Bwthyn y Gelli

Hay-on-Wye, South Wales Borderlands

 • Bwthyn bach godidog yn Gelli Gandryll, delfrydol ar gyfer cyplau neu ffrindiau, o fewn pellter cerdded i ganol y dref a gyda lle parcio.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £408 yr wythnos
 • £58 y noson

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd o'r afon

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king
 • 1 gwely sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Cawod

Awyr Agored

 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Storfa tu allan

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 15.00
 • Amser gadael: 11.00

Disgrifiad

Bwthyn bach godidog yn Gelli Gandryll, delfrydol ar gyfer cyplau neu ffrindiau, o fewn pellter cerdded i ganol y dref a gyda lle parcio. Mae'r dref fach hon yn enwog am ei gwyl lenyddiaeth a'i siopau llyfrau gwych ac yn werth ymweld â hi unrhyw adeg o'r flwyddyn. Mae yma fwytai a thafarndai lleol gwych. Mae Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, y Mynydd Du a Chlawdd Offa heb fod ymhell, perffaith ar gyfer y rheiny sy'n mwynhau crwydro. Mae yna nifer o lwybrau o gwmpas Gelli Gandryll ar hyd dyffryn yr afon Gwy. Mae nant fach yn rhedeg heibio'r bwthyn sy'n cynnwys bob math o fywyd gwyllt gan gynnwys glas y dorlan. Mae eistedd allan yn yr ardd a gwrando ar y dwr a'r adar yn canu yn ei wneud yn le delfrydol i ymlacio. 

Llawr gwaelod

Lolfa gysurus gyda soffa a chadeiriau, lle tân gwreiddiol gyda tân nwy, teledu, chwaraewr DVD a dewis eang o lyfrau. Bwrdd bwyta ar gyfer 3. 

Cegin gyda'r holl offer yn cynnwys peiriannau golchi llestri a golchi dillad, meicrodon, oergell/rhewgell, popty trydan a hob.

Ystafell ymolchi gyda toiled, basn a chawod. Rheilen sychu tywelion a gwres o dan y llawr.   

Llawr cyntaf

Ystafell wely 1 gyda gwely maint king. 

Ystafell wely 2 gyda gwely sengl.

Tu allan

Gardd gaeedig yn y cefn gyda bwrdd a chadeiriau. Nant fach yn rhedeg yng ngwaelod yr ardd i'r afon Gwy.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Dillad gwelyau a thywelion ar gael 
 • Dewis da o lyfrau   
 • Storfa beiciau diogel  
 • Wifi ar gael
 • Trydan a gwres yn gynwysedig   
 • Dim ysmygu 
 • Dim anifeiliaid anwes  
 • Lle parcio tu allan y bwthyn 

Lleoliad