86 Wedi canfod llety
Back to list view

Brecon, Mid Wales and Brecon Beacons

88430

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£1179 - £1639
yr wythnos
O £893 am arhosiad 3-noson
 • 5 Star
 • Mae Ysgubor y Dderwen yn fwthyn eithriadol o foethus a all gysgu hyd at ddeuddeg gyda sba nofio mawr, wedi ei leoli ar fferm weithiol yng nghanol golygfeydd godidog Bannau Brycheiniog.
 • 8 Guests
 • 4 Bedrooms
 • No Pets
 • 5 Bathrooms
 • Twb Poeth
 • Traeth 50 o filltiroedd
 • Tafarn 3 o filltiroedd
 • Tân agored neu stôf goed

Brecon, Mid Wales and Brecon Beacons

391895

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£991 - £1375
yr wythnos
O £752 am arhosiad 3-noson
 • 5 Star
 • Dyma fwthyn sy’n sefyll ar ei ben ei hun i 8 o bobl. Mae wedi’i leoli ym Mannau Brycheiniog, ar fferm gyda 2 fwthyn arall a gallech eu harchebu gyda’i gilydd neu ar wahân. Mae ganddo dwb poeth mawr preifat, gardd gefn a golygfeydd trawiadol ar draws cefn gwlad, ac mae’n lleoliad delfrydol ar gyfer gwyliau o fewn Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Mae’r ardal yn wych os hoffech fynd i gerdded, beicio, beicio mynydd, neu bysgota (mae hawliau pysgota preifat wedi’u cynnwys) ac mae digonedd o weithgareddau bob tywydd ar gael hefyd. Mae’n ddelfrydol ar gyfer teulu mawr neu grŵp o ffrindiau.
 • 8 Guests
 • 4 Bedrooms
 • No Pets
 • 3 Bathrooms
 • Twb Poeth
 • Ystafell Chwaraeon
 • Traeth 45 o filltiroedd
 • Tafarn 3 o filltiroedd
 • Tân agored neu stôf goed
Llety newydd

Pwllheli, North Wales Coast

BOW109

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£686 - £1326
yr wythnos
O £524 am arhosiad 3-noson
 • 8 Guests
 • 4 Bedrooms
 • 2 Pets
 • 2 Bathrooms
 • Traeth 2 o filltiroedd
 • Tafarn 3.5 o filltiroedd
 • Tân agored neu stôf goed

Aberdaron, North Wales Coast

129953

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£718 - £1314
yr wythnos
O £548 am arhosiad 3-noson
 • 5 Star
 • Taith fer ar droed i draeth Porth Oer, mae'r bwthyn ar wahan 5 seren hwn yn cynnig y lleoliad perffaith ar gyfer gwyliau bwthyn arfordirol ar Benrhyn Llyn. Lleoliad hardd, heddychlon gyda golygfeydd godidog a gardd fawr amgaeedig.
 • 8 Guests
 • 3 Bedrooms
 • 2 Pets
 • 2 Bathrooms
 • Twb Poeth
 • Traeth 0.25 milltir
 • Tafarn 2 o filltiroedd

Llandudno, North Wales Coast

BOW38

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£836 - £1719
yr wythnos
O £636 am arhosiad 3-noson
 • 5 Star
 • Llety cofrestredig Gradd 2 wedi ei leoli rhwng dau o gyrchfannau mwyaf Gogledd Cymru, sef tref castell Conwy a thref glan y môr Llandudno - y ddau le o fewn 3 milltir. Yn Llety'r Bryn mae ardal fyw gyda tân agored, ail lolfa gyda stôf losgi coed, gwelyau cyfforddus a gardd fawr gyda golygfeydd o'r môr. O fewn milltir i dafarn y pentref a thair milltir i ystod eang o fwytai, caffis ac atyniadau.
 • 8 Guests
 • 4 Bedrooms
 • 2 Pets
 • 2 Bathrooms
 • Traeth 3 o filltiroedd
 • Tafarn 2.5 o filltiroedd
 • Tân agored neu stôf goed

Dolgellau, North Wales Snowdonia

95142

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£553 - £997
yr wythnos
O £424 am arhosiad 3-noson
 • 5 Star
 • ?Bwthyn hunan ddarpar hyfryd ger Dolgellau wedi ei osod mewn lleoliad dyrchafedig gyda’i ardd amgaeedig ei hun a golygfeydd gwych o Gadair Idris. 2 filltir o Dolgellau ac 8 milltir o draeth Bermo.
 • 8 Guests
 • 4 Bedrooms
 • 2 Pets
 • 2 Bathrooms
 • Traeth 8 o filltiroedd
 • Tafarn 2 o filltiroedd

Denbigh Cottage

42169

Cemaes Bay, Anglesey North Wales

FL052

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£872 - £2536
yr wythnos
O £663 am arhosiad 3-noson
 • 5 Star
 • 8 Guests
 • 4 Bedrooms
 • 2 Pets
 • 4 Bathrooms
 • Traeth 0.1 milltir
 • Tafarn 0.1 milltir

Mold, North Wales Borderlands

178678

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£610 - £1384
yr wythnos
O £467 am arhosiad 3-noson
 • 5 Star
 • Wedi ei leoli yn un o'r unig bum Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol drwy Gymru gyfan, mae'r llety ar wahân a helaeth hwn ger yr Wyddgrug mewn lleoliad heddychlon a phrydferth.
 • 8 Guests
 • 4 Bedrooms
 • No Pets
 • 2 Bathrooms
 • Traeth 14.5 o filltiroedd
 • Tafarn 4.5 o filltiroedd
 • Tân agored neu stôf goed

New Quay, West Wales

363128

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£506 - £1262
yr wythnos
O £389 am arhosiad 3-noson
 • 4 Star
 • Mae’r ffermdy mawr hwn wedi’i leoli ar fferm 100 erw yng Nghei Newydd, Gorllewin Cymru. Mae’n ddelfrydol ar gyfer teuluoedd neu grwpiau mawr, ac mae wedi’i leoli’n ddelfrydol ger yr arfordir gyda nifer o draethau gwych gerllaw. Mae’r ardal yn enwog am ei dolffiniaid, a gallwch eu gweld yn aml o’r tir neu ar deithiau mewn cychod o Harbwr Cei Newydd. Mae digon i’w weld a’i wneud yma, gyda nifer o weithgareddau ac atyniadau gerllaw gan gynnwys cestyll, Canolfan Antur Llangrannog, canolfan chwaraeon dŵr, llwybrau cerdded gwych, a digon o dafarndai a bwytai lleol rhagorol.
 • 8 Guests
 • 4 Bedrooms
 • 2 Pets
 • 2 Bathrooms
 • Ystafell Chwaraeon
 • Traeth 2 o filltiroedd
 • Tafarn 2 o filltiroedd

Aberystwyth, West Wales

76423

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£989 - £2329
yr wythnos
O £751 am arhosiad 3-noson
 • 4 Star
 • Perffaith i ddod a theulu neu grwpiau o ffrindiau at ei gilydd, mae Bryn Olwg yn llety gyda digon o le. Ty 2 lawr mewn lleoliad gwledig ychydig y tu allan i'r dref glan môr Aberystwyth.
 • 8 Guests
 • 4 Bedrooms
 • No Pets
 • 4 Bathrooms
 • Twb Poeth
 • Traeth 1.5 milltir
 • Tafarn 1.5 milltir