Stabal y Plas

Swansea Valley, South Wales

 • 4 Star
 • Gyda lle tân traddodiadol a stôf goed mae'r bwthyn hunan ddarpar hwn yng Nghwm Tawe wedi ei leoli ar fferm weithiol rhwng mynyddoedd Bannau Brycheiniog a harddwch arfordirol Gŵyr.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £521 yr wythnos
 • £74 y noson
 • 4 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Beicio
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • Tân agored neu stôf goed

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael
 • Baddon
 • Cawod

Teuluoedd

 • Cot
 • Cadair uchel

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Gyda lle tân traddodiadol a stôf goed mae'r bwthyn hunan ddarpar hwn yng Nghwm Tawe wedi ei leoli ar fferm weithiol rhwng mynyddoedd Bannau Brycheiniog a harddwch arfordirol Gŵyr. Deg milltir o Abertawe a holl atyniadau dinas fyrlymus.

Llawr Gwaelod

Lolfa eang gyda stôf goed, soffas cyfforddus, teledu, DVD a lloriau pren traddodiadol.

Cegin gyda'r holl offer yn cynnwys sinc Belfast, peiriant golchi llestri, oergell a rhewgell arwahan, peiriannau golchi a sychu dillad, popty trydan, hob, meicrodon, tegell a tostiwr. Bwrdd bwyta ar gyfer 4.

Llawr Cyntaf

Ystafell wely 1 - ystafell eang gyda gwely 4 postyn maint king.

Ystafell wely 2 - 2 wely sengl gyda trawstiau derw.

Ystafell ymolchi gyda baddon a chawod oddi mewn, toiled a basn.

Tu Allan

Patio preifat yn y cefn gyda bwrdd picnic, yn edrych allan dros yr afon, a dros 100 acer o dir fferm a choetir i'w mwynhau.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Dillad gwelyau a thywelion ar gael 

 • Gwres a thrydan yn gynwysedig
 • Storfa beiciau ddiogel  

 • Wifi

 • Mae afon fach yn rhedeg drwy'r fferm felly mae'n rhaid cymryd gofal gyda plant ifanc   

 • Cot a chadair uchel ar gael os dymunir. Dewch a dillad eich hun i'r cot   

 • Parcio ger y bwthyn (mwy ar gael ar y safle os oes angen)  

 • Dim ysmygu a dim anifeiliaid anwes

Lleoliad