Llys yr Afon

Aberaeron, West Wales

 • 5 Star
 • Apartment gwyliau hunan-ddarpar helaeth a chyfoes i 4 yn Aberaeron, Gorllewin Cymru, gyda thwb poeth yn yr ardd. Pellter cerdded o holl atyniadau'r dref.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £639 yr wythnos
 • £91 y noson
 • 5 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • Twb poeth

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • Tywelion ar gael

Teuluoedd

 • Cot
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Ar un lefel, dim grisiau
 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 16:00
 • Amser gadael: 10:30

Disgrifiad

Mae apartment Llys yr Afon yn Aberaeron yn cynnnig y man perffaith ar gyfer gwyliau hunan-ddarpar gyda thwb poeth ar arfordir Gorllewinol Cymru. Dim ond taith gerdded fer i nifer o dai bwyta, tafarndai, traeth a siopau. Wedi ei adeiladu’n yr 1800au cynnar, mae Llys yr Afon yn ran o dai cerrig hynaf a mwyaf sylweddol y dref harbwr brydferth hon. Yn eang a modern, mae’r apartment wedi ei leoli ar lawr gwaelod y ty ac mae’n arwain at yr ardal batio agardd fawr.

Llawr Gwaelod

Mae gan apartment gwyliau Llys yr Afon lolfa foethus gyda soffas lledr brown, teledu mawr gyda Freeview a bwrdd bwyd gyda 6 chadair. Mae’r gegin ar gynllwyn agored ac yn cynnwys popty a hob trydanol, peiriant golchi llestri a golchi dillad ac oergell/rhewgell. Darperir gwydrau, llestri a’r holl offer cegin angenrheidiol.

Yr ochr arall i’r cyntedd eang ceir 2 ystafell wely (1 ddwbl ac 1 twin) yn ogystal ag ystafell ymolchi sy’n cynnwys cawod ar lefel y llawr gyda theils atal llithro a chanllaw.

Gardd

Mae’r ardd furiog yn cynnwys twb poeth hydrotherapi newydd i chi ymlacio ynddo. Ceir blodau a phlanhigion o bob lliw a llun i addurno’r ardd, sydd hefyd yn cynnwys ardal patio a thrampolîn.

Mae’r twb poeth ar gael i’w logi yn egsgliwsif am £4 y person am sesiwn hyd at 30 munud. Mae’r sba yn soffistigedig a phwerus iawn gyda goleuadau i greu awyrgylch a gwahanol ddulliau o dylino’r corff i sicrhau ei fod yn cyrraedd pob rhan o’r corff i’ch helpu i ymlacio. Byddem yn argymell sesiwn yn y twb er mwyn gwneud y mwyaf o’ch arhosiad yma. Sliperi a chobanau ar gael i’w llogi hefyd.

Gwybodaeth Ychwanegol

 

 • Dim ysmygu nag anifeiliaid anwes yn yr adeilad
 • Digonedd o le parcio oddi ar y stryd, yn ogystal â garej ddiogel i storio beiciau, offer pysgota ayb.
 • Gwres canolog olew a thrydan yn cael eu cynnwys
 • Darperir dillad gwely. Gellir llogi tyweli ar gais am £3 yr un (cynnwys 1 tywel baddon ac 1 tywel dwylo).
 • Cot a chadair uchel ar gael ar gais.
 • Caniateir gwyliau byrion, gwyliau penwythnos a gwyliau ganol wythnos trwy gydol y flwyddyn.

 

Lleoliad