Plas Gambo

Swansea Valley, South Wales

 • Yng nghalon Cwm Tawe, mae'r bwthyn hwn wedi ei ddylunio gyda theimlad a naws modern.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £630 yr wythnos
 • £90 y noson

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Beicio
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Golygfeydd cefn gwlad

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king
 • 4 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Baddon
 • Cawod

Awyr Agored

 • Barbaciw

Hygyrchedd

 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Yng nghalon Cwm Tawe, mae'r bwthyn hwn wedi ei ddylunio gyda theimlad a naws modern. Wedi ei leoli ar fferm weithiol o fewn 100 acer o goetir, caeau a nentydd mynyddig, ond eto lai na 10 milltir o Abertawe, gyda Bannau Brycheiniog a Phenrhyn Gwyr hefyd gerllaw.

Llawr Cyntaf

Mynediad i fyny cwpwl o stepiau yn syth i'r llawr cyntaf.

Cegin ac ardal fwyta steilus gyda bwrdd i eistedd 6.

Cegin gyda'r holl offer angenrheidiol yn cynnwys oergell a rhewgell arwahan, popty a hob trydan, meicrodon, tegell a thostiwr, peiriant golchi/sychu dillad a pheiriant golchi llestri.

Lolfa gyda soffas cyfforddus a theledu 4k HD.

Ystafell gyda thoiled a basn.

Llawr Gwaelod

Prif ystafell wely gyda gwely maint king gydag uned ymolchi a chwpwrdd dillad.

Ystafell ymolchi gyda baddon yn sefyll ar ben ei hun, cawod arwahan, toiled a basn.

Ystafell wely 2 - dau wely sengl

Ystafell wely 3 - dau wely sengl

Tu Allan

Ardal eistedd breifat gyda Barbaciw a popty pitsa. 100 acer o dir i'w fwynhau.

Gwybodaeth Ychwanegol

• Gwres a thrydan yn gynwysedig      
• Dillad gwelyau a thywelion ar gael     
• Storfa ddiogel i feiciau     
• Mae afon fechan yn rhedeg drwy'r fferm felly mae'n rhaid cymryd gofal gyda plant ifanc   
• Cot a chadair uchel ar gael os dymunir. Dewch â dillad eich hun i'r cot      
• Parcio ger y bwthyn (a mwy gerllaw os dymunir)    
• Dim anifeiliaid anwes    
• Dim ysmygu     

Lleoliad