Yr Hen Orsaf Heddlu (Mycroft)

Abergavenny, South Wales Borderlands

 • Llety ar y llawr cyntaf gyda lle parcio yng nghanol tref y Fenni.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £732 yr wythnos
 • £105 y noson

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 4 o welyau sengl
 • 1 gwely soffa

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • Tywelion ar gael
 • Baddon
 • Cawod

Teuluoedd

 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Parcio preifat

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Wedi ei leoli ger canol tref Y Fenni mae'r bwthyn hwn i 4 ar y llawr cyntaf, gyda lle parcio a'r holl adnoddau, siopau, tafarndai a bwytai sydd eu hangen arnoch o fewn pellter cerdded. Mae Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ar stepen y drws ac mae'r ardal yn cynnig llwybrau cerdded a beicio, pysgota gwych a llawer mwy. Gellir cyrraedd Caerdydd yn uniongyrchol ar y trên neu yn y car, gyda ffyrdd da i Bryste a Llundain ar hyd yr M4. Mae'r Fenni yn cynnal nifer o ddigwyddiadau yn ystod y flwyddyn, yn cynnwys yr wyl fwyd a gwyl feicio, sy'n tynnu pobl o bob cwr o'r DU a thu hwnt. 

Llawr Cyntaf

Cegin ac ardal fwyta agored. Bwrdd bwyta a soffas cyfforddus i 4. Teledu ar y wal.

Lolfa yn cynnwys gwely soffa i gysgu 2 westai ychwanegol os oes angen.

Cegin gyda peiriant golchi llestri, peiriant golchi/sychu dillad, peiriant coffi, tegell a thostiwr.

Ystafell ymolchi gyda baddon a chawod oddi mewn, toiled a basn.

Ystafell wely 1 - 3 gwely sengl.

Ystafell wely 2 - 1 gwely sengl.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Dillad gwely a thywelion ar gael
 • Gwres a thrydan yn gynwysedig
 • WiFi ar gael
 • Dim ysmygu
 • Cot trafeilio ar gael os dymunir (noder pan yn archebu)
 • Dim anifeiliaid anwes
 • Lle parcio i un car mewn man penodol - mwy o lefydd parcio ar y stryd

Lleoliad

First floor apartment with car parking near the centre of Abergavenny. Located above a tearoom all the shops, cafes and places to eat and drink are within a short walking distance. Abergavenny is a medieval market town and has something for everyone with its many indoor and outdoor markets,  castle and museums this medieval market town is sure to delight any visitor. Offering fantastic walks for all abilities as well as its own vineyard, the nearby mountain of Sugarloaf is well worth visiting. The Monmouthshire and BreconCanal runs nearby and is considered by many to be Britain's most picturesque canal, and, for much of its length, lies within the Brecon Beacons National Park's boundaries. 

Llangorse Lake in the heart of the Brecon Beacons National Park and Black Mountains offers many opportunities for those interested in outdoor activities. Llangorse Lake is the largest natural lake in South Wales and is renowned for its Pike Fishing. There are numerous fishing opportunities in the area including in the canal and one of the best Salmon river in the UK - The Usk

Water sports

Llangorse Lake offer a wide range of watersports including Canoing, sailing dinghies, rowing boats, pedaloes and water- skiing. Hired from the lakeside, 13 miles.


Walks

Spectacular walks can be found in the Beacons National Park with the peaks of Pen y Fan, Cornddu and Criban, as well as the 90 kilometre Epynt Way which is a circular walk. Other town and riverside walks can be found on the doorstep.

Fishing

Permits and day tickets are available for the superb wild brown trout, salmon and sea trout (sewin) fishing on the river Usk. 0.2 miles

Course fishing - Monmouthshire and Brecon Canal. 1 mile.


Golf

Monmouthshire Golf Club. Suitable for all ages and levels of golfer. The course is set against the beautiful scenery of the Usk valley 1 mile

Cycling

Local trails and country routes including (NCN Route 42) from Abergavenny to Chepstow. 3.0miles

Pony Trekking

Trek in the Brecon Beacons National Park with Grange Pony trekking Centre. for experienced riders and beginners. 20 miles.