Hafan y Porth Cardiff Apartment

Cardiff, South Wales

 • Llety moethus wedi ei leoli ar Heol y Porth yng nghanol dinas Caerdydd, ar draws y ffordd i stadiwm eiconig Principality.

 • £- yr wythnos
 • £- y noson

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Syrffio
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king
 • 1 gwely dwbl

Cegin

 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite
 • Baddon
 • Cawod

Teuluoedd

 • Cot
 • Cadair uchel

Hygyrchedd

 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Llety moethus wedi ei leoli ar Heol y Porth yng nghanol dinas Caerdydd, ar draws y ffordd i stadiwm eiconig Principality. Wedi ei adnewyddu'n ddiweddar i safon uchel, dyma lety ar y llawr cyntaf, gyda popeth sydd gan Caerdydd i gynnig ar stepen y drws, yn cynnwys canolfannau siopa, bwytai, castell Caerdydd, clybiau nos, parciau a gerddi. 

Llawr Cyntaf

Lolfa ac ardal fwyta gyda soffa'n eistedd 3, cadair freichiau, teledu ar y wal (freeview), bwrdd bwyta a chadeiriau steilus i 4.

Cegin gyda'r holl offer yn cynnwys peiriant golchi llestri, oergell a rhewgell llawn maint, hob serameg a phopty trydan.

Ystafell wely 1 - gwely maint king a chypyrddau dillad. Ystafell ymolchi en-suite gydag uned gawod, toiled a basn.

Ystafell wely 2 - gwely dwbwl gyda wal wydr unigryw (bleindiau preifatrwydd). 

Ystafell ymolchi gyda drych mawr, baddon a chawod oddi mewn, toiled a basn.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Llety unigryw ar 2 lefel gyda ychydig o stepiau yn arwain i'r gegin, ystafell wely ddwbwl a'r ystafell ymolchi   
 • Mae'r llety ar y llawr cyntaf gyda mynediad i fyny grisiau (dim lifft)   
 • Y llety yn sicr ddim i gael ei logi ar gyfer partion 
 • Gwres a thrydan yn gynwysedig  
 • Dillad gwelyau a thywelion yn gynwysedig  
 • Gemau bwrdd a dewis o DVDs a llyfrau  
 • Wi-Fi ar gael yn rhad ac am ddim  
 • Does dim parcio gyda'r llety ond mae digon o opsiynau gerllaw - mae parcio rhad ac am ddim i'w gael ar y stryd sydd 5 munud o gerdded i ffwrdd. Bydd yr holl fanylion a mapiau ar gael i'r gwesteion. Mae cyrraedd gyda trên neu fws yn ddelfrydol gan fod y llety yn agos i'r ddwy orsaf  
 • Dim ysmygu
 • Dim anifeiliaid anwes

Lleoliad