Uwch-y-llyn

Cardiff, South Wales

 • 5 Star
 • 7 milltir yn unig o ganol dinas Caerdydd, mae hefyd yn cynnig holl fanteision lleoliad gwledig prydferth mewn pentref traddodiadol gyda 2 dafarn.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £680 yr wythnos
 • £97 y noson
 • 5 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Golygfeydd o'r môr neu'r arfordir

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl
 • 2 o welyau sengl Zip & Link (gellir cyfuno i wneud gwely king/super-king)
 • 1 gwely soffa

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite

Teuluoedd

 • Cot
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Mwynhewch y gorau o ddau fyd yn yr apartment gwyliau 5 seren llawr cyntaf hwn ger Caerdydd. Mae’n cynnig holl fanteision lleoliad gwledig prydferth mewn pentref cefn gwlad traddodiadol gyda 2 dafarn, tra bod canol Caerdydd 7 milltir yn unig i ffwrdd. Mae Uwch-y-llyn yn un o ddau apartment gwyliau moethus ac wedi ei leoli ar stad drawiadol 20 acer ym Mro Morgannwg. Y llecyn perffaith i ymlacio ar ôl archwilio Caerdydd a’i atyniadau di-ri. Mae Cwrs Golff Morgannwg, Cwrs Golff Parc Cottrell, arfordir De Cymru, Stadiwm y Mileniwm, Stadiwm Swalec a Stadiwm Dinas Caerdydd i gyd gerllaw.

Mae Uwch-y-llyn yn ffinio ag eiddo’r perchnogion ac fe’i hadeiladwyd yn 2009 ar 20 acer o dir ar 240 acer y perchnogion lle caiff ceffylau rasio eu magu. Mae’r tir yn cynnwys llyn bychan (gyda ffens o’i amgylch a mynediad trwy giât) gyda digonedd o fywyd gwyllt a physgod, a bydd y plant wrth eu bodd yn bwydo’r hwyaid, cwrdd â’r defaid anwes a chwarae ar y gerddi mawr.

Llawr Cyntaf

Mae’r holl ystafelloedd ar y llawr cyntaf gyda gwresogyddion trydan drwyddo draw ac yn cynnwys: Ystafell agored yn cynnwys lolfa, lle bwyta a chegin, a dwy ystafell wely

Lolfa / lle bwyta: Teledu sgrin fawr a chwaraewr DVD, radio/CD, mynediad Wi-fi a soffa cornel lledr mawr a chyfforddus (gellir ei ddefnyddio fel gwely soffa i gysgu 2 ychwanegol hefyd)

Ardal y gegin: Popty trydan, microdon, oergell/rhewgell, peiriant golchi llestri, bar brecwast a stolion uchel sy’n eich galluogi i wneud y mwyaf o’r golygfeydd gwych dros y llyn a’r wlad o’ch amgylch.

Ystafell wely 1: Dau wely sengl ac ystafell ymolchi en suite gyda chawod dros y bath, toiled a basn ymolchi.

Ystafell wely 2: Gwely dwbl ac ystafell ymolchi gyda chawod , toiled a basn ymolchi.

Gardd

Mae gan y bwthyn gwyliau hwn yng Nghaerdydd erddi eang a hardd a llyn pysgota.

Ardal patio gyda dodrefn gardd a barbeciw (i’w rannu gyda’r apartment arall islaw)

