Yr Hen Orsaf 2 (Doyle)

Abergavenny, South Wales Borderlands

 • Llety hunan ddarpar wedi ei leoli ger canol tref farchnad Y Fenni, gyda'r holl adnoddau a nifer o lefydd bwyta o fewn pellter cerdded.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £652 yr wythnos
 • £93 y noson

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Pysgota
 • Golff

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau dwbl
 • 1 gwely soffa

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael
 • Baddon
 • Cawod

Teuluoedd

 • Cot trafeilio

Awyr Agored

 • Parcio preifat

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 15.00
 • Amser gadael: 10.00

Disgrifiad

Llety hunan ddarpar wedi ei leoli ger canol tref farchnad Y Fenni. Gyda'r holl adnoddau a nifer o lefydd bwyta o fewn pellter cerdded. Mae Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ar stepen eich drws yn ogystal â hyfrydwch Sir Fynwy a'r Gororau gyda pentrefi hynafol, trefi marchnad a chestyll godidog. Mae'r llety yn leoliad delfrydol ar gyfer eich arhosiad yn yr ardal. 

Llawr Cyntaf

Cegin gyda'r holl offer yn cynnwys peiriant golchi dillad, meicrodon, oergell/rhewgell llawn maint, popty trydan, hob a pheiriant golchi llestri. 

Lolfa ac ardal fwyta gyda teledu smart, soffas (yn cynnwys gwely soffa). Bwrdd bwyta a chadeiriau ar gyfer 4.

Ystafell wely 1 - gwely dwbwl.

Ystafell wely 2 - gwely dwbwl.

Ystafell ymolchi gyda baddon a chawod oddi mewn, basn a thoiled.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Dillad gwelyau a thywelion yn gynwysedig   
 • Gwres a thrydan yn gynwysedig   
 • Wifi ar gael
 • Dim ysmygu
 • Cot trafeilio ar gael os dymunir (noder hynny pan yn archebu)   
 • Dim anifeiliaid anwes
 • Parcio ar gyfer 1 car mewn bae parcio a pharcio ychwanegol ar y ffordd  

Lleoliad