Ty Glyndwr

Swansea Valley, South Wales

 • 5 Star
 • Bwthyn chwaethus gyda thwb poeth ar ymyl Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, gyda llwybrau cerdded, beicio a beicio mynydd ardderchog ar y stepen drws

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £1,432 yr wythnos
 • £205 y noson
 • 5 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Twb poeth
 • Pecyn croeso

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau sengl
 • 3 o welyau sengl Zip & Link (gellir cyfuno i wneud gwely king/super-king)

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite
 • Ystafell wlyb

Teuluoedd

 • Cot
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn
 • Ystafell wlyb

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Mae’r bwthyn chwaethus hwn gyda thwb poeth ar ymyl Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, ac mae llwybrau cerdded, beicio a beicio mynydd ardderchog ar stepen y drws. Gyda mynediad ffordd rhagorol i Abertawe a’r Gŵyr, gallwch yrru i nifer o draethau gwych. Y lle perffaith i ddod a’r teulu neu grŵp o ffrindiau ynghyd.

Dim grwpiau mawr o’r un rhyw, na gwyliau ‘stag’ neu ‘iâr’ yn ddieithriad. Dim ond teuluoedd a grwpiau cymysg o bobl.

Llawr Gwaelod

Lolfa gyda lle tân nodweddiadol, soffas cyfforddus a drysau patio yn agor allan i’r twb poeth a’r ardal batio yn y cefn. 

Ystafell fwyta gyda bwrdd a chadeiriau i hyd at 8 o bobl.

Cegin fawr gyda phopeth sydd ei angen arnoch, gan gynnwys peiriant golchi llestri, ffwrn fawr, oergell a rhewgell, a bar brecwast â stoliau. Drwy’r gegin, mae’r ail lolfa / ystafell ddarllen sy’n agor allan i ardal batio yn y cefn.

Ystafell iwtiliti gyda basn, a pheiriant golchi a sychu dillad.

Ystafell wlyb ar y llawr gwaelod gyda chawod, tŷ bach a basn.

Llawr Cyntaf

Ystafell wely 1 – Prif ystafell wely gyda gwely anferthol, teledu a golygfeydd gwych. Ystafell gawod en-suite gydag uned gawod, tŷ bach a basn.

Ystafell wely 2 – Gwely anferthol, cwpwrdd dillad, a theledu.

Ystafell wely 3 – Gwely anferthol, cwpwrdd dillad, a theledu.

Ystafell wely 4 – Ystafell â 2 wely sengl, cwpwrdd dillad, teledu.

Prif ystafell ymolchi gyda bath, tŷ bach a basn.

Gardd

Ardal balmantog yn y cefn gyda thwb poeth mawr. Barbeciw nwy, mainc bicnic a gwelyau haul.

Gwybodaeth Ychwanegol

• Pecyn croeso o gynnyrch Cymreig wedi’i gynnwys.
• Gwres a thrydan yn gynwysedig.
• Darperir tyweli gan gynnwys tyweli ar gyfer y twb poeth.
• Cot babi a chadair uchel ar gael (dewch â’ch dillad gwely eich hun ar gyfer y cot os gwelwch yn dda).
• Dim ysmygu.
• Croesewir anifeiliaid anwes (mwyafrif o 2 gi) am £20 y ci.
• Wi-fi yn gynwysedig.
• Digon o barcio i geir ar y dreif blaen.
• DIM partïon gwyllt – yn ddieithriad.
• Teledu gyda Freesat a recordwyr digidol.
• Darperir yr eitemau a ganlyn hefyd yn y bwthyn ar gyfer eich ymweliad:
Cegin: halen a phupur, papur cegin, hylif golchi llestri/tabledi peiriant golchi llestri, cadachau llestri a sgwrwyr newydd, ffoil a glynlen/cling ffilm.
Ystafell ymolchi: sebon hylif a 2 rolyn o bapur ym mhob tŷ bach.
Cynnyrch glanhau cyffredinol: cannydd, glanhawr cawod, hylif gwrthfacteria ac ati.
• Mae archfarchnadoedd yn dosbarthu i’r bwthyn.

Lleoliad

Detached house located in the small village of Cwmtwrch with several local pubs within walking distance and a local shop. The village is nestled in a Valley with great scenery all around you and superb walks from the doorstep. This is a great base for a holiday as you have the Brecon Beacons National Park in one direction and Swansea and Gower with all its great beaches in the other including the award winning Rhossili, Llangenith and many more.

Craig-Y-Nos Country Park and Dan yr Ogof showcaves and both just a short drive away (6 miles) and both are great family days out. The area also has numerous waterfalls which are a great attraction. Cycle path NCR43 runs nearby and there are many mountain trails and tracks to be enjoyed. For road biking there are some great country roads and some challenging climbs to be enjoyed. All weather attractions include local swimming pools at Ystradgynlais and Pontardawe and the LC2 in Swanesea with its splash park and water slides.


The Brecon Breacons Narional Park is just 2 miles away and covers 520 square miles of natural beauty with Mountains, lakes, rivers and plenty of activities such as kayaking, fishing , walking and more. A walk-up Pen-y-fan (South Wales’ highest peak) is popular, with breathtaking views from the summit on a clear day.

Swansea and the coast is only 14 miles away. The city itself has great shopping but it also home to a Premier league football team, a marina and a long sandy beach. The mumbles and Gower are great seaside areas to explore. Cardiff is about a 45min drive away, so the cottage is also ideal for events at the Principaltiy Stadium and visiting St Fagans, Cardiff Castle or Cardiff Bay.

Beaches

The glorious Gower coastline is also only a short drive away, with its sandy beaches, wonderful wildlife and surfing. 14 miles

Water Sports

Swansea Watersports provide a full range of water sports activities and training for all ages and all levels of experience. 11 miles

Walking

Plenty of great local trail, you can even walk from the doorstep 0 miles

Fishing

The Tawe runs nearby with stocks of trout and with a run of salmon and sewin. Day tickets available via Tawe Angling Association 0.1 miles

Golf

Celtic minor Golf Course is less than half a mile from the cottage. Great views across the valley 0.5 miles

Cycling

For Mountain biking you can use local trails or visit Afan Forest or Bike Park Wales. The quiet country lanes and tracks are perfect for a spot of trail or road cycling. 0 miles

Pony trekking

Green farm stables offers lessons and trekking. 7 miles