Ty Coets - Coach House

Usk, South Wales

 • Llety moethus ar dir ystad gwledig rhestredig Gradd 2 yn Sir Fynwy. 

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £1133 yr wythnos
 • £162 y noson

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • Tân agored neu stôf goed
 • Pecyn croeso

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau dwbl

Cegin

 • Peiriant golchi llestri

Ystafell ymolchi

 • 2 ystafell ymolchi
 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite
 • Baddon
 • Cawod

Awyr Agored

 • Balconi
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 15.30
 • Amser gadael: 10.30

Disgrifiad

Llety moethus ar dir ystad gwledig rhestredig Gradd 2 yn Sir Fynwy. Wedi ei leoli ar y llawr cyntaf gyda balconi yn gwynebu'r de, mae'r llety hwn yn cynnwys 2 ystafell wely a 2 ystafell ymolchi ac yn cysgu hyd at 4 o bobl. Mae'r afon Wysg yn enwog am ei heog a gellir trefnu pysgota arni. Mae nifer o lwybrau cerdded o fewn tir yr ystâd. Mae'r ystâd ei hun yn ymestyn i 128 acer ac yn cynnwys gerddi a choetir. Mae digon i weld a gwneud yn Sir Fynwy gyda bwytai seren Michellin, cestyll anhygoel, Abaty Tintern a llawer mwy.

Llawr Cyntaf

Cegin ac ardal fwyta agored gyda stôf losgi coed, teledu, soffa a dwy gadair freichiau. Bar brecwast gyda lle i 4 eistedd, peiriant golchi llestri, popty a hob trydan, tegell, meicrodon a thostiwr.   

Ystafell wely 1 - gwely dwbwl gyda baddon yn sefyll ar ben ei hun. Toiled a basn ynghlwm.   

Ystafell wely 2 -gwely dwbwl gydag ystafell ymolchi ynghlwm yn cynnwys uned gawod, toiled a basn.   

Tu Allan

Balconi gyda dodrefn i fedru eistedd allan a mwynhau'r olygfa ar draws yr ystâd.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Dillad gwely a thywelion yn gynwysedig  
 • Storfa feiciau ddiogel  
 • Wifi ar gael
 • Sychwr gwallt a haearn smwddio ar gael  
 • Trydan a gwres yn gynwysedig   
 • Dim ysmygu
 • Dim anifeiliaid anwes
 • Ddim yn addas ar gyfer plant ifanc a babanod    
 • Digon o le parcio   
 • 1 basgedaid o goed am ddim a mwy ar gael i'w prynu os oes angen   

Lleoliad