Old Parish Apartment

Cardiff, South Wales

 • Mae'r llety hwn yn Llantrisant wedi ei leoli o fewn yr Hen Dref ac yn ddelfrydol ar gyfer ymweliad â Chaerdydd a gweddill De Cymru.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £398 yr wythnos
 • £57 y noson

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl

Ystafell ymolchi

 • 1 ystafell ymolchi
 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael

Teuluoedd

 • Cot
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 14:00
 • Amser gadael: 11:00

Disgrifiad

Mae'r llety hwn yn Llantrisant wedi ei leoli o fewn yr Hen Dref ac yn ddelfrydol ar gyfer ymweliad â Chaerdydd a gweddill De Cymru. Gyda nifer o dafarndai, bwytai, siopau lleol, ac hyd yn oed adfeilion castell, o fewn pellter cerdded, mae'n leoliad perffaith ar gyfer ymweld a'r ardal.

Fe geir mynediad i'r fflat hwn drwy ddringo grisiau i'r llawr cyntaf.

Llawr Cyntaf

Ystafell stiwdio agored gyda cegin yn cynnwys popty a hob trydan, oergell gyda rhewgell oddi mewn, meicrodon, tostiwr, bar brecwast gyda stolion i 2.

Mae'r gwely dwbwl yn agor allan ac yn cynnig noson dda o gwsg.

Mae yma 2 gadair gyfforddus math soffa. Teledu a radio DAB. Dewis o lyfrau a DVDs.


Gwybodaeth Ychwanegol

 • Lle parcio (am ddim)     
 • Fe ddarperir y canlynol ar gyfer eich arhosiad: Cegin - papur cegin, clytiau, hylif golchi llestri. Ystafell ymolchi - papur toiled. Cynnyrch cyffredinol - bagiau bin, cynnyrch glanhau 
 • Dillad gwelyau, tywelion, haearn smwddio a sychwr gwallt yn gynwysedig   
 • Gwres a trydan yn gynwysedig   
 • Croeso i hyd at 2 gi. Ni ddylid gadael cŵn eu hunain yn y llety, ac ni chaniateir iddynt ddringo ar y dodrefn   
 • Cot a chadair uchel ar gael os gwneir cais ymlaen llaw. Dewch a'ch dillad eich hun i'r cot    
 • Dim ysmygu

 

Lleoliad