Llety Canna

Cardiff, South Wales

 • 4 Star
 • Llety moethus i 8-10 yn ardal soffistigedig Pontcanna, Caerdydd. Bellter byr o gaffis a bars a 10 munud yn unig ar droed i Ganol Caerdydd a Stadiwm y Mileniwm.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £3,060 yr wythnos
 • £437 y noson
 • 4 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau dwbl
 • 4 o welyau sengl
 • 2 o welyau soffa

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Barbaciw

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Saif y llety hunan-ddarpar mawr hwn yn ardal soffistigedig Pontcanna, Caerdydd. Bellter cerdded byr o nifer o gaffis a bars a 10 munud yn unig ar droed i Ganol Caerdydd a Stadiwm y Mileniwm. Mae Llety Canna yn cynnwys popeth y byddech yn ei ddisgwyl o gartref moethus ac mae’n cynnig lleoliad gwych ar gyfer eich arhosiad yn y ddinas, boed yn benwythnos gyda ffrindiau, aduniad teulu neu drip busnes.

Wedi ei drochi gyda chymeriad a naws Ffrengig, mae Llety Canna wedi ei ddodrefnu gyda chelfyddyd gyfoes Gymreig, gwelyau Ffrengig clasurol a grisiau Fictoraidd traddodiadol. Gall y llety moethus pedair ystafell hwn gysgu 2 berson ychwanegol ar wely soffa yn y lolfa hefyd.

Llawr Gwaelod

Ystafell wely ddwbl glasurol Ffrengig ei naws gyda gorchudd wal unigryw ac ensuite gyda chawod fodern ddwbl.

Llawr Cyntaf

Ystafell wely twin (rhif 1) gyda gwelyau sengl Ffrengig a chwpwrdd dillad.

Mae’r brif ystafell ymolchi yn gyfoes a gyda glos du, cawod dros y bath a tholied a sinc ar wahân.

Un ystafell agored fawr yn cynnwys ardaloedd byw, bwyta a choginio, yn ogystal â theledu plasma. Mae’r gegin gyflawn yn cynnwys popty, oergell/rhewgell a pheiriant golchi dillad er hwylustod i chi.

Ail Lawr

Ystafell wely twin (rhif 2) gyda dau wely sengl Ffrengig clasurol ac wedi ei addurno gyda gorchudd wal o orwel Paris.

Ystafell wely ddwbl gyda gwely Ffrengig â defnydd glas clasurol a chwpwrdd dillad. Mae’r waliau wedi eu haddurno gyda map unigryw o Gymru a Ffrainc.

Tu Allan

Ardal patio allanol gyda phlanhigion, bwrdd plastig a chadeiriau i eistedd 10.

Gwybodaeth Ychwanegol

Dillad gwely, tywelion bath a dwylo yn gynwysedig

Gwres a thrydan yn gynwysedig

Caniateir anifeiliaid anwes – ar gais ac am £10 y noson (gwiriwch cyn archebu os gwelwch yn dda)

Wifi am ddim drwy’r adeilad

Dim parcio penodol ar gael ond mae am ddim i barcio ar y stryd tu allan i’r llety.

Lleoliad