Llety Yn Croesawu Anifiliaid Anwes

Gweler mwy a ffiltro'r chwiliad
185 Wedi canfod llety
Back to list view

Sgubor Elltyd

203224

Llety'r Buarth

34975

Beudy Tawe

80031

Bwthyn Porthoer

203206

Marian Graig

90010

10% Off!

Llangwnadl, North Wales Coast

63959

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£574 - £1011
yr wythnos
O £431 am arhosiad 3-noson
 • 5 Star
 • Special offerLast minute discount! 10% off bookings starting within 14 days (may not apply in conjunction with other offers)
 • 8 o Westeion
 • 4 Ystafell Wely
 • 2 Anifail Anwes
 • WiFi
 • Parcio Preifat
 • Traeth 2 o filltiroedd
 • Tafarn 2 o filltiroedd

Bwthyn y Binwydden (Pine)

BOW105

Onnen Fawr Cottage

391910

Machynlleth, Mid Wales and Brecon Beacons

197758

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£426 - £653
yr wythnos
O £320 am arhosiad 3-noson
 • 4 Star
 • O fewn pellter cerdded i bob cyfleuster gan gynnwys bwytai gwych, caffis a siopau unigryw, mae’r bwthyn hwn sy’n llawn cymeriad yn cynnig llety croesawgar i chi ym Machynlleth, sef tref farchnad fechan yn Nyffryn Dyfi hyfryd. Mae’r ardal yn rhan o Fïosffer Dyfi sydd wedi’i ddynodi gan UNESCO, ac mae hefyd yn borth deheuol i Barc Cenedlaethol Eryri. Mae Ysgubor Newydd yn enghraifft brin o adeilad canoloesol trefol, ac mae’n lle gwych i fynd i fwynhau prifddinas hynafol Cymru. Mae’n ganolog i ogledd, canolbarth a de Cymru gyda chysylltiadau trafnidiaeth gyhoeddus gwych o bob cyfeiriad.
 • 4 o Westeion
 • 2 Ystafell Wely
 • 1 Anifail Anwes
 • WiFi
 • Parcio Preifat
 • Traeth 10 o filltiroedd
 • Tafarn 0.1 milltir

Jasmine Bach

30365

Gwarcwm Uchaf

374994

£100 Off!

Aberystwyth, West Wales

35095

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£560 - £1244
yr wythnos
O £420 am arhosiad 3-noson
 • 5 Star
 • Special offer£100 off 29 July to 2 August 2019, in this 5* cottage with a Hot Tub!
 • 6 o Westeion
 • 2 Ystafell Wely
 • 1 Anifail Anwes
 • WiFi
 • Parcio Preifat
 • Twb Poeth
 • Traeth 7 o filltiroedd
 • Tafarn 1 milltir
 • Tân agored neu stôf goed
Gweler mwy a ffiltro'r chwiliad