Ger-y-llyn

Cardiff, South Wales

 • 5 Star
 • Mwynhewch y gorau o ddau fyd yn y lleoliad gwledig hwn mewn pentref cefn gwlad traddodiadol gyda 2 dafarn ac 20 munud yn unig o ganol Caerdydd

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £582 yr wythnos
 • £83 y noson
 • 5 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl
 • 2 o welyau sengl Zip & Link (gellir cyfuno i wneud gwely king/super-king)
 • 1 gwely soffa

Cegin

 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite
 • Ystafell wlyb

Teuluoedd

 • Cot
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn
 • Ystafell wlyb

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Mae llety moethus 5 seren Ger-y-llyn yn cynnig y gorau o ddau fyd. Mae ganddo holl fanteision lleoliad gwledig prydferth mewn pentref cefn gwlad traddodiadol gyda 2 dafarn, ac eto ond 20 munud o ganol Caerdydd a munudau yn unig o briffordd yr M4. Mae Cwrs Golff Morgannwg, Cwrs Golff Parc Cottrell, arfordir De Cymru, Stadiwm y Mileniwm, Stadiwm Swalec a Stadiwm Dinas Caerdydd i gyd gerllaw.

Mae Ger-y-llyn un o ddau apartment gwyliau moethus yng Nghaerdydd wedi ei osod o fewn 20 acer o dir ar 240 acer y perchnogion lle caiff ceffylau rasio eu magu. Mae’r tir yn cynnwys llyn bychan (gyda ffens o’i amgylch a mynediad trwy giât) gyda digonedd o fywyd gwyllt a physgod, a bydd y plant wrth eu bodd yn bwydo’r hwyaid, cwrdd â’r defaid anwes a chwarae ar y gerddi mawr.

Llawr Gwaelod

Mae’r holl ystafelloedd ar y llawr gwaelod gyda gwresogyddion trydan drwyddo draw ac yn cynnwys ystafell agored yn gyda lolfa/lle bwyta/cegin a dwy ystafell wely.

Lolfa / lle bwyta: Teledu sgrin fawr a chwaraewr DVD, radio/CD, mynediad Wi-fi a soffa cornel lledr mawr a chyfforddus (gellir ei ddefnyddio fel gwely soffa i gysgu 2 ychwanegol hefyd)

Ardal y gegin: Popty trydan, micro-don, oergell/rhewgell, peiriant golchi llestri, bar brecwast a stolion uchel sy’n eich galluogi i wneud y mwyaf o’r golygfeydd gwych dros y llyn a’r wlad o’ch amgylch.

Ystafell wely 1: Dau wely sengl ac ystafell ymolchi en suite gyda chawod dros y bath, toiled a basn ymolchi.

Ystafell wely 2: Gwely dwbl ac ystafell ymolchi en suite gyda chawod, toiled a basn ymolchi.

Gardd

Ardal patio gyda dodrefn gardd

Gerddi yn wynebu’r de yn amgylchynu’r llyn pysgota.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Ystafell iwtiliti ar wahân tu allan sy’n cael ei rhannu rhwng y ddau apartment gwyliau 5 seren Caerdydd. Yn cynnwys peiriant golchi a pheiriant sychu dillad.
 • Drysau llydan sy’n caniatáu mynediad i gadair olwyn.
 • Ffens ddiogel o amgylch y llyn, serch hynny ni ddylid gadael plant i chware o’i amgylch heb oruchwyliaeth.
 • Darperir dillad gwely, tywelion a sychwr gwallt
 • Cost ychwanegol o £20 y noson os gofynnir am y wely soffa ac mae mwy na 4 o westeion yn eich grwp (uchafswm o 6 gwestai)
 • Gellir darparu cot a chadair uchel ar gais. Dewch a’ch dillad gwely eich hunain ar gyfer y cot.
 • Gwres a thrydan yn gynwysedig
 • Digonedd o le parcio ar gael
 • Dim anifeiliaid nac ysmygu
 • Storfa ar gyfer cadw beiciau / offer golff ayb
 • Wifi yn gynwysedig
 • Mae’r ddau apartment gwyliau yma yng Nghaerdydd yn derbyn gwyliau byr drwy gydol y flwyddyn a gellir eu harchebu gyda’i gilydd i letya grwpiau mwy.

Lleoliad