Brynhyfryd

St Davids, Pembrokeshire West Wales

 • 4 Star
 • Bwthyn wedi ei leoli yn agos i ganol Tŷ Ddewi ac o fewn pellter cerdded i'r gadeirlan, siopau bach a nifer o lefydd gwych i fwyta ac yfed. 

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £703 yr wythnos
 • £100 y noson
 • 4 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Syrffio
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • Pecyn croeso

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau king/super-king
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 3 ystafell ymolchi
 • 3 o doiledau
 • Ystafell ymolchi en-suite
 • Baddon
 • Cawod

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 17.00
 • Amser gadael: 10.00

Disgrifiad

Bwthyn hunan ddarpar cofrestredig gradd 2 wedi ei leoli yn agos i ganol Tŷ Ddewi ac yn cynnwys parcio oddi ar y ffordd ar gyfer 3 car. Mae'r bwthyn o fewn pellter cerdded i'r gadeirlan, siopau bach a nifer o lefydd gwych i fwyta ac yfed. Lleoliad braf ar gyfer teuluoedd neu grŵp o ffrindiau. Gyda traethau gwych, harbwr, llwybrau cerdded, a nifer o weithgareddau gerllaw, dyma'r bwthyn delfrydol ar gyfer eich gwyliau yn Nhŷ Ddewi, Sir Benfro.

Llawr Gwaelod

Lolfa gyda soffas cysurus, teledu, chwaraewr DVD, a dewis eang o lyfrau, DVDs a gemau.

Cegin gyda'r holl offer yn cynnwys peiriant golchi llestri, meicrodon, oergell a rhewgell llawn maint, popty a hob nwy, bwrdd brecwast.

Toiled ac ystafell iwtiliti gyda peiriannau golchi a sychu dillad, haearn a bwrdd smwddio.

Ystafell fwyta gyda bwrdd i eistedd 6, radio a chwaraewr CD.

Ystafell haul gyda seddau cysurus a golygfeydd o'r ardd - lle delfrydol i ymlacio.

Llawr Cyntaf

Ystafell wely 1 - gwely maint king, en-suite gydag uned cawod, toiled a basn. 

Ystafell ymolchi gyda baddon a chawod oddi mewn, toiled a basn.

Ystafell wely 2 - gwely maint king, uned ymolchi, cwpwrdd dillad a golygfeydd dros yr ardd tuag at Ynys Dewi.

Ystafell wely 3 - gyda dau wely sengl. 

Tu Allan

Mae lawnt fawr yng nghefn y bwthyn gyda digon o ddodrefn gardd, sy'n ddelfrydol ar gyfer bwyta yn yr awyr agored a mwynhau'r golygfeydd. Mae lle i eistedd yn nhalcen y tŷ hefyd. Mae pwll bach yng ngwaelod yr ardd a dylid goruchwylio plant o'i gwmpas bob amser.


Gwybodaeth Ychwanegol

Gwres a thrydan yn gynwysedig   

Parcio ar gyfer 3 car mewn ardal breifat oddi ar y ffordd

Ni chaniateir plant dan 5 oed (oherwydd y pwll bach yng ngwaelod yr ardd - dylid goruchwylio pob plentyn ger y pwll)  

Dillad gwelyau a thywelion sychu llestri yn gynwysedig. