Llety Canna

Cardiff, South Wales

 • 4 Star
 • Llety moethus i 8-10 yn ardal soffistigedig Pontcanna, Caerdydd. Bellter byr o gaffis a bars a 10 munud yn unig ar droed i Ganol Caerdydd a Stadiwm y Mileniwm.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £3,060 yr wythnos
 • £437 y noson
 • 4 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau dwbl
 • 4 o welyau sengl
 • 2 o welyau soffa

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Barbaciw

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Saif y llety hunan-ddarpar mawr hwn yn ardal soffistigedig Pontcanna, Caerdydd. Bellter cerdded byr o nifer o gaffis a bars a 10 munud yn unig ar droed i Ganol Caerdydd a Stadiwm y Mileniwm. Mae Llety Canna yn cynnwys popeth y byddech yn ei ddisgwyl o gartref moethus ac mae’n cynnig lleoliad gwych ar gyfer eich arhosiad yn y ddinas, boed yn benwythnos gyda ffrindiau, aduniad teulu neu drip busnes.

Wedi ei drochi gyda chymeriad a naws Ffrengig, mae Llety Canna wedi ei ddodrefnu gyda chelfyddyd gyfoes Gymreig, gwelyau Ffrengig clasurol a grisiau Fictoraidd traddodiadol. Gall y llety moethus pedair ystafell hwn gysgu 2 berson ychwanegol ar wely soffa yn y lolfa hefyd.

Llawr Gwaelod

Ystafell wely ddwbl glasurol Ffrengig ei naws gyda gorchudd wal unigryw ac ensuite gyda chawod fodern ddwbl.

Llawr Cyntaf

Ystafell wely twin (rhif 1) gyda gwelyau sengl Ffrengig a chwpwrdd dillad.

Mae’r brif ystafell ymolchi yn gyfoes a gyda glos du, cawod dros y bath a tholied a sinc ar wahân.

Un ystafell agored fawr yn cynnwys ardaloedd byw, bwyta a choginio, yn ogystal â theledu plasma. Mae’r gegin gyflawn yn cynnwys popty, oergell/rhewgell a pheiriant golchi dillad er hwylustod i chi.

Ail Lawr

Ystafell wely twin (rhif 2) gyda dau wely sengl Ffrengig clasurol ac wedi ei addurno gyda gorchudd wal o orwel Paris.

Ystafell wely ddwbl gyda gwely Ffrengig â defnydd glas clasurol a chwpwrdd dillad. Mae’r waliau wedi eu haddurno gyda map unigryw o Gymru a Ffrainc.

Tu Allan

Ardal patio allanol gyda phlanhigion, bwrdd plastig a chadeiriau i eistedd 10.

Gwybodaeth Ychwanegol

Dillad gwely, tywelion bath a dwylo yn gynwysedig

Gwres a thrydan yn gynwysedig

Caniateir anifeiliaid anwes – ar gais ac am £10 y noson (gwiriwch cyn archebu os gwelwch yn dda)

Wifi am ddim drwy’r adeilad

Dim parcio penodol ar gael ond mae am ddim i barcio ar y stryd tu allan i’r llety.

Lleoliad

Llety Canna is located in Pontcanna district of Cardiff. This sophisticated part of the City has many restaurants, bars, boutiques and cafes to enjoy as well as miles of open parkland and walkways alongside the river Taff. The centre of Cardiff is only 1 miles away making the Millennium Stadium, Cardiff Castle, St. Davids' Hall, New Theatre and St. Davids 2 shopping centre are all within a 10 minute walk. Even closer to Llety Canna is Sophia Gardens Cricket Ground Home to the Glamorgan Dragons and an International Test match venue.

Cardiff has notched up a fine reputation as a sporting capital thanks to the quality of the events and facilities. Whether you want to watch or play, Cardiff's sporting scene beats many of its competitors. It offers world-class stadiums for rugby, football, cricket and athletics and an International Sports Village offering an Olympic size swimming pool, ice rink and Cardiff International White Water Centre - an Olympic standard canoe slalom.

Activities in Cardiff include walking and cycling along the Taff Trail and golfing (Celtic Manor golf course - home of 2010 Ryder Cup - within short travelling distance). If you fancy going to watch a football or rugby game, Cardiff City Stadium (5 minutes away) hosts all of Cardiff City and Cardiff Blues' home games, whilst Sophia Gardens hosts the cricket.

You'll find a lively entertainment scene in and around Cardiff, which features opera, ballet, musicals, and live music from world-class acts. Across the city, there are a range of theatres, galleries, museums, arts and live music venues. From the traditional to the ground-breakingly modern, from seating thousands to cosy intimate spaces, Cardiff the can satisfy every taste.

 

 

Cycling

The Taff Trail is a multi-purpose route between Cardiff and the Market Town of Brecon in the North. 55 miles (88km) in length. A superb way to see South Wales. 0.4 miles

 

Walking

Cardiff's Centenary Walk is a great way to explore the city centre on foot, and find out more about how Cardiff became the city it is today. 1.4 miles

 

Water Sports

Cardiff International White Water (CIWW) - Canoeing and white water rafting facilities including kayaking, hydro speed and hot-dogging. All equipment can be provided. 2.5 miles

Fishing

Being a coastal city the areas around Cardiff have some superb sea fishing. Charter boats can be hired form Cardiff Bay. 2.5 miles

The river Taff is a recovering salmon river that also holds huge stocks of wild trout and Grayling. Day Tickets available from local associations. 0.4 miles

Golf

There are many courses in the area including the prestigious Celtic Manor, host to the 2010 Ryder Cup 18 miles. One of the closest courses is Cottrell Park,an idyllic venue set in the heart of 400 acres of beautiful Parkland. 6 miles

Pony trekking

Surrounded by 35 acres of parkland close to the City Centre is Cardiff Riding School. All aspects of horse riding and care are catered for. 1 mile

 

Beaches

With the Glamorgan Heritage Coast just around the corner there are numerous beaches to visit ranging from the bustling resort of Barry Island 9 miles to stunning Southerndown. 18 miles