Tenby - Caldey House

Tenby, Pembrokeshire West Wales

 • 4 Star
 • Fe geir golygfeydd anhygoel o'r môr ac Ynys Bŷr o'r llety hunan ddarpar hwn yn Ninbych y Pysgod.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £703 yr wythnos
 • £100 y noson
 • 4 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • Pwll nofio
 • Golygfeydd o'r môr neu'r arfordir

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dim dillad gwely ar gael
 • 1 gwely king/super-king
 • 1 gwely dwbl
 • 2 o welyau sengl
 • 1 gwely soffa

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Dim tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite

Teuluoedd

 • Cot
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Balconi
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Fe geir golygfeydd anhygoel o'r môr ac Ynys Bŷr o'r llety hunan ddarpar hwn yn Ninbych y Pysgod. Gyda pwll nofio, sawna a campfa, mae mewn lleoliad perffaith a phellter cerdded i ganol y dref, harbwr a thraethau gwych. Mae Dinbych y Pysgod yn dref arfordirol ddelfrydol gyda nifer o atyniadau ar gyfer pob tywydd yn cynnwys Parc Antur Oakwood, Fferm Folly, Sŵ Manor House a Pharc Deinosoriaid.

Llawr Gwaelod (mynediad i fyny stepiau)

Lolfa, ystafell fwyta a chegin cynllun agored yn cynnwys teledu Freeview, doc Ipod, popty trydan, meicrodon, peiriant golchi llestri, oergell/rhewgell a pheiriannau golchi a sychu dillad.  

Soffas cyfforddus a bwrdd bwyta ar gyfer 6  

Ystafell wely 1 - gwely dwbwl ac ystafell gawod ynghlwm

Ystafell wely 2 - gwely dwbwl

Ystafell wely 3 - gwely sengl gyda gwely tynnu allan ychwanegol

Ystafell ymolchi yn cynnwys baddon a chawod oddi mewn, basn a thoiled

Tu Allan

Lawnt yn cael ei rhannu, a balconi preifat gyda golygfeydd o'r môr a Dinbych y Pysgod. Cyfleusterau hamdden yn cael eu rhannu gyda nifer fach o letyau eraill ac yn cynnwys defnydd rhad ac am ddim o'r pwll nofio cynnes, sawna a champfa (pwll ar agor 9am - 5pm)

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Dillad gwelyau a thywelion ar gael
 • Gwres a thrydan yn gynwysedig
 • Wi-fi ar gael
 • Cadair uchel a chot ar gael (noder hynny pan yn archebu). Dewch a'ch dillad eich hun i'r cot
 • Dim anifeiliaid anwes nac ysgmygu
 • Parcio ar gyfer 1 car, a man parcio i ymwelwyr ar gael (noder fod y mannau parcio yn eithaf cul)   

Lleoliad