Waldo, Hafod y Mor

Tenby, Pembrokeshire West Wales

 • 3 Star
 • Mae'r llety hwn yn Ninbych-y-pysgod wedi ei leoli ar 3ydd a 4ydd llawr tŷ Sioraidd, gyda golygfeydd anhygoel i lawr i'r harbwr a thraeth y Gogledd.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £941 yr wythnos
 • £134 y noson
 • 3 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Syrffio
 • Pysgota

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Golygfeydd o'r harbwr
 • Golygfeydd o'r môr neu'r arfordir

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl
 • 5 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Dim tywelion ar gael
 • Baddon
 • Cawod

Teuluoedd

 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Llety helaeth yn Ninbych-y-pysgod gyda golygfeydd anhygoel. Mae'r llety ar ddau lawr uchaf tŷ Sioraidd yn edrych i lawr ar yr harbwr a thraeth y Gogledd. Mae canol y dref, traethau, harbwr a phopeth y byddwch eu hangen ar stepen eich drws.

 

3ydd a 4ydd llawr

Cegin, ardal fwyta a lolfa agored

Cegin gyda'r holl offer angenrheidiol, yn cynnwys peiriant golchi dillad, popty a hob trydan, tostiwr, meicrodon a thegell

Ystafell wely 1 - 1 gwely dwbwl

Ystafell wely 2 - 2 wely sengl

Ystafell wely 3 - 2 wely sengl

Ystafell wely 4 - 3 gwely sengl

Ystafell ymolchi gyda baddon, cawod, toiled a basn

Ail ystafell ymolchi gyda baddon, cawod, toiled a basn

Gwybodaeth Ychwanegol

Gwres a thrydan yn gynwysedig

Cot a chadair uchel ar gael - noder hynny pan yn archebu (dewch â dillad eich hunain i'r cot)

Dewch â thywelion eich hun

Wi-fi yn gynwysedig

Noder: mae'r llety mewn hen adeilad Sioraidd, felly byddwch yn ystyriol gydag unrhyw sŵn

Does dim lifft yn yr adeilad

Dim ysmygu

Dim anifeiliad anwes

 

Lleoliad