Llety Yn Croesawu Anifiliaid Anwes

Gweler mwy a ffiltro'r chwiliad
188 Wedi canfod llety
Back to list view

Betws-y-Coed, North Wales Snowdonia

84026

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£377 - £635
yr wythnos
O £292 am arhosiad 3-noson
 • 4 Star
 • Os ydych yn chwilio am leoliad heddychlon gyda golygfeydd godidog yng nghalon Eryri, mae'r bwthyn hunan-ddarpar hwn yn berffaith i chi. 5 milltir o Betws-y-Coed.
 • 4 Guests
 • 2 Bedrooms
 • 1 Pet
 • 1 Bathroom
 • Traeth 24 o filltiroedd
 • Tafarn 3 o filltiroedd
10% i ffwrdd

Aberystwyth, Mid Wales & the Brecon Beacons

BOW101

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£721 - £1281
yr wythnos
O £550 am arhosiad 3-noson
 • Cynnig arbennig10% off Dec 2019 - Feb 2020
 • 4 Guests
 • 2 Bedrooms
 • 3 Pets
 • 3 Bathrooms
 • Twb Poeth
 • Traeth 13.5 o filltiroedd
 • Tafarn 0.7 milltir
 • Tân agored neu stôf goed
Llety newydd

Aberystwyth, West Wales

BOW92

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£435 - £1135
yr wythnos
O £335 am arhosiad 3-noson
 • 4 Guests
 • 2 Bedrooms
 • 2 Pets
 • 2 Bathrooms
 • Twb Poeth
 • Traeth 2.8 o filltiroedd
 • Tafarn 2 o filltiroedd
 • Tân agored neu stôf goed
20% i ffwrdd

Dinas Mawddwy, North Wales Snowdonia

WAD337

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£506 - £740
yr wythnos
O £389 am arhosiad 3-noson
 • 4 Star Gold
 • Cynnig arbennig20% off remaining 2019 Oswalds Cottage!
 • 4 Guests
 • 2 Bedrooms
 • 1 Pet
 • 1 Bathroom
 • Traeth 19 o filltiroedd
 • Tafarn 0.6 milltir
 • Tân agored neu stôf goed

Llangwnadl, North Wales Coast

63965

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£402 - £648
yr wythnos
O £311 am arhosiad 3-noson
 • 5 Star
 • Wedi ei leoli o fewn ei lawnt breifat, amgaeedig ei hun, mae Corlan Lleuddad yn cynnig llety hunan-ddarpar moethus, gyda naws hudolus. Mae atyniadau niferus Penrhyn Llyn i gyd o fewn ychydig filltiroedd.
 • 4 Guests
 • 2 Bedrooms
 • 2 Pets
 • 1 Bathroom
 • Traeth 2 o filltiroedd
 • Tafarn 2 o filltiroedd

Capel Curig, North Wales Snowdonia

WAG576

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£386 - £903
yr wythnos
O £299 am arhosiad 3-noson
 • 4 Star
 • 4 Guests
 • 2 Bedrooms
 • 1 Pet
 • 1 Bathroom
 • Traeth 18 o filltiroedd
 • Tafarn 0.3 milltir
 • Tân agored neu stôf goed

Yr Efail

100109

Llety newydd

Aberdaron, North Wales Coast

BOW137

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£418 - £851
yr wythnos
O £323 am arhosiad 3-noson
 • 4 Star
 • 4 Guests
 • 2 Bedrooms
 • 1 Pet
 • 1 Bathroom
 • Traeth 1.9 milltir
 • Tafarn 1.9 milltir

Porthmadog, Snowdonia & the Lleyn Peninsula

82928

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£590 - £969
yr wythnos
O £452 am arhosiad 3-noson
 • 4 Star
 • Yn ganolog i Borthmadog, Caernarfon, Eryri a Phenrhyn Llyn, darpara Ty Isaf leoliad gwych ar gyfer gwyliau yng Ngogledd Cymru. Wedi ei leoli ar fferm heddychlon dim ond pum milltir i’r gogledd o Gricieth a saith milltir a hanner o Borthmadog ac yn hwylus dros ben felly. Mae’r bwthyn hefyd yn agos i ffin orllewinol Eryri, traethau Penrhyn Llyn a dim ond deuddeg milltir o Gaernarfon.
 • 4 Guests
 • 2 Bedrooms
 • 2 Pets
 • 1 Bathroom
 • Traeth 5 o filltiroedd
 • Tân agored neu stôf goed

Machynlleth, Mid Wales and Brecon Beacons

197758

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£462 - £689
yr wythnos
O £356 am arhosiad 3-noson
 • 4 Star
 • O fewn pellter cerdded i bob cyfleuster gan gynnwys bwytai gwych, caffis a siopau unigryw, mae’r bwthyn hwn sy’n llawn cymeriad yn cynnig llety croesawgar i chi ym Machynlleth, sef tref farchnad fechan yn Nyffryn Dyfi hyfryd. Mae’r ardal yn rhan o Fïosffer Dyfi sydd wedi’i ddynodi gan UNESCO, ac mae hefyd yn borth deheuol i Barc Cenedlaethol Eryri. Mae Ysgubor Newydd yn enghraifft brin o adeilad canoloesol trefol, ac mae’n lle gwych i fynd i fwynhau prifddinas hynafol Cymru. Mae’n ganolog i ogledd, canolbarth a de Cymru gyda chysylltiadau trafnidiaeth gyhoeddus gwych o bob cyfeiriad.
 • 4 Guests
 • 2 Bedrooms
 • 1 Pet
 • 1 Bathroom
 • Traeth 10 o filltiroedd
 • Tafarn 0.1 milltir

Welshpool, Mid Wales and Brecon Beacons

75703

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£322 - £461
yr wythnos
O £251 am arhosiad 3-noson
 • 4 Star
 • Mewn man delfrydol yng Nghanolbarth Cymru, mae Bwthyn Efyrnwy yn dy pâr gyda bwthyn gwyliau arall ar fferm laeth, eidion a defaid. Mae hyn yn golygu fod llawer o weithgareddau i'w mwynhau ar y safle, gan gynnwys gwylio'r godro dyddiol o'r balconi gwylio, chwarae pwl a dartiau ac ati yn yr ystafell gemau, neu gêm o bêl-droed neu rygbi ar y cae chwarae bach tu allan. Gyda dwy afon yn byrlymu trwy'r safle, mae hefyd yn fan perffaith ar gyfer gwyliau pysgota yng Nghymru.
 • 4 Guests
 • 2 Bedrooms
 • 2 Pets
 • 1 Bathroom
 • Ystafell Chwaraeon
 • Traeth 45 o filltiroedd
 • Tafarn 2 o filltiroedd
 • Tân agored neu stôf goed

Beaumaris, Anglesey North Wales

FL046

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£546 - £925
yr wythnos
O £419 am arhosiad 3-noson
 • 5 Star
 • 4 Guests
 • 2 Bedrooms
 • 2 Pets
 • 1 Bathroom
 • Traeth 2 o filltiroedd
 • Tafarn 0.5 milltir
Gweler mwy a ffiltro'r chwiliad