Hafan y Ddinas Cardiff Apartment

Cardiff, South Wales

 • 4 Star
 • Wedi ei leoli yng nghanol Caerdydd a dros yr afon o Stadiwm Principality, mae'r llety hwn yng Nghaerdydd yn berffaith ar gyfer gwyliau yn y ddinas.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £669 yr wythnos
 • £96 y noson
 • 4 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Syrffio
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd o'r afon

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king
 • 3 o welyau sengl
 • 1 gwely soffa

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite
 • Baddon
 • Cawod

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Trwydded parcio ar gael

Hygyrchedd

 • Ar un lefel, dim grisiau
 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 3:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Wedi ei leoli yng nghanol Caerdydd a dros yr afon o Stadiwm Principality, mae'r llety hwn yng Nghaerdydd yn berffaith ar gyfer gwyliau yn y ddinas. Wedi ei leoli ar Fitzhamon Embankment, mae'r brif orsaf drenau a phencadlys newydd y BBC ond ychydig gannoedd o fetrau i ffwrdd. Mae'n ddelfrydol ar gyfer digwyddiadau yn y Stadiwm, penwythnosau siopa, neu yn le braf ar gyfer gwyliau i ffwrdd gyda teulu neu ffrindiau. Gellir cerdded i weld Castell Caerdydd, Gerddi Soffia, Neuadd Dewi Sant, Stadiwm Dinas Caerdydd a nifer o fwytai, bariau a chanolfannau siopa. 

Llawr Gwaelod Isaf

Cegin, ardal fwyta a lolfa fawr agored. Soffa siâp L a gwely soffa dwbwl. Teledu ar y wal.   

Cegin gyda'r holl offer angenrheidiol yn cynnwys peiriant golchi llestri, peiriant golchi/sychu dillad, oergell, rhewgell, tegell, tostiwr, peiriant gwneud coffi, bar brecwast a stolion.  

Ystafell wely 1 - gwely maint king gyda ffenestri mawr yn edrych allan i gefn yr adeilad. Teledu.

Ystafell wely 2 - 1 gwely sengl gyda ystafell ymolchi ynghlwm yn cynnwys cawod, toiled a basn. Teledu a DVD.    

Ystafell wely 3 - 2 wely sengl. Teledu.  

Ystafell ymolchi gyda baddon a chawod oddi mewn, toiled a basn.    

Tu Allan

Dim ardal tu allan ond mae'r ddinas ar garreg y drws.   

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Llety gwyliau braf yng Nghaerdydd wedi ei leoli ar y llawr gwaelod isaf ond heb fod ag unrhyw risiau i fynd mewn iddo  
 • Yn bendant ddim i gael ei logi ar gyfer unrhyw bartion  
 • Gwres a thrydan yn gynwysedig   
 • Dillad gwelyau a thywelion yn gynwysedig  
 • 2 sychwr gwallt
 • Gemau bwrdd a dewis o DVDs a llyfrau  
 • Cadair uchel a cot trafeilio ar gael os dymunir. Dewch â dillad eich hun i'r cot   
 • Wi-Fi ar gael
 • Nid yw parcio yn gynwysedig ond mae digon o opsiynau ar gael gerllaw - parcio stryd am ddim 5 munud i ffwrdd. Bydd manylion llawn a map yn cael eu gyrru i'r gwesteion.   
  Mae teithio gyda trên neu fws yn ddelfrydol gan fod y llety ond taith gerdded fer o'r gorsafoedd hyn 
 • Dim ysmygu
 • Dim anifeiliaid anwes
 • Gellir cysgu 7 ar gais ar wely soffa dwbwl neu wely tynnu allan ychwanegol (rhaid gwneud cais pan yn archebu)  

Gwybodaeth ar gyfer Pobl Anabl neu Lai Abl  

 • Gellir cael mynediad i'r llety ar hyd llwybr ar chydig o lethr ac yna 2 step fychan ar waelod y llwybr. Nid yw'r mynediad yn hollol wastad 
 • Wrth fynd i mewn mae yna stepen 10mm o uchder i lefel y lolfa   
 • Wrth fynd i'r cyntedd o'r lolfa mae yna stepen 10mm i lawr i lefel y llawr   
 • Mae'r holl ystafelloedd ar y llawr gwaelod

Lleoliad

Located on Fitzhamon Embankment, directly opposite the Principality Stadium and right in the city centre. This is a lower ground floor apartment in a private residential block of only 4 apartments.  The ideal city centre location with cafes, bars, shops and restaurants all around.  Each Sunday there is a food market on the street in front of the property with stalls selling local produce and food from all over the world.

The Principality Stadium,  which is just across the river, has staged the Champions League final, Rugby World Cup finals and Olympic events.  This stadium is unique in that it is in the heart of the city, which ensures that match or event day atmosphere is something special. 

Cardiff Bay is home to the Olympic pool and fun pools, White Water Centre and many more restaurants and bars. The Bay is a freshwater lake that is kept from the sea via the Cardiff Bay Barrage. The Bay is also a haven for sailing, jet-skiing, boating and more. You can catch a water taxi from the Bay along the river to the Stadium. 

Walking

Bute Park is nearby with great parkland walks. Other walks include the Taff Trail. 0.2 miles.

Cycling

Cardiff is the home of Velathon Wales. There are also plenty of shorter family friendly loops such as the Taff Trail. 0.2 miles.

Water Sports

Cardiff International White Water (CIWW) - canoeing and white water rafting facilities, including kayaking, hydro speed and hot-dogging. All equipment can be hired. 2 miles.

Golf

There are several courses in the area, including the Celtic Manor, Ryder Cup Host in 2010 and Cottrell Park. 7 miles.

Pony trekking

Surrounded by 35 acres of parkland close to the city centre is Cardiff Riding School. All aspects of horse riding and care are catered for. 1 mile.

Beaches

Each summer there is an artificial beach in Cardiff Bay. There are other beaches nearby in Penarth and Barry Island. 9 miles.