Cardiff Bay View Apartment

Cardiff, South Wales

 • Mae’r fflat steilus hwn ym Mae Caerdydd yn leoliad perffaith ar gyfer eich arhosiad yng Nghaerdydd.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £811 yr wythnos
 • £116 y noson

Nodweddion

Nodweddion Arbennig

 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd o'r môr neu'r arfordir

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau dwbl

Cegin

 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite

Teuluoedd

 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Balconi
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Mae’r fflat steilus hwn ym Mae Caerdydd yn leoliad perffaith ar gyfer eich arhosiad yng Nghaerdydd. Wedi ei leoli ar y 5ed llawr, gyda balconi yn edrych allan dros y dŵr, a golygfeydd gwych draw tuag at ganol y ddinas. Mae Canolfan y Mileniwm, gorsaf drên Bae Caerdydd, bwytai, tafarndai, sinema, casino ac atyniadau eraill gerllaw. Fe geir cyswllt trafnidiaeth cyhoeddus gwych gyda canol y dref, gan gynnwys Stadiwm y Mileniwn (Principality), sydd lai na milltir i ffwrdd.

Mae’r fflat ar y 5ed llawr gyda lifft i gael mynediad.

Ystafell fyw/bwyta agored â chegin gyda’r holl offer angenrheidiol yn cynnwys peiriant golchi llestri, popty a hob trydan, peiriant golchi/sychu dillad, ac oergell/rhewgell. Bwrdd bwyta gyda lle i 4.

Ystafell wely ddwbwl gyda ystafell ymolchi ynghlwm sy’n cynnwys cawod, teledu a golygfeydd gwych dros y dŵr.

Prif ystafell ymolchi gyda baddon a chawod oddi mewn.

Ystafell wely ddwbwl gyda theledu.

Balconi â golygfeydd o’r dŵr, gyda bwrdd a chadeiriau.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Dillad gwelyau a thywelion yn gynwysedig
 • Sychwr a sythwr gwallt, a haearn smwddio ar gael
 • Gwres a thrydan yn gynwysedig
 • Chwaraewr DVD a ‘free-view’
 • Dim wi-fi, ond 4G a BT-wifi ar gael
 • Cadair uchel a cot trafeilio ar gael (noder pan yn archebu). Dewch a’ch dillad eich hun ar gyfer y cot
 • Coffi, te a siwgwr cychwynnol ar gael
 • Clytiau sychu llestri, tabledi i’r peiriant golchi llestri
 • Mynediad i’r fflat drwy lifft neu staer
 • Dim anifeiliaid anwes nac ysmygu
 • Un lle parcio wedi’i neilltuo. Mae meysydd parcio gerllaw ar gyfer ceir ychwanegol
 • Mae’n rhaid sicrhau fod plant bach yn cael eu goruchwylio drwy’r amser, oherwydd y balconi

Lleoliad

Located on the 5th floor of a modern apartment development in Cardiff Bay. The area has a wide range of free and paying attractions to keep you entertained all year round and in all weathers, including The Dr Who Museum, an Olympic size swimming pool with leisure facility, a cinema complex, a casino and an International White Water centre.

The Bay also has excellent public transport links to the city centre, which includes attractions such as the Millennium Stadium, Cardiff Castle, St. David’s 2 shopping arcade (a 5 minute drive). Cardiff is a city of attractions, sport, culture and entertainment. Cardiff Castle and its beautiful grounds can be found in the city centre. With world-class stadiums for rugby, football, cricket, athletics and an International Sports Village, it is easy to see why Cardiff has gained its reputation as a sporting city. In recent years, the Wales Velathon, Cardiff Triathlon and Cardiff Half Marathon have added to that.

Beaches

In the summer there is a man made beach in Cardiff Bay but for an authentic experience visit the stunning beach at Southerndown (25 miles).

Water Sports

The Cardiff International White Water Centre (CIWW) offers canoeing, white water rafting, kayaking, hydro speed and hot-dogging. (All equipment can be provided) (0.3 miles)

Walking

There are many walks around the city including a great loop around the Cardiff Bay barrage (0.2 miles).

Fishing

There is excellent sea fishing in the Bristol Channel. There are also charter boats to hire form the marina (0.3 miles)

Golf

There are many courses in the area including the prestigious Celtic Manor, host to the 2010 Ryder Cup (18 miles). The nearest course is Cottrell Park set within the rolling hills of the Vale of Glamorgan (8 miles).

Cycling

The Taff Trail cycle route heads north from Cardiff Bay and is 55 miles (88km) in length. (0.1 miles)

Pony trekking

Cardiff Riding School is located within 35 acres of parkland in the city centre (3.6 miles)