Pontcanna Townhouse

Cardiff, South Wales

 • 4 Star
 • Llety steilus yn ardal soffistigedig Pontcanna yng Nghaerdydd, o fewn pellter cerdded i ganol y ddinas.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £1,643 yr wythnos
 • £235 y noson
 • 4 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Beicio

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 3 o welyau dwbl
 • 4 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 5 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite
 • Ystafell wlyb
 • Baddon
 • Cawod

Teuluoedd

 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Barbaciw
 • Parcio ar y stryd

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn
 • Ystafell wlyb

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 7:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Fe leolir y llety steilus hwn yn ardal soffistigedig Pontcanna yng Nghaerdydd, o fewn pellter cerdded i ganol y ddinas ble lleolir Stadiwm Principality, Castell Caerdydd, Gerddi Soffia, a llawer o fwytai, bariau, clybiau, caffis, ac wrth gwrs, siopau gwych. Mae'r llety Fictorianaidd yn cynnwys nodweddion traddodiadol ac mae'n le delfrydol ar gyfer eich arhosiad yng Nghaerdydd.

Llawr Gwaelod

Cynllun agored gyda lolfa, ardal fwyta a chegin.

Cegin gyda'r holl offer yn cynnwys popty trydan, hob nwy, meicrodon, oergell, rhewgell a pheiriant golchi llestri.

Lolfa gyda teledu smart 55", soffas cyfforddus a drysau deu-blyg yn arwain allan i'r ardal patio.

Ystafell iwtiliti gyda peiriant golchi dillad, oergell a rhewgell.

Ystafell gyda cawod cerdded i mewn, toiled a basn.

Llawr Cyntaf

Ystafell wely 1 - gwely dwbwl, teledu, ystafell ymolchi ensuite gyda cawod, toiled a basn.

Ystafell wely 2 - gwely dwbwl, teledu.

Ystafell wely 3 - 2 wely sengl, teledu, ystafell ymolchi ensuite gyda cawod, toiled a basn.

Ystafell ymolchi - baddon a chawod oddi mewn, toiled a basn.

Ail Lawr

Ystafell wely 4 - gwely dwbwl a 2 wely sengl (os oes angen), teledu, ystafell ymolchi ensuite gyda cawod, toiled a basn.

Tu Allan

Patio caeedig yn y cefn gyda bwrdd a chadeiriau. Un rhan wedi ei orchuddio.

Gwybodaeth Ychwanegol

Dillad gwelyau a thywelion yn gynwysedig  

Wifi ar gael

Cadair uchel a chot trafeilio ar gael (noder pan yn archebu). Dewch â dillad eich hun i'r cot   

Sychwyr gwallt ar gael   

2 wely sengl ychwanegol ar gael i gysgu 10 (noder pan yn archebu a byddant yn cael eu gosod yn ystafell wely 4)

Mae'r eitemau canlynol ar gael ar gyfer eich arhosiad yn Pontcanna Townhouse - Cegin: pupur a halen, papur cegin, hylif golchi llestri. Ystafell ymolchi: sebon, 2 bapur toiled. Cynnyrch glanhau cyffredinol 

Dim ysmygu 

Caniateir un anifail anwes 

Gellir archebu'r llety ar gyfer digwyddiadau corfforaethol, neu fel lleoliad cyn unrhyw gêm chwaraeon, cyngerdd neu ddigwyddiad   

Lleoliad