Bwthyn y Gors

Swansea Valley, South Wales

 • 4 Star Gold
 • Wedi ei leoli ar ymyl y Mynyddoedd Du a Pharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, mae Bwthyn y Gors yn fwthyn hunan ddarpar modern.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £334 yr wythnos
 • £48 y noson
 • 4 Star Gold

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Pecyn croeso

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl
 • 3 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael

Teuluoedd

 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel
 • Giât diogelwch

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Wedi ei leoli ar ymyl y Mynyddoedd Du a Pharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, mae Bwthyn y Gors yn fwthyn hunan ddarpar modern. Mae'n cynnig popeth sydd ei angen, gyda gweithgareddau awyr agored gwych yn cynnwys cerdded a beicio ar stepen y drws. Mae'r llety dair milltir ar ddeg o ganol dinas Abertawe, gyda Penrhyn Gŵyr ond taith fer i ffwrdd.

Llawr Gwaelod

Lolfa ac ystafell fwyta steilus gyda wal nodweddiadol, soffa gyfforddus, teledu, chwaraewr DVD a bwrdd bwyta sy'n eistedd 6.

Cegin gyda'r holl offer angenrheidiol; oergell gyda rhewgell oddi mewn, tostiwr, hob nwy, popty trydan, chwaraewr cerddoriaeth.

Ystafell iwtiliti gyda peiriant golchi llestri, peiriant golchi dillad, meicrodon, slow cooker, a theganau i'r cŵn.

Mae ystafell yn rhedeg efo ochr y tŷ sydd yn addas ar gyfer cadw beiciau, esgidiau ac offer cerdded. Yn cynnwys pibell ddŵr i olchi lawr pe bai angen.

Ystafell ymolchi yn cynnwys toiled a basn. 

Llawr cyntaf

Ystafell wely 1 - ystafell ddwbl gyda chwpwrdd dillad y gellir cerdded i mewn iddo, teledu ar y wal.

Ystafell wely 2 - dau wely sengl.

Ystafell wely 3 - gwely sengl.

Ystafell ymolchi - baddon gyda chawod, toiled a basn.

Gardd

Patio yn y cefn, gyda barbaciw Eidalaidd sefydlog, bwrdd a chadeiriau - yn mwynhau'r haul y rhan fwyaf o'r dydd.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Wi-Fi yn gynwysedig
 • Dillad gwelyau a thywelion yn gynwysedig
 • Gwres canolog drwy'r llety gyda thermostat rheoli tymheredd
 • Sychwr gwallt ar gael
 • Cot trafeilio ar gael (dewch â'ch dillad eich hun ar gyfer y cot) 
 • Cadair uchel a gât diogelwch plant ar gael 
 • Caniateir anifeiliad anwes - mwyafrif o 3 ci (ddim i fynd ar y gwelyau) - nodwch mae yna tal ychwenegol o £10 y noson i bob anifail anwes
 • Dim ysmygu  
 • Lle parcio yng nghefn y llety 
 • Mae'r canlynol ar gael yn y bwthyn ar gyfer eich arhosiad - Cegin: pupur a halen, papur cegin, hylif golchi llestri, clytiau, ffoil a ffilm glynu - Ystafell ymolchi: sebon dwylo, 2 rolyn papur toiled ar gyfer pob toiled - Cynnyrch glanhau cyffredinol  
 • Yr archfarchnadoedd mwyaf i gyd ar gael i ddod â nwyddau i'r llety.

Lleoliad