Cerbyd y Plas

Swansea Valley, South Wales

 • 4 Star
 • Bwthyn cysurus ar fferm weithiol oedd unwaith yn rhan o stâd wledig, wedi ei amgylchynu gan gefn gwlad ac o fewn 10 milltir i ddinas Abertawe.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £448 yr wythnos
 • £64 y noson
 • 4 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Golygfeydd cefn gwlad

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Dim tywelion ar gael
 • Baddon
 • Cawod

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot
 • Cadair uchel

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Bwthyn cysurus ar fferm weithiol oedd unwaith yn rhan o stâd wledig, wedi ei amgylchynu gan gefn gwlad ac o fewn 10 milltir i ddinas Abertawe. Perffaith ar gyfer aduniadau teulu neu ffrindiau.  

Llawr Gwaelod

Lolfa gyda tân trydan, soffa gyfforddus i eistedd 5, teledu, DVD a drws yn agor allan i deras uwchben yr afon. 

Cegin gyda'r holl offer yn cynnwys popty trydan, hob, peiriant golchi/sychu dillad, peiriant golchi llestri, tostiwr, meicrodon, tegell, oergell a rhewgell arwahan, bwrdd a chadeiriau i eistedd 4.

Llawr Cyntaf

Ystafell wely 1 - gyda gwely maint king â dodrefn hynafol. Silff ffenestr ble gellir eistedd ac edrych ar y pysgod yn neidio yn yr afon fach islaw.

Ystafell wely 2 - trawstiau derw a dau wely sengl.

Ystafell ymolchi gyda baddon a chawod oddi mewn, toiled a basn.

Tu Allan

Teras yn y cefn gerllaw afon fach a dros 100 acer o dir fferm a choetir i'w mwynhau.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Dillad gwelyau a thywelion ar gael 

 • Ystod eang o lyfrau a DVDs i'w mwynhau  
 • Storfa beiciau ddiogel  

 • Wifi

 • Mae afon fach yn rhedeg drwy'r fferm felly mae'n rhaid cymryd gofal gyda plant ifanc   

 • Cot a chadair uchel ar gael os dymunir. Dewch a dillad eich hun i'r cot   

 • Parcio ger y bwthyn (mwy ar gael ar y safle os oes angen)  

 • Dim ysmygu

Lleoliad