Llety Hendre

Penderyn, South Wales

 • 4 Star
 • Wedi'i leoli ar gyrion Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, mae'r eiddo mawr hwn yn berffaith ar gyfer grŵp o ffrindiau neu aduniad teuluol.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £792 yr wythnos
 • £113 y noson
 • 4 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • Ystafell chwaraeon
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd cefn gwlad

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king
 • 1 gwely dwbl
 • 3 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Baddon
 • Cawod

Teuluoedd

 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel
 • Giât diogelwch

Awyr Agored

 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Storfa tu allan
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 15.00
 • Amser gadael: 10.00

Disgrifiad

Wedi'i leoli ar gyrion Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, mae'r eiddo mawr hwn yn berffaith ar gyfer grŵp o ffrindiau neu aduniad teuluol. Mae un o'r lleoliadau gorau ar gyfer beicio mynydd yn y DU ar garreg eich drws yn Bike Park Wales gyda chanolfannau beicio mynydd Parc Fforest Afan a Cwmcarn heb fod ymhell. Mae yna lwybrau cerdded yn cychwyn o'r tŷ, yn cynnwys teithiau ar hyd dyffrynnoedd a mynyddoedd. Gyda harddwch naturiol o gwmpas, mae hwn yn leoliad delfrydol i fod yn anturus ond hefyd i ymlacio a dadflino. Mae tafarn leol ardderchog lai na milltir i ffwrdd a digon o dafarndai a bwytai eraill o fewn 3 milltir.

Llawr gwaelod

Cegin wedi'i chyfarparu'n llawn gyda bar brecwast, peiriant golchi llestri, rhewgell (maint llawn gyda 3 dror), popty nwy a hob, tostiwr, tegell a peiriant coffi Bosch.

Ystafell gemau/iwtiliti gyda bwrdd pŵl, PS2 gyda nifer fawr o gemau, soffas, peiriannau golchi a sychu dillad ac oergell fawr.

Ystafell toiled a basn.

Ystafell gawod gydag uned gawod a basn.

Ystafell fwyta gyda bwrdd a chadeiriau ar gyfer 8, bwrdd gweithgareddau bach a chadeiriau i blant. Drysau patio mawr yn agor allan i'r patio yn y cefn.

Lolfa ac ystafell ddarllen, nifer o soffas, tân trydan, teledu (freesat), DVD, detholiad mawr o lyfrau, gemau a DVDs.

Llawr Cyntaf

Ystafell wely 1 - prif ystafell wely gyda gwely maint king a digon o le i storio dillad.

Ystafell wely 2 - stafell wely ddwbl gyda digon o gypyrddau dillad.

Ystafell wely 3 - Ystafell wely gyda 2 wely sengl a digon o le i storio dillad.

Ystafell wely 4 - Ystafell wely sengl gyda gwely tynnu allan ychwanegol oddi dano - i gysgu 8 os oes angen.

Prif ystafell ymolchi - toiled, basn, bath a chawod dros y bath.

Tu allan

Lle parcio i nifer o geir o flaen y llety. Lawntiau blaen, ochr a chefn. Ardal patio yn y cefn gyda dodrefn gardd ac ardal barbeciw. Sied gyda storfa ddiogel ar gyfer beiciau ac offer.

Gwybodaeth Ychwanegol

Darperir dillad gwely a thywelion
Detholiad da o lyfrau, gemau a DVDs
Storfa beiciau diogel
Darpariaeth ffonau symudol cyfyngedig
Wifi
Gwres a thrydan yn gynwysedig
Llety delfrydol ar gyfer Parc Beic Cymru
Cot teithio, cadair uchel a giât grisiau ar gael os dymunir - noder hynny pan yn archebu
Dim ysmygu
Croeso i anifeiliaid anwes (2 gi ar y mwyaf)
Parcio ar y dreif i nifer o geir

Lleoliad