Yr Hen Orsaf Heddlu (Mycroft)

Abergavenny, South Wales Borderlands

 • Llety ar y llawr cyntaf gyda lle parcio yng nghanol tref y Fenni.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £612 yr wythnos
 • £87 y noson

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 4 o welyau sengl
 • 1 gwely soffa

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • Tywelion ar gael
 • Baddon
 • Cawod

Teuluoedd

 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Parcio preifat

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Wedi ei leoli ger canol tref Y Fenni mae'r bwthyn hwn i 4 ar y llawr cyntaf, gyda lle parcio a'r holl adnoddau, siopau, tafarndai a bwytai sydd eu hangen arnoch o fewn pellter cerdded. Mae Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ar stepen y drws ac mae'r ardal yn cynnig llwybrau cerdded a beicio, pysgota gwych a llawer mwy. Gellir cyrraedd Caerdydd yn uniongyrchol ar y trên neu yn y car, gyda ffyrdd da i Bryste a Llundain ar hyd yr M4. Mae'r Fenni yn cynnal nifer o ddigwyddiadau yn ystod y flwyddyn, yn cynnwys yr wyl fwyd a gwyl feicio, sy'n tynnu pobl o bob cwr o'r DU a thu hwnt. 

Llawr Cyntaf

Cegin ac ardal fwyta agored. Bwrdd bwyta a soffas cyfforddus i 4. Teledu ar y wal.

Lolfa yn cynnwys gwely soffa i gysgu 2 westai ychwanegol os oes angen.

Cegin gyda peiriant golchi llestri, peiriant golchi/sychu dillad, peiriant coffi, tegell a thostiwr.

Ystafell ymolchi gyda baddon a chawod oddi mewn, toiled a basn.

Ystafell wely 1 - 3 gwely sengl.

Ystafell wely 2 - 1 gwely sengl.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Dillad gwely a thywelion ar gael
 • Gwres a thrydan yn gynwysedig
 • WiFi ar gael
 • Dim ysmygu
 • Cot trafeilio ar gael os dymunir (noder pan yn archebu)
 • Dim anifeiliaid anwes
 • Lle parcio i un car mewn man penodol - mwy o lefydd parcio ar y stryd

Lleoliad