Llety Yn Croesawu Anifiliaid Anwes

Gweler mwy a ffiltro'r chwiliad
185 Wedi canfod llety
Back to list view

Congl Cae

CONGLC

Bwthyn yr Ardd - Wisteria Cottage

BOW101

Llety Elan

BOW96

Hafod Aber

BOW92

Dau Ddeg Tri

BOW119

Heol y Goron

BOW117

Oswalds Cottage

WAD337

Ty Isaf

82928

Gwel y Garn

81864

Bwthyn Penarth Fawr

BOW109

Bwthyn y Gors

492027

Brechfa, West Wales

100109

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£373 - £599
yr wythnos
O £280 am arhosiad 3-noson
  • Wedi ei leoli yng nghefn gwlad odidog Gorllewin Cymru arferai'r bwthyn gwyliau hwn fod yn weithdy i’r gof, ond fe’i trawsnewidiwyd yn chwaethus yn ddiweddar, a llwyddwyd i gadw ei swyn gwreiddiol. Gerllaw ceir Coedwig Brechfa gyda’i llwybrau beicio mynydd byd enwog ac mae’r ardal hefyd yn un wych ar gyfer cerdded, pysgota eogiaid a mwynhau’r llonyddwch gwledig.
  • 4 o Westeion
  • 2 Ystafell Wely
  • 2 Anifail Anwes
  • WiFi
  • Parcio Preifat
  • Traeth 20 o filltiroedd
  • Tafarn 1 milltir
  • Tân agored neu stôf goed
Gweler mwy a ffiltro'r chwiliad