Cefn Lee

Pontypridd, South Wales

 • Lleoliad delfrydol ar gyfer eich arhosiad yn Ne Cymru.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £488 yr wythnos
 • £70 y noson

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd cefn gwlad

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau dwbl

Cegin

 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael
 • Cawod

Teuluoedd

 • Cot
 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Bwthyn dwy lofft ger Pontypridd sydd yn le delfrydol ar gyfer eich arhosiad yn Ne Cymru. Wedi ei leoli ar fferm gyda aceri o goetir a chefn gwlad i'w fwynhau, a thaith fer i Fannau Brycheiniog i'r gogledd neu Gaerdydd a golygfeydd anhygoel Arfordir Treftadaeth Morgannwg i'r de. Mae atyniadau lleol yn cynnwys Parc Beiciau Cymru, Parc Treftadaeth y Rhondda, Hen Bont Pontypridd, Castell Caerffili, a Chaerdydd gyda'i ddigwyddiadau chwaraeon a cherddoriaeth, castell, a nifer o atyniadau a gweithgareddau eraill.

Mae'r llety hwn yn cynnig stablau ar gyfer nifer o geffylau ac yn cynnwys caeau pori preifat.

Llawr Gwaelod

Lolfa ac ardal fwyta agored. Soffas i 4, teledu Smart, bwrdd bwyta a chadeiriau i 4.

Cegin gyda'r holl offer yn cynnwys peiriant golchi llestri, oergell, rhewgell arwahan, meicrodon, popty trydan a hob nwy.

Llawr Cyntaf

Ystafell wely 1 - gwely dwbwl gyda cwpwrdd dillad mawr ac uned ymolchi.

Ystafell wely 2 - gwely dwbwl gyda golygfeydd gwych.

Ystafell ymolchi - mynediad uniongyrchol o'r ddwy ystafell wely. Toiled, basn ac uned gawod.

Tu Allan

Ardal eistedd tu allan gyda bwrdd a dwy gadair tu blaen i'r tŷ, hefyd gardd gaeedig i'r ochr.

Aceri o gefn gwlad a llwybrau cerdded drwy'r coetir i'w mwynhau. Llwybrau ceffylau yn pasio ger y llety.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Dillad gwelyau a thywelion yn gynwysedig  
 • Dewis eang o lyfrau a gemau i'r plant  
 • Storfa feiciau diogel  
 • Derbyniad ffôn symudol cyfyngedig   
 • Wi-Fi ar gael
 • Gwres a thrydan yn gynwysedig   
 • Dim ysmygu  
 • Dim anifeiliaid anwes  
 • Parcio tu allan i 2 gar  

Lleoliad