Angorfa Aberaeron Apartment

Aberaeron, West Wales

 • 4 Star
 • Llety gwyliau yn Aberaeron, yn edrych allan ar yr harbwr ac yn ganolog i dref lan môr Sioraidd hardd.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £390 yr wythnos
 • £56 y noson
 • 4 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd o'r môr neu'r arfordir

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 3 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael

Awyr Agored

 • Barbaciw

Hygyrchedd

 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Llety gwyliau yn Aberaeron, yn edrych allan ar yr harbwr ac yn ganolog i dref lan môr Sioraidd hardd. Mae popeth yr ydych angen o fewn pellter cerdded yn cynnwys bwytai o safon uchel, tafarndai, siopau bach, parlwr hufen ia, harbwr a'r traeth. Unwaith yn borthladd pysgota prysur mae'n dal yn bosib i brynu pysgod ffres o'r Cei. Mae'r llety yn medru cysgu 4 (3 ac 1 ychwanegol, gweler manylion gwelyau).

Ceir mynediad i'r llety fyny grisiau.

Ail lawr

Cegin, lolfa ac ardal fwyta agored, y gegin gyda'r holl offer angenrheidiol yn cynnwys meicrodon, popty, oergell gyda rhewgell oddi mewn a pheiriant golchi. Lolfa gysurus gyda lle i 4 eistedd, teledu, DVD a golygfeydd ar draws yr harbwr.

Ystafell wely 1 gyda gwely 4 troedfedd. Yn swyddogol mae'r gwely yn cysgu 1 ond gall gysgu 2.

Trydydd llawr

Ystafell wely 2 - dau wely sengl gyda golygfeydd nenlinell allan i'r môr.

Ystafell ymolchi steilus gyda cawod, toiled a basn. 


Gwybodaeth Ychwanegol

 • Pecyn croeso yn cynnwys te, coffi, siwgwr, llaeth, bisgedi a chacennau cartref. Gadewch i ni wybod os ydych yn dathlu achlysur arbennig ac fe wnawn gynnwys sypreis ychwanegol yn y pecyn 
 • Noder fod mynediad i'r llety fyny grisiau. Anaddas ar gyfer gwesteion llai abl. 
 • Dillad gwelyau a thywelion yn gynwysedig (dewch â'ch tywelion eich hun i'r traeth)  
 • Trydan a gwres yn gynwysedig  
 • Mae'r eitemau canlynol ar gael ar gyfer eich arhosiad - Cegin: pupur a halen, papur cegin, hylif golchi llestri/tabledi i'r peiriant, clytiau newydd, ffoil, a ffilm glynu. Ystafell ymolchi: sebon hylif, 2 rolyn papur ar gyfer pob toiled. Cynnyrch glanhau cyffredinol 
 • Archfarchnadoedd yn dosbarthu i'r llety ond mae yna nifer o siopau gwych yn gwerthu cynnyrch o ffynonellau lleol  
 • Dim ysmygu a dim anifeiliaid anwes  
 • Does dim parcio penodol i'r llety ond mae maes parcio ar y Cei a pharcio ar y stryd gerllaw  
 • Wi-fi ar gael  

Lleoliad