Llofft y Fro

Cardiff, South Wales

 • Bwthyn gwyliau i 2 dafliad carreg o draethau godidog Bro Morgannwg. Wedi'i ddylunio fel gwesty boutique, ond gyda mwy o le a rhyddid nag y gall gwesty ei gynnig

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £488 yr wythnos
 • £70 y noson

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl
 • 1 gwely soffa

Ystafell ymolchi

 • 1 ystafell ymolchi
 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 14:00
 • Amser gadael: 12:00

Disgrifiad

Bwthyn gwyliau ym Mro Morgannwg yw Llofft y Fro, yn rhan o diroedd bwthyn arall to gwellt o'r ail ganrif ar bymtheg, mewn pentref bach heddychlon dafliad carreg o arfordir a thraethau godidog Arfordir Treftadaeth Morgannwg. Un disgrifiad ohono yw ei fod wedi'i ddylunio fel gwesty boutique, ond gyda mwy o le a mwy o ryddid nag y gall gwesty ei gynnig.

Wedi ei addurno'n steilus drwyddo a gyda gwres o dan y llawr, mae'r bwthyn yn gwneud lle delfrydol ar gyfer gwyliau rhamantus, neu fel llety ar gyfer Maes Awyr Caerdydd (dim ond dair milltir i ffwrdd), a dim ond 25 munud o ganol dinas Caerdydd.

Llawr Gwaelod

Lolfa cynllun agored gyda bwrdd bwyd â lle i chwech, a gwely soffa. Desg a theledu gyda chwaraewr DVD. Cegin fach hunan-gynhaliol gyda dau blât poeth a microdon/ffwrn yn un, yn ogystal ag oergell a sinc.
Cawod fawr gyda thy bach modern a sinc.

Lledlawr

Gwely dwbl ar ledlawr mezzanine uwchben y lle byw

Gardd

Lle i bedwar eistedd wrth ymyl y bwthyn ac o'i flaen

Gwybodaeth Ychwanegol

Wifi am ddim drwy'r bwthyn

Lle i ddau westai ychwanegol gysgu ar y gwely soffa yn y lolfa

Dillad gwely, tywelion llaw a thywelion bath yn gynwysedig yn y pris

Posibl caniatáu un anifail anwes os trefnir cyn gwneud archeb, am £10 y noson

Dim cot na chadair uchel ar gael yn y bwthyn

Gwres a thrydan yn gynwysedig yn y pris

Mae bond 'gofal da am lety' ar y llety hwn am £150, sydd yn ad-daladwy ac yn ddyledus i Y Gorau o Gymru ar yr un pryd â balans eich gwyliau. Neu, gallwch osgoi y bond hwn drwy, yn hytrach, dalu ffî sydd ddim yn ad-daladwy am £5 y person.


Lleoliad