Ty Glyndwr

Swansea Valley, South Wales

 • 5 Star
 • Bwthyn chwaethus gyda thwb poeth ar ymyl Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, gyda llwybrau cerdded, beicio a beicio mynydd ardderchog ar y stepen drws

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £1,406 yr wythnos
 • £201 y noson
 • 5 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Twb poeth
 • Pecyn croeso

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau sengl
 • 3 o welyau sengl Zip & Link (gellir cyfuno i wneud gwely king/super-king)

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite
 • Ystafell wlyb

Teuluoedd

 • Cot
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn
 • Ystafell wlyb

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Mae’r bwthyn chwaethus hwn gyda thwb poeth ar ymyl Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, ac mae llwybrau cerdded, beicio a beicio mynydd ardderchog ar stepen y drws. Gyda mynediad ffordd rhagorol i Abertawe a’r Gŵyr, gallwch yrru i nifer o draethau gwych. Y lle perffaith i ddod a’r teulu neu grŵp o ffrindiau ynghyd.

Dim grwpiau mawr o’r un rhyw, na gwyliau ‘stag’ neu ‘iâr’ yn ddieithriad. Dim ond teuluoedd a grwpiau cymysg o bobl.

Llawr Gwaelod

Lolfa gyda lle tân nodweddiadol, soffas cyfforddus a drysau patio yn agor allan i’r twb poeth a’r ardal batio yn y cefn. 

Ystafell fwyta gyda bwrdd a chadeiriau i hyd at 8 o bobl.

Cegin fawr gyda phopeth sydd ei angen arnoch, gan gynnwys peiriant golchi llestri, ffwrn fawr, oergell a rhewgell, a bar brecwast â stoliau. Drwy’r gegin, mae’r ail lolfa / ystafell ddarllen sy’n agor allan i ardal batio yn y cefn.

Ystafell iwtiliti gyda basn, a pheiriant golchi a sychu dillad.

Ystafell wlyb ar y llawr gwaelod gyda chawod, tŷ bach a basn.

Llawr Cyntaf

Ystafell wely 1 – Prif ystafell wely gyda gwely anferthol, teledu a golygfeydd gwych. Ystafell gawod en-suite gydag uned gawod, tŷ bach a basn.

Ystafell wely 2 – Gwely anferthol, cwpwrdd dillad, a theledu.

Ystafell wely 3 – Gwely anferthol, cwpwrdd dillad, a theledu.

Ystafell wely 4 – Ystafell â 2 wely sengl, cwpwrdd dillad, teledu.

Prif ystafell ymolchi gyda bath, tŷ bach a basn.

Gardd

Ardal balmantog yn y cefn gyda thwb poeth mawr. Barbeciw nwy, mainc bicnic a gwelyau haul.

Gwybodaeth Ychwanegol

• Pecyn croeso o gynnyrch Cymreig wedi’i gynnwys.
• Gwres a thrydan yn gynwysedig.
• Darperir tyweli gan gynnwys tyweli ar gyfer y twb poeth.
• Cot babi a chadair uchel ar gael (dewch â’ch dillad gwely eich hun ar gyfer y cot os gwelwch yn dda).
• Dim ysmygu.
• Croesewir anifeiliaid anwes (mwyafrif o 2 gi) am £20 y ci.
• Wi-fi yn gynwysedig.
• Digon o barcio i geir ar y dreif blaen.
• DIM partïon gwyllt – yn ddieithriad.
• Teledu gyda Freesat a recordwyr digidol.
• Darperir yr eitemau a ganlyn hefyd yn y bwthyn ar gyfer eich ymweliad:
Cegin: halen a phupur, papur cegin, hylif golchi llestri/tabledi peiriant golchi llestri, cadachau llestri a sgwrwyr newydd, ffoil a glynlen/cling ffilm.
Ystafell ymolchi: sebon hylif a 2 rolyn o bapur ym mhob tŷ bach.
Cynnyrch glanhau cyffredinol: cannydd, glanhawr cawod, hylif gwrthfacteria ac ati.
• Mae archfarchnadoedd yn dosbarthu i’r bwthyn.

Lleoliad