Llonyddwch

Porthcawl, South Wales

 • 4 Star
 • Bwthyn gwyliau yn sefyll ar ben ei hun, sydd yn derbyn anifeiliaid anwes, ac heb fod ymhell o'r môr.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £587 yr wythnos
 • £84 y noson
 • 4 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Syrffio
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Pecyn croeso

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king
 • 1 gwely dwbl
 • 1 gwely sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 3 o doiledau
 • Tywelion ar gael

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Bwthyn gwyliau yn sefyll ar ben ei hun, sydd yn derbyn anifeiliaid anwes, ac heb fod ymhell o'r môr. Gyda gardd gaeedig a lle tân agored, mae'r bwthyn hwn ym Mhorthcawl wedi ei leoli o fewn pellter cerdded o draeth Rest Bay, promenâd, harbwr a chanol y dref. Ysgol syrffio, llogi beiciau ayb. gerllaw - lleoliad perffaith ar gyfer gweithgareddau teuluol. Er yn swyddogol yn cysgu 4, mae yna wely sengl ychwanegol yn yr ystafell ddarllen fel y gellir cysgu 5 os dymunir. 

Llawr Gwaelod

Lolfa fawr gyda soffas cyfforddus, teledu gyda Freeview, DVD, tân glô (tanwydd cychwynnol ar gael).

Cegin gyda bwrdd a 4 cadair, peiriant golchi llestri, hob nwy, popty trydan, tegell, tostiwr, meicrodon ac oergell.

Ystafell iwtiliti gyda rhewgell, oergell, toiled, a lle ar gyfer byrddau syrffio, beiciau ac offer awyr agored.

Ystafell ymolchi gyda baddon a chawod oddi mewn, toiled a basn.

Ystafell fwyta - ystafell fawr gyda bwrdd a chadeiriau i 4.

Ystafell wely 1 - gwely dwbwl, cypyrddau dillad a golygfeydd o'r ardd.

Llawr Cyntaf

Ystafell wely 2 - gwely maint king

Ystafell ddarllen/Ystafell wely 3 - ystafell ddarllen fawr gyda dewis eang o lyfrau, soffa, desg a gwely sengl.

Tu Allan

Palmant tu blaen y bwthyn, a gardd gaeedig yn y cefn. Mae'r ardd gefn yn cynnwys patio gyda bwrdd, cadeiriau a lawnt. 


Gwybodaeth Ychwanegol 

 • Dillad gwelyau a thywelion ar gael       
 • Haearn a bwrdd smwddio ar gael        
 • Trydan a gwres canolog yn gynwysedig       
 • Wi-fi ar gael
 • Mwyafrif o 2 anifail anwes - £20.00 yr anifail    
 • Rhewgell fach pen bwrdd    
 • Darperir y canlynol - Cegin: pupur a halen, papur cegin, hylif golchi llestri a thabledi i'r peiriant, clytiau newydd. Ystafell Ymolchi: sebon hylif, 2 rholyn o bapur ar gyfer pob toiled. Cynnyrch glanhau cyffredinol
 • Nifer o archfarchnadoedd yn dosbarthu i'r bwthyn. Siopau lleol gwych yn cynnwys gwerthwr pysgod     
 • Dim ysmygu y tu mewn      .
 • Darperir y glô cychwynnol a gellir prynu mwy yn lleol os oes angen    

Lleoliad