Bwthyn Ty'n Cae

Porthcawl, South Wales

 • 4 Star
 • Bwthyn gwyliau moethus ger Porthcawl - lleoliad delfrydol ar gyfer gweithgareddau awyr agored megis cerdded, beicio, hwylio neu syrffio yn ogystal â golffio a marchogaeth.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £409 yr wythnos
 • £58 y noson
 • 4 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Syrffio
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Golygfeydd cefn gwlad

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Dim tywelion ar gael
 • Ystafell wlyb
 • Cawod

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Ar un lefel, dim grisiau
 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn
 • Ystafell wlyb

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Saif Bwthyn Ty’n Cae ger arfordir Porthcawl, De Cymru ac mae’n croesawu cwn. Taith fer ar droed o Dywyn Merthyr Mawr a thraeth sy’n caniatáu cwn Drenewydd yn Notais. Mae’r bwthyn wedi ei leoli mewn llecyn gwledig braf sy’n cynnig awyrgylch heddychlon a thawel. Lleoliad delfrydol, yn enwedig os ydych yn mwynhau gweithgareddau awyr agored megis cerdded, beicio, syrffio a syrffio gwynt, golff a marchogaeth.

Llawr Cyntaf

Adnewyddwyd y bwthyn hwn ym Mhorth Cawl i safon uchel iawn i ddarparu llety cartrefol a chwaethus.

Ceir ystafell agored yn cynnwys cegin, lle bwyta a lolfa gyda llawr teils o ansawdd uchel. Mae’r gegin fodern, gyflawn yn cynnwys popty trydan, microdon ac oergell/rhewgell. Mae ardal y lolfa yn cynnwys soffa gysurus sy'n eistedd 3 a dwy gadair, teledu a chwaraewr DVD ynddo a drysau patio yn agor allan i'r ardd.

Mae’r ystafell wely ddwbl a’r ystafell twin wedi eu dodrefnu a’u haddurno yn gain. *Nodwch os gwelwch yn dda fod y gwelyau twin yn 2’6” ac ond yn addas ar gyfer plant.

Mae’r ystafell ymolchi yn wyn a modern gyda theils o ansawdd ar y waliau a’r llawr.

Ceir ystafell 'wlyb' (wet room) bwrpasol drws nesaf i’r bwthyn sy’n cynnwys cawod, peiriant golchi a sychwr dillad. Digonedd o le i storio offer awyr agored megis beiciau, byrddau syrffio ayb yn ddiogel. Ceir peipen ddwr tu allan i’r ystafell wlyb lle gellir golchi’r offer cyn ei storio.

Gardd

Gardd amgaeedig gydag ardal batio lle gall gwestai fwynhau eistedd ac ymlacio mewn llecyn heddychlon ac edmygu’r golygfeydd gwledig hardd.

Gwybodaeth Ychwanegol

Croeso i 1 anifail anwes - £5 y noson. Mae hefyd yn bosib bwcio cwn i mewn i’r cytiau cwn sydd wedi ennill amryw o wobrau, ac sydd hefyd yn cael eu rhedeg o dan ofal craff perchnogion y bwthyn. Mae'r cytiau wedi eu lleoli ar ben arall yr iard, oddeutu 100 llath o’r bwthyn.

Darperir dillad gwely (dewch a’ch tywelion eich hun os gwelwch yn dda)

Gwres canolog nwy yn gynwysedig.

Nid yw trydan yn gynwysedig - mesurydd £1.

Parcio am ddim

Wi-fi ar gael

Gellwch gerdded y ci drwy’r caeau gerllaw'r bwthyn. Mae gan y rhain hawl dramwy gyhoeddus, lle y caiff cwn gyfle i gerdded, rhedeg ac ymarfer. Mae yna hefyd draeth sydd yn croesawu cwn bum munud i ffwrdd ar droed.

Mae'r ffordd tuag at y bwthyn yn gul felly mi fydd angen bod yn wyliadwrus wrth gerdded arni.

Lleoliad

Bwthyn Ty'n Cae offers dog friendly self catering accommodation in Newton, just 2 miles from the centre of Porthcawl. Just a short walk from the huge Warren of Merthyr Mawr Sand Dunes and Newton's dog-friendly beach, the cottage is positioned in beautiful countryside - a peaceful and tranquil setting for your self-catering Porthcawl holidays.

It is ideally located for those who are looking for outdoor activities such as walking, cycling, surfing or wind surfing as well as golf and horse riding. Within walking distance you will also find several excellent pubs that offer good, affordable food - the Jolly Sailor (0.5 miles) and the Royal Oak (1.5 miles) are both recommended. If you prefer the more sophisticated al a carte there is a variety of restaurants and hotels situated in the centre of Porthcawl.

There are numerous attractions to visit during your self catering Porthcawl holidays at Bwthyn Ty'n Cae, including Porthcawl's many beaches, the Grand Pavilion, Porthcawl Classic Carriages, Porthcawl Promenade Princess and Trecco Bay Fun Fair. You also have Kenfig National Nature Reserve, Bedford Park, Bryngarw Country Park, Parc Tondy, Nash Point Lighthouse, the Heritage Coast Center and Pleasure Steamers. For castles, you have Candleston Castle, Ogmore Castle and Coity Castle, all nearby.

Merthyr Mawr Sand Dunes are situated about one mile outside the village of Merthyr Mawr; they are a huge network of dunes, rolling over towards the Ogmore/Porthcawl coast, and once the largest sand dune system in Europe. Merthyr Mawr sand dunes claim fame to the highest single sand dune in Europe, known locally as the 'big dipper'. The dunes are very popular with kids, runners and local wildlife enthusiasts. Scenes from the famous film Lawrence of Arabia were filmed at the dunes. The Dunes are also great for running and many can be seen training here, including the Welsh rugby players.

In addition to the outdoor activities there are also plenty of indoor options close to your self catering Porthcawl cottage including Bridgend Designer Outlet, Odeon Complex and Ewenny Craft Centre. Being only a short drive away from Cardiff and Swansea there are also plenty of shopping opportunities and large events that can be easily reached.

Beaches

Newton Beach is a long sandy beach, approximately 3 miles long, stretching from Newton Point in the east to the mouth of the River Ogmore in the west. 0.5 miles

Water Sports

Ocean Quest water sports company based in Porthcawl offering scuba diving, windsurfing & kite surfing, surfing, kayaking & yachting, jet skiing & wake boarding for all levels. 2 miles

Walking

Variety of Circular walks as well as Glamorgan heritage Coast footpath.

If you want to 'up' the pace, or looking for somewhere to do some open air training, Merthyr Mawr Sand Dunes are also great for running.

Fishing

Superb sea fishing is available in the Bristol Channel and beach and rock fishing can be found nearby. 0.5 miles

Game fishing – The Ogmore and Eweny rivers hold natural populations of brown trout in addition to a good sewin run. Day tickets from the Ogmore angling association. 4 miles

Golf

Grove Golf Coast boasts a superbly laid out 18 hole par 70 course offering some real challenges to golfers of all abilities. 1.2 miles

Royal Porthcawl has been described as one of the finest courses in the world by the former editor of Golf Illustrated. 2 miles

Cycling

The coastline around Porthcawl is fringed with delightful towns, small villages and miles of foot and cycle paths. Cycle along quiet country lanes accessible directly from the cottage. 0 miles

Pony trekking

Riding a horse on a wide open beach near the lapping fringe of the sea is a dream come true. Ogmore Farm Riding Centre 5 miles