Pentre Bach - Gwesty Pili Pala

Aberystwyth, West Wales

 • 4 Star
 • Bwthyn thematig sy'n ddelfrydol ar gyfer teulu neu grwp o ffrindiau neu hyd yn oed barti plu parchus. Ystafell chwaraeon a gweithgareddau niferus.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £451 yr wythnos
 • £64 y noson
 • 4 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • Tân agored neu stôf goed
 • Ystafell chwaraeon

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau dwbl
 • 2 o welyau sengl
 • 1 gwely bync
 • 1 gwely soffa

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 ystafell ymolchi
 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael

Teuluoedd

 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel
 • Giât diogelwch

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Storfa tu allan
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 16:00
 • Amser gadael: 10:00

Disgrifiad

Mae Gwesty Pili Pala yn fwthyn delfrydol ar gyfer gwyliau gyda’r teulu, grwp o ffrindiau neu hyd yn oed ar gyfer parti plu parchus! Wedi ei leoli ar set ffilmio Pentre Bach, mae yna barc, ardaloedd chwarae eang, ystafell gemau, sied weithgareddau, gweithdai ac hyd yn oed sied gwisgo’i fyny. Gyda’i ystafelloedd unigryw, mae’r llety thematig hwn wedi ei leoli o fewn hanner can acer o dir fferm weithiol, gyda llwybrau cerdded a beicio gwych gerllaw, a nifer fawr o atyniadau a gweithgareddau o fewn taith fer yn y car, yn cynnwys traeth yn nhref Brifysgol Aberystwyth.


Llawr Gwaelod

Ystafell fyw glyd gyda llawr teils a stôf losgi coed. Teledu (freeview) a chwaraewr DVD. Drws yn mynd drwodd i set ffilmio Siop Parry Popeth drws nesaf.

Cegin o fath ffermdy gyda phopty trydan, meicrodon, peiriant golchi llestri, peiriant golchi dillad a rhewgell. Bwrdd bwyta a chadeiriau.

Ystafell y gellir ei defnyddio fel ystafell ddarllen, lolfa neu ystafell chwarae.

Storfa o dan y grisiau.

Toiled gydag uned cawod.

Llawr Cyntaf

1 ystafell wely ddwbl (thema Jini)

1 ystafell wely ddwbl (thema Pili Pala)

1 ystafell wely sengl (thema Pili Pala i’r plant iau)

1 ystafell wely sengl (thema Jac Codi Baw)

1 ystafell wely bync (thema glan y môr)

Prif ystafell ymolchi gyda baddon

Tu Allan

Lawnt eang gyda mainc a digon o weithgareddau a gofod i blant fwynhau. Mae yna hefyd barc chwarae, ystafell gemau, sied weithgareddau, a sied ar gyfer gwisgo’i fyny. Yn ogystal ceir nant fechan ar y safle. Mae’r ystafell chwaraeon yn rhan o’r dyfeisiwr ecolegol ecsentrig Bili Bom Bom, ac mae’n cynnwys tennis bwrdd a bwrdd pêl-droed bach ac hefyd nifer o deganau.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Storfa ddiogel ar gyfer beiciau.
 • Digon o lefydd parcio.
 • Darperir dillad gwelyâu a thywelion.
 • Trydan a gwres canolog olew yn gynwysedig.
 • Cadair uchel, cot teithio a gât ar gyfer y grisiau ar gael os dymunir. Dewch â’ch dillad gwely eich hunain ar gyfer y cot.
 • Wi-fi yn gynwysedig.
 • Darperir yr eitemau canlynol ar gyfer eich arhosiad:
 • Cegin - halen a phupur, papur cegin, hylif golchi llestri, tabledi ar gyfer y peiriant golchi llestri.
 • Ystafell ymolchi - sebon a 2 rôl papur toiled ar gyfer pob toiled.
 • Cynnyrch glanhau cyffredinol - chwistrellydd gwrth-facteria a.y.b.
 • Dim ysmygu tu mewn i’r bwthyn.
 • Caniateir anifeiliaid anwes (dim mwy na dau gi).
 • Gellir archebu’r bwthyn hwn ar y cyd â’r bythynnod eraill ym Mhentre Bach (Siop Shoni Bric-a-moni a Ty Pêl-droed) i letya hyd at 19 o westeion.
 • Gellir derbyn archebion gan grwpiau i gynnwys yr holl fythynnod gyda lle arlwyo a bwyta ar gael yn y Caffi ar y safle.

Lleoliad