Plas y Saer

Swansea Valley, South Wales

 • 4 Star
 • Mae Plas y Saer yn cysgu 4 ac wedi ei leoli ar fferm weithiol yng Nghwm Tawe gyda Bannau Brycheiniog ar un ochr a Phenryn Gwyr ar yr ochr arall.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £505 yr wythnos
 • £72 y noson
 • 4 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Pysgota

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Golygfeydd cefn gwlad

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl
 • 1 gwely sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Dim tywelion ar gael
 • Cawod

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Storfa tu allan

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Mae Plas y Saer yn cysgu 4 ac wedi ei leoli ar fferm weithiol yng Nghwm Tawe gyda Bannau Brycheiniog ar un ochr a Phenryn Gŵyr ar yr ochr arall. Delfrydol ar gyfer cerdded gyda llwybrau o stepen y drws. Mae yna hefyd nifer o weithgareddau ac atyniadau yn yr ardal yn cynnwys beicio mynydd, beicio ffordd a llawer mwy. 

Llawr Gwaelod

Lolfa - seddi cyfforddus, bwrdd a chadeiriau bwyta i 4, teledu, chwaraewr DVDs a CDs, a dewis eang o lyfrau a DVDs i'w mwynhau   

Cegin - gyda'r holl offer angenrheidiol yn cynnwys oergell, popty a hob trydan a pheiriant golchi/sychu dillad   

Ystafell ymolchi - baddon a chawod oddi mewn, toiled a basn   

Ystafell wely 1 - gwely dwbwl   

Ystafell wely 2 - 2 wely sengl   

Gardd

Ardal eistedd breifat yn gwynebu'r de, yn ogystal a dros 100 acer o dir i'w fwynhau gan gynnwys coetir, tir fferm, a llwybrau   

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Gwres a thrydan yn gynwysedig  

 • Dillad gwelyau a thywelion ar gael 

 • Storfa beiciau ddiogel  

 • Wifi

 • Mae afon fach yn rhedeg drwy'r fferm felly mae'n rhaid cymryd gofal gyda plant ifanc   

 • Cot a chadair uchel ar gael os dymunir. Dewch a dillad eich hun i'r cot   

 • Parcio ger y bwthyn (mwy ar gael ar y safle os oes angen)  

 • Croesewir un ci am dal ychwanegol o £3.00 y noson   

Lleoliad