Pentre Bach- Ty Pêl-droed Football House

Aberystwyth, West Wales

 • 4 Star
 • Bwthyn hunan-ddarpar wedi ei leoli ar set ffilmio y gyfres deledu Pentref Bach

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £366 yr wythnos
 • £52 y noson
 • 4 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • Ystafell chwaraeon

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl
 • 4 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 1 ystafell ymolchi
 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael

Teuluoedd

 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 16:00
 • Amser gadael: 10:00

Disgrifiad

Perffaith ar gyfer teulu neu grwp o ffrindiau, mae Ty Pel Droed yn un o’r bythynnod ar set ffilmio y gyfres deledu plant, Pentre Bach. Mae’r bwthyn yn ddelfrydol ar gyfer teuluoedd gyda parc, ardal chwarae, ystafell chwaraeon ac hyd yn oed sied gwisgo i fyny ar y safle. Mae Pentre Bach ei hun yn rhan o fferm weithiol o fewn 50 acer o dir gyda llwybrau cerdded a beicio gwych. Taith fer oddi yno mae trefi glan môr Aberaeron, Aberystwyth, Cei Newydd, a harddwch Mynyddoedd y Cambrian. Mae atyniadau a gweithgareddau allweddol yn cynnwys traethau braf, tripiau gwylio dolffiniaid, cerdded, beicio mynydd a llawer mwy. Mae Ty Pêl Droed wedi ei addurno o gwmpas un o gymeriadau’r sioe deledu ac fe fydd plant wrth eu boddau yn aros yno.

Llawr Gwaelod
Cegin ac ardal fwyta agored. Cegin gyda’r offer angenrheidiol yn cynnwys oergell gyda rhewgell oddi mewn a pheiriant golchi dillad. Rhewgell ychwanegol ar gael ar y safle.

Lolfa gyda lle cyfforddus i eistedd, teledu, DVD, a drysau patio yn agor allan i’r ardd.

Llofft ddwbl yn cynnwys droriau a chwpwrdd dillad a dwy gadair cariadon!

Toiled

Llawr Cyntaf
Llofft fawr yn cysgu tri mewn tri gwely sengl a digon o le i blant chwarae a mwynhau. Dewis eang o deganau a gemau.

Llofft sengl gyda gwely a chwpwrdd.

Ystafell ymolchi gyda toiled, basn a chawod dros y baddon.

Tu Allan
Ardal patio gyda mainc i eistedd a digon o weithgareddau a gofod i blant fwynhau. Mae yna hefyd barc chwarae, ystafell gemau, sied weithgareddau, a sied ar gyfer gwisgo’i fyny. Yn ogystal ceir nant fechan yn rhedeg drwy’r safle. Mae’r ystafell chwaraeon yn rhan o’r dyfeisiwr ecolegol ecsentrig Bili Bom Bom, ac mae’n cynnwys tennis bwrdd a bwrdd pêl-droed bach ac hefyd nifer o deganau.
Mae digon o lefydd chwarae dan do ar gyfer pob tywydd.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Storfa ddiogel ar gyfer beiciau.
 • Digon o le parcio.
 • Darperir dillad gwelyâu a thywelion.
 • Trydan a gwres canolog olew yn gynwysedig.
 • Cadair uchel, cot teithio a gât ar gyfer y grisiau ar gael os dymunir. Dewch â’ch dillad gwely eich hunain ar gyfer y cot.
 • Wi-fi yn gynwysedig.
 • Darperir yr eitemau canlynol ar gyfer eich arhosiad:
 • Cegin - halen a phupur, papur cegin, hylif golchi llestri, tabledi ar gyfer y peiriant golchi llestri.
 • Ystafell ymolchi - sebon a 2 rôl toiled ar gyfer pob toiled.
 • Cynnyrch glanhau cyffredinol - chwistrellydd gwrth-facteria a.y.b.
 • Dim ysmygu tu mewn i’r bwthyn.
 • Caniateir anifeiliaid anwes (dim mwy na dau gi).
 • Gellir archebu’r bwthyn hwn ar y cyd â’r bythynnod eraill ym Mhentre Bach (Gwesty Pili Pala a Siop Shoni Bric-a-moni ) i letya hyd at 19 o westeion.
 • Gellir derbyn archebion gan grwpiau i gynnwys yr holl fythynnod gyda lle arlwyo a bwyta ar gael yn y Caffi ar y safle.

Lleoliad