Cambrian

Aberystwyth, Wales

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £2,799 yr wythnos
 • £400 y noson

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Ystafell chwaraeon
 • Twb poeth

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 5 o welyau king/super-king
 • 3 o welyau sengl
 • 3 o welyau bync

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 5 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 7:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Lleoliad