Hafan y Ddinas Cardiff Apartment

Cardiff, South Wales

 • 4 Star
 • Wedi ei leoli yng nghanol Caerdydd a dros yr afon o Stadiwm Principality, mae'r llety hwn yng Nghaerdydd yn berffaith ar gyfer gwyliau yn y ddinas.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £595 yr wythnos
 • £85 y noson
 • 4 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Syrffio
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd o'r afon

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king
 • 3 o welyau sengl
 • 1 gwely soffa

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite
 • Baddon
 • Cawod

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Trwydded parcio ar gael

Hygyrchedd

 • Ar un lefel, dim grisiau
 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Wedi ei leoli yng nghanol Caerdydd a dros yr afon o Stadiwm Principality, mae'r llety hwn yng Nghaerdydd yn berffaith ar gyfer gwyliau yn y ddinas. Wedi ei leoli ar Fitzhamon Embankment, mae'r brif orsaf drenau a phencadlys newydd y BBC ond ychydig gannoedd o fetrau i ffwrdd. Mae'n ddelfrydol ar gyfer digwyddiadau yn y Stadiwm, penwythnosau siopa, neu yn le braf ar gyfer gwyliau i ffwrdd gyda teulu neu ffrindiau. Gellir cerdded i weld Castell Caerdydd, Gerddi Soffia, Neuadd Dewi Sant, Stadiwm Dinas Caerdydd a nifer o fwytai, bariau a chanolfannau siopa. 

Llawr Gwaelod Isaf

Cegin, ardal fwyta a lolfa fawr agored. Soffa siâp L a gwely soffa dwbwl. Teledu ar y wal.   

Cegin gyda'r holl offer angenrheidiol yn cynnwys peiriant golchi llestri, peiriant golchi/sychu dillad, oergell, rhewgell, tegell, tostiwr, peiriant gwneud coffi, bar brecwast a stolion.  

Ystafell wely 1 - gwely maint king gyda ffenestri mawr yn edrych allan i gefn yr adeilad. Teledu.

Ystafell wely 2 - 1 gwely sengl gyda ystafell ymolchi ynghlwm yn cynnwys cawod, toiled a basn. Teledu a DVD.    

Ystafell wely 3 - 2 wely sengl. Teledu.  

Ystafell ymolchi gyda baddon a chawod oddi mewn, toiled a basn.    

Tu Allan

Dim ardal tu allan ond mae'r ddinas ar garreg y drws.   

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Llety gwyliau braf yng Nghaerdydd wedi ei leoli ar y llawr gwaelod isaf ond heb fod ag unrhyw risiau i fynd mewn iddo  
 • Yn bendant ddim i gael ei logi ar gyfer unrhyw bartion  
 • Gwres a thrydan yn gynwysedig   
 • Dillad gwelyau a thywelion yn gynwysedig  
 • 2 sychwr gwallt
 • Gemau bwrdd a dewis o DVDs a llyfrau  
 • Cadair uchel a cot trafeilio ar gael os dymunir. Dewch â dillad eich hun i'r cot   
 • Wi-Fi ar gael
 • Nid yw parcio yn gynwysedig ond mae digon o opsiynau ar gael gerllaw - parcio stryd am ddim 5 munud i ffwrdd. Bydd manylion llawn a map yn cael eu gyrru i'r gwesteion.   
  Mae teithio gyda trên neu fws yn ddelfrydol gan fod y llety ond taith gerdded fer o'r gorsafoedd hyn 
 • Dim ysmygu
 • Dim anifeiliaid anwes
 • Gellir cysgu 7 ar gais ar wely soffa dwbwl neu wely tynnu allan ychwanegol (rhaid gwneud cais pan yn archebu)  

Gwybodaeth ar gyfer Pobl Anabl neu Lai Abl  

 • Gellir cael mynediad i'r llety ar hyd llwybr ar chydig o lethr ac yna 2 step fychan ar waelod y llwybr. Nid yw'r mynediad yn hollol wastad 
 • Wrth fynd i mewn mae yna stepen 10mm o uchder i lefel y lolfa   
 • Wrth fynd i'r cyntedd o'r lolfa mae yna stepen 10mm i lawr i lefel y llawr   
 • Mae'r holl ystafelloedd ar y llawr gwaelod

Lleoliad