 6 o gadeiriau.

Llawr Cyntaf

Mae gan y bwthyn 5 seren hwn 2 ystafell wely fawr gyda lloriau derw. Mae gany ddwy en-suite yn cynnwys cawodydd a llechi ar lawr, cyfuniad o wlâu 'king' a sengl, bwrdd gwisgo, cwpwrdd dillad, droriau ger y gwelyau ac otoman. Mae teledu yn y ddwy ystafell a gellir gweld cip o’r môr o ffenestr yr ystafell wely isaf.

Gardd

Gardd fawr amgaeedig gyda dodrefn gardd a lein ddillad. Lawnt gyda lôn a pharcio o fewn y gatiau blaen.  Twba poeth - atyniad newydd ar gyfer 2021.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Dillad gwlau a thywelion yn cael eu darparu
 • Gwres a thrydan yn gynwysedig.
 • Cot teithio, cadair uchel a giât grisiau ar gael. Dewch a'ch dillad gwely eich hunain ar gyfer y cot
 • Platiau a phowleni plastig i blant yn cael eu darparu.
 • Yn fodlon derbyn 1 ci
 • Wi-fi ar gael
 • Twba poeth
 • Dim ysmygu
 • Parcio preifat.
 • Tân nwy yn y lolfa a gwresogyddion storio.
 • Gwyliau teulu moethus a gwyliau byr ar gael yn y bwthyn hwn - dewch o hyd i fwy o wybodaeth o dan 'Prisiau'

 

Lleoliad