Gerddi yn wynebu’r de felly gellir mwynhau’r haul drwy’r dydd

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Ystafell iwtiliti ar wahân tu allan, sy’n cael ei rhannu rhwng y ddau apartment gwyliau moethus sydd yma. Mae’n cynnwys peiriant golchi a pheiriant sychu dillad.
 • Ffens ddiogel o amgylch y llyn, serch hynny ni ddylid gadael plant i chware o’i amgylch heb oruchwyliaeth.
 • Darperir dillad gwely, tywelion a sychwr gwallt.
 • Gellir darparu cot a chadair uchel ar gais. Dewch a’ch dillad gwely eich hunain ar gyfer y cot.
 • Cost ychwanegol o £20 y noson os oes mwy na 4 o westeion yn eich grwp (uchafswm o 6 gwestai)
 • Gwres a thrydan yn gynwysedig
 • Digonedd o le parcio ar gael
 • Dim ysmygu nac anifeiliaid anwes
 • Storfa ar gyfer cadw beiciau / offer golff ayb
 • Wifi yn gynwysedig
 • Mae’r ddau apartment gwyliau yma yng Nghaerdydd yn derbyn gwyliau byr drwy gydol y flwyddyn a gellir eu harchebu gyda’i gilydd i letya grwpiau mwy

Lleoliad

Uwch-y-llyn holiday apartment, Cardiff is situated on an impressive 20 acre estate within a 200 acre working farm. Set in picturesque, tranquil countryside it is within walking distance (approx 750m) of the welcoming village of Peterston-Super-Ely and yet is only 7 miles from the Centre of Cardiff. Peterston-super-Ely offers a shop, post office and 2 friendly, local pubs both serving great food. The village church was made famous as a filming location for the BBC comedy series Gavin & Stacey. There are many enjoyable walks to be found including the Valeways Millennium Heritage Trail that passes through the village, and the quiet country roads provide great cycling. Despite the country feel there is a large Tesco and Marks and Spencer only 4 miles away.

Cardiff is a city of attractions, sport, culture and entertainment. It has many famous attractions including the The Millennium Stadium, Cardiff Castle, St. Davids' Hall, New Theatre and St. Davids 2 shopping Centre. Cardiff has notched up a fine reputation as a sporting capital thanks to the quality of the events and facilities. Whether you want to watch or play, Cardiff's sporting scene beats many of its competitors. Cardiff City Stadium hosts all of Cardiff City and Cardiff Blues' home games whilst Glamorgan Dragons play cricket at Sophia Gardens (venue for international cricket, including the Ashes).

Cardiff Bay is Europe's most exciting waterfront development. Cardiff Bay is home to the Wales Millenium Centre, Y Senedd (The National Assembly building) as well as numerous other attractions such as bars, restaurants, Olympic sized swimming pool and leisure facility, White water Centre, Yacht Club, Cycle and there are numerous walking trails and paths around the Cardiff Bay Barrage.

Located in the Vale of Glamorgan Uwch-y-llyn is also well positioned to take advantage of the local market towns of Cowbridge and Llantwit Major as well as the Glamorgan Heritage Coast.

Walking

There are many walks including the Glamorgan Heritage Coastal Path and the Valeways Millennium Heritage trail. 0.1 miles

Fishing

The pond on site holds some large Carp. 0 miles

Fantastic Sea Fishing both from the shore and via Charters boats from Cardiff Bay. 7 miles

Golf

One of the closest courses is Cottrell Park, an idyllic venue set in the heart of 400 acres of beautiful Parkland. 1.5 miles. Other nearby courses include The Vale Resort (3.4 miles) and the prestigious Celtic Manor, host to the 2010 Ryder Cup (29 miles).

Cycling

The quiet country lanes found around the farm are ideal for cycling but there are also several tracks nearby including the Taff Trail route between Cardiff and Brecon. 7 miles

Pony trekking

Liege Manor Equestrian Centre is Wales' premier equestrian centre and home to over 70 horses and ponies. The Centre specialises in tuition for all ages and abilities. 2 miles

Beaches

Along the Glamorgan Heritage Coast there are numerous beaches, ranging from the bustling resort of Barry Island (7 miles), to the more peaceful and stunning beach at Southerndown (15 miles).

Water Sports

The Cardiff International White Water Centre (CIWW) offers canoeing, white water rafting, kayaking, hydro speed and hot-dogging. (All equipment can be provided). 11 miles.