Bro Dawel

Aberaeron, West Wales

 • 4 Star
 • Mae’r bwthyn gwyliau hwn ger Aberaeron ar gyfer 6 o bobl yn cynnig twb poeth preifat, ac mae o fewn 120 metr i’r traeth, y llwybr arfordirol a golygfeydd hynod o Fae Ceredigion.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £470 yr wythnos
 • £67 y noson
 • 4 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Twb poeth
 • Pecyn croeso

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau dwbl
 • 2 o welyau bync
 • 1 gwely soffa

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael

Teuluoedd

 • Cot
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Mae’r bwthyn gwyliau hwn ger Aberaeron yn cynnig twb poeth preifat ac mae o fewn 120 metr i’r traeth, y llwybr arfordirol a golygfeydd hynod o Fae Ceredigion. Mae Bro Dawel yn dŷ Sioraidd crand gyda digon o gymeriad a nodweddion – gan gynnwys stôf llosgi coed groesawgar yn y lolfa. Mae’r lleoliad yn gyfleus hefyd – dim ond 1.5 milltir ar hyd y llwybr arfordirol, dewch o hyd i fwytai gwych, siopau a chaffis Aberaeron.

Llawr Gwaelod

Mae yma gegin wledig newydd sbon sy’n cadw at naws glyd ond ymarferol y tŷ. Mae’n cynnwys pob cyfleustra modern (gan gynnwys peiriant golchi llestri a pheiriant golchi dillad) ac mae offer gweini ar gael hefyd. Mae hon yn ystafell gymdeithasol sydd drws nesaf i’r ystafell fwyta/ystafell wydr.

Yn yr ystafell wydr, mae bwrdd bwyta â lle i 8 o bobl, sy’n edrych allan ar yr ardd breifat.

Cawod a thŷ bach ar y llawr gwaelod. Mae’r cyfleusterau hyn yn ddefnyddiol iawn, os ydych chi newydd ddod yn syth o’r traeth neu o’r twb poeth.

Mae gan y lolfa gyntaf stôf llosgi coed aml-danwydd i’ch cynhesu chi ar nosweithiau clyd yn y tŷ. Mae hyn, yn ogystal â’r soffa gornel gyfforddus a’r gadair freichiau, yn gyfuniad perffaith tra byddwch yn gwylio’r teledu neu DVD, yn darllen un o’r detholiad o lyfrau lleol neu’n chwarae gemau bwrdd.

Mae’r ail lolfa’n cynnwys gwely soffa dwbl a lle tân nodweddiadol. Ceir teledu a chwaraewr DVD, llyfrgell fechan ac amrywiaeth o gemau bwrdd.

Llawr Cyntaf

Ystafell wely 1 – Mae’r prif ystafell wely’n cynnwys gwely dwbl clyd gyda chabinet naill ochr iddo, cist ddillad a chwpwrdd dillad. Ceir hefyd olygfeydd o Fae Ceredigion o’r ystafell hon.

Ystafell wely 2 – Yn yr ail ystafell wely, ceir gwely bync gyda bwrdd wrth ei ymyl, cwpwrdd dillad bychan a golygfa o’r môr.

Ystafell wely 3 – Gwely dwbl a bwrdd naill ochr iddo, a chwpwrdd dillad. Mae golygfa o’r môr yma hefyd.

Mae’r ystafell ymolchi fawr yn cynnwys cawod, bath hyfryd sy’n sefyll ar ei ben ei hun, yn ogystal â thŷ bach a basn ymolchi.

Gardd

Mae gan y bwthyn gwyliau hwn yn Aberaeron lawnt, twb poeth 6 sedd mewn cilfach neilltuo yn yr ardd, a dodrefn i’r ardd.  

Gwybodaeth Ychwanegol

·         Bydd pecyn yn barod i’ch croesawu, yn cynnwys cynnyrch lleol.

·         Mae basged o goed yn rhan o’r pecyn croesawu. Mae mwy o goed ar gael am £5 y fasged gan y perchennog.

·         Mae’r gwres a’r trydan yn gynwysedig.

·         Darperir dillad gwely, tyweli bach a mawr, a sychwr gwallt.

·         Gwely soffa dwbl ar gael yn yr ail lolfa. Rhowch wybod os bydd angen dillad gwely arnoch ar gyfer y gwely ychwanegol hwn.

·         Wi-fi ar gael.

·         Cot a chadair uchel ar gael ar gais. Dewch â’ch dillad gwely eich hunain ar gyfer y cot os gwelwch yn dda.

·         Dim anifeiliaid anwes, a dim ysmygu.

·         Mae lle parcio oddi ar y ffordd i ddau gar, ac mae mannau parcio cyhoeddus gerllaw.

Lleoliad