Bwthyn Glyn

Swansea Valley, South Wales

 • 5 Star
 • Llety moethus yng Ngwm Tawe wedi ei amgylchynnu gan gefn gwlad trawiadol, dramatig ac yn agos i Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ac arfordir syfrdanol y Gwyr.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £717 yr wythnos
 • £102 y noson
 • 5 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau dwbl
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite

Teuluoedd

 • Cot
 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Yng nghefn gwlad ac yn agos i Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, arfordir gwefreiddiol Gwyr a Bro’r Sgydau mae’r bwthyn hwn yn cynnig llety hunan-ddarpar 5 seren ynghanol harddwch Cwm Tawe. Wrth i chi yrru i fyny at y bwthyn fe ddewch yn ymwybodol o lonyddwch distaw eang yr ardal. Fodd bynnag mae’n hygyrch iawn ac mae’n hawdd cyrraedd yr atyniadau lleol. Boed am benwythnos hir moethus neu wythnos egnïol o feicio neu gerdded, Bwthyn Glyn yw’r lle perffaith ar gyfer eich gwyliau.

Eisteddwch i fwynhau pryd o fwyd neu ddiodydd tu allan ar noson fwyn yn y gerddi tlws o dan olau’r teras, ymlaciwch gyda brecwast yn yr ystafell fyw heulog neu swatio’n glyd yn y bath trobwll gyda llyfr. Wedi ei leoli ymhell o’r brif ffordd heb unrhyw draffig yn pasio drwodd, mae’r bwthyn yn cynnig awyrgylch heddychlon, gyda dim mwy na chwningen neu gnocell y coed achlysurol i amharu arnoch.

Llawr Gwaelod

Mae’r gegin/ystafell fwyta ar gynllun agored ac yn gyflawn gyda phopty ceramig dwbl Rangemaster ac wynebau gweithio gwenithfaen, golchwr llestri, oergell a rhewgell integredig.

Ystafell iwtiliti gyda golchwr / sychwr dillad.

Ystafell fyw gyda theledu sgrin lydan a Sky+, Wifi, chwaraewr DVD, stôf llosgi coed a basged o goed tân yn y fargen.

Llawr Cyntaf

Ystafell ddwbl gydag en-suite yn cynnwys cawod

Ail ystafell wely ddwbl

Ystafell wely twin

Prif ystafell ymolchi gyda bath trobwll

Gardd

Ardal balmantog yn y blaen, yr ochr a’r cefn. Ceir lawnt fawr yn y blaen hefyd gyda golygfeydd o’r mynyddoedd a’r dyffrynnoedd. Dodrefn gardd - bwrdd pren a chwe chadair.

Gwybodaeth Ychwanegol

Darperir dillad gwely a thywelion

Darperir cot a chadair uchel ar gais, dewch â’ch dillad gwely eich hunain ar gyfer y cot os gwelwch yn dda.

Gwres canolog (olew) a thrydan yn gynwysedig

Stôf llosgi coed gyda basged o goed am ddim

Dim anifeiliaid anwes nac ysmygu.

Digonedd o le parcio ar y safle.

Stôf llosgi coed gyda basged o goed am ddim.

Lleoliad