Plas y Llo

Swansea Valley, South Wales

 • Llety hardd ar lan yr afon yng Nghwm Tawe gyda teras braf i eistedd y tu allan ac ymlacio uwchben y dŵr.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £520 yr wythnos
 • £74 y noson

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Beicio
 • Pysgota

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king
 • 1 gwely dwbl
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Baddon
 • Cawod

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Storfa tu allan
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Llety hardd ar lan yr afon yng Nghwm Tawe gyda teras braf i eistedd y tu allan ac ymlacio uwchben y dŵr. Wedi ei leoli ar fferm weithiol, mae llawer o lwybrau cerdded i'w mwynhau o stepen y drws, gyda Penrhyn Gŵyr a Bannau Brycheiniog heb fod ymhell.

Llawr Gwaelod

Lolfa, cegin ac ardal fwyta cynllun agored. Cegin gyda'r holl offer angenrheidiol yn cynnwys peiriant golchi/sychu dillad, peiriant golchi llestri, oergell, rhewgell, popty trydan, hob, meicrodon, tegell a tostiwr. 

Bwrdd bwyta a chadeiriau i 4.

Soffas cyfforddus gyda teledu ar y wal, Freeview a Blueray.

Ystafell ymolchi - stafell gyda cawod y gellir cerdded i mewn iddi, toiled, basn.

Llawr Cyntaf

Ystafell wely gyda gwely maint king, uned ymolchi a chwpwrdd dillad. 

Ystafell gyda dau wely sengl.

Ystafell ymolchi gyda baddon, cawod yn y llaw, toiled a basn. 

Tu Allan

Teras preifat gyda bwrdd a chadeiriau yn edrych allan dros yr afon. 100 acer o goetir a chaeau i'w darganfod.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Pecyn croeso yn cynnwys te, coffi, siwgwr, llaeth, bisgedi a chacennau cartref   
 • Dillad gwelyau a thywelion yn gynwysedig   
 • Haearn a bwrdd smwddio ar gael  
 • Trydan a gwres canolog yn gynwysedig    
 • Cadair uchel, cot trafeilio a gât i'r grisiau ar gael os dymunir. Dewch â dillad eich hun i'r cot   
 • Wi-fi
 • Darperir y canlynol ar gyfer eich arhosiad - Cegin: pupur a halen, papur cegin, hylif golchi llestri, tabledi i'r peiriant golchi llestri, clytiau, ffoil a ffilm glynu; Ystafell Ymolchi: sebon hylif a 2 rolyn papur toiled ar gyfer pob toiled; Cynnyrch glanhau cyffredinol  
 • Gall archfarchnadoedd ddanfon nwyddau i'r llety

Lleoliad