Crwys, Hafod y Mor

Tenby, Pembrokeshire West Wales

 • 3 Star
 • Un o'r lleoliadau gorau yn Ninbych-y-pysgod, mae'r llety gwyliau hwn yn edrych i lawr ar yr harbwr a Thraeth y Gogledd.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £525 yr wythnos
 • £75 y noson
 • 3 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Beicio

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Golygfeydd o'r harbwr
 • Golygfeydd o'r môr neu'r arfordir

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Dim tywelion ar gael

Teuluoedd

 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Balconi

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Un o'r lleoliadau gorau yn Ninbych-y-pysgod, mae'r llety gwyliau hwn yn edrych i lawr ar yr harbwr a Thraeth y Gogledd. Mae holl fwytai ac atyniadau Dinbych-y-pysgod ar stepen eich drws. Yn swyddogol, mae'r llety yn cysgu 2, ond gall 2 westai ychwanegol gysgu ar wely soffa yn y lolfa. Lleoliad delfrydol ar gyfer arhosiad yn Ninbych-y-pysgod.

 

Llawr gwaelod

Lolfa, cegin ac ardal fwyta agored. Teledu a chwaraewr DVD. Gellir defnyddio'r gwely soffa yn y lolfa i gysgu dau westai ychwanegol.

Cegin gyda'r holl offer angenrheidiol yn cynnwys popty trydan a hob, peiriant golchi dillad, tostiwr, tegell a meicrodon.

Bwrdd a chadeiriau i 4.

Ystafell wely ddwbwl.

Feranda gyda bwrdd coffi a chadeiriau. Lleoliad anhygoel i eistedd a mwynhau'r golygfeydd.

Ystafell ymolchi gydag uned gawod, toiled a basn.

Golygfeydd trawiadol o'r môr.

 

Tu Allan

Mae'r ardd yn cael ei rhannu gydag un llety arall, mewn lleoliad anhygoel yn edrych i lawr ar yr harbwr.

 

Gwybodaeth Ychwanegol

Gwres a thrydan yn gynwysedig

Cot a chadair uchel ar gael - noder hynny pan yn archebu (dewch â dillad eich hunain i'r cot)

Dewch â thywelion eich hun

Wi-fi yn gynwysedig

Noder: mae'r llety mewn hen adeilad Sioraidd, felly byddwch yn ystyriol gydag unrhyw sŵn

Mae'r llety ar y llawr gwaelod ond mae yna ychydig o stepiau oddi mewn

Dim ysmygu

Dim anifeiliad anwes

Lleoliad