Angorfa Aberaeron Apartment

Aberaeron, West Wales

 • 4 Star
 • Llety gwyliau yn Aberaeron, yn edrych allan ar yr harbwr ac yn ganolog i dref lan môr Sioraidd hardd.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £469 yr wythnos
 • £67 y noson
 • 4 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd o'r môr neu'r arfordir
 • Smart TV

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 3 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael

Hygyrchedd

 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Llety gwyliau yn Aberaeron, yn edrych allan ar yr harbwr ac yn ganolog i dref lan môr Sioraidd hardd. Mae popeth yr ydych angen o fewn pellter cerdded yn cynnwys bwytai o safon uchel, tafarndai, siopau bach, parlwr hufen ia, harbwr a'r traeth. Unwaith yn borthladd pysgota prysur mae'n dal yn bosib i brynu pysgod ffres o'r Cei. Mae'r llety yn medru cysgu 4 (3 ac 1 ychwanegol, gweler manylion gwelyau).

Ceir mynediad i'r llety fyny grisiau.

Ail lawr

Cegin, lolfa ac ardal fwyta agored, y gegin gyda'r holl offer angenrheidiol yn cynnwys meicrodon, popty, oergell gyda rhewgell oddi mewn a pheiriant golchi. Lolfa gysurus gyda lle i 4 eistedd, teledu, DVD a golygfeydd ar draws yr harbwr.

Ystafell wely 1 gyda gwely 4 troedfedd. Yn swyddogol mae'r gwely yn cysgu 1 ond gall gysgu 2.

Trydydd llawr

Ystafell wely 2 - dau wely sengl gyda golygfeydd nenlinell allan i'r môr.

Ystafell ymolchi steilus gyda cawod, toiled a basn. 


Gwybodaeth Ychwanegol

 • Pecyn croeso yn cynnwys te, coffi, siwgwr, llaeth, bisgedi a chacennau cartref. Gadewch i ni wybod os ydych yn dathlu achlysur arbennig ac fe wnawn gynnwys sypreis ychwanegol yn y pecyn 
 • Noder fod mynediad i'r llety fyny grisiau. Anaddas ar gyfer gwesteion llai abl. 
 • Dillad gwelyau a thywelion yn gynwysedig (dewch â'ch tywelion eich hun i'r traeth)  
 • Trydan a gwres yn gynwysedig  
 • Mae'r eitemau canlynol ar gael ar gyfer eich arhosiad - Cegin: pupur a halen, papur cegin, hylif golchi llestri/tabledi i'r peiriant, clytiau newydd, ffoil, a ffilm glynu. Ystafell ymolchi: sebon hylif, 2 rolyn papur ar gyfer pob toiled. Cynnyrch glanhau cyffredinol 
 • Archfarchnadoedd yn dosbarthu i'r llety ond mae yna nifer o siopau gwych yn gwerthu cynnyrch o ffynonellau lleol  
 • Dim ysmygu a dim anifeiliaid anwes  
 • Does dim parcio penodol i'r llety ond mae maes parcio ar y Cei a pharcio ar y stryd gerllaw  
 • Wi-fi ar gael  

Lleoliad

This apartment is the 2nd and 3rd floors of a house opposite the quay. Within 100 yards of the shops and facilities that Aberaeron has to offer. Aberaeon with its Georgian style houses was once a busy fishing port but is now a quaint town famed for its couloured houses and gorgeous harbour. There are many great places to eat and drink including the well known Harbourmaster, the Arosfa (summer grill) and Celtic Fish and Chip shop. An Ice cream from The Hive is also a must on any visit to Aberaeron.

The town of Aberystwyth lies only 15 miles to the North and includes the National Library of Wales, Aberystwyth University, Aberystwyth cliff railway, harbour, beaches and of course its pier and seafront. The Ynys Las sand dunes are part of the Dyfi national nature reserve and are well worth a visit.

New Quay lies to the south and is another popular seaside town. Famous for its Dolphins you can book boat trips to see them from the quayside. Often you are able to watch the dolphins from the harbour wall or surrounding headland.

Beaches

Aberaeron - has 2 single beaches, both within walking distance. 01 miles

Water Sports

A wide range of watersport available in New Quay, suitable for all levels and abilities Cardigan Bay Watersports. 8.0 miles

Fishing

Sea fishing – Shore fishing, charter boat trips available. 0.1 miles

Game Fishing - Aberaeron Town Angling Club is the only official angling club on the river Aeron. It controls about 2 miles of predominantly double bank fishing on the Aeron extending inland from the tidal limit. 0.1 miles

Walks

Ceredigion Coast Path is part of the All Wales Coastal Path and runs just by the house. 0.1 miles

Cycling

Stunning country roads ideal for cycling and many off-road trails including the Ystwyth Trail. 0.2 miles

Golf

Penros Golf Club 150 acres of lush green countryside in the Wyre Valley in West Wales 8.1 miles

Pony Trekking

Horse riding is available in a few locations including Gilfach yr Halen Llwyncelyn. 3.0 miles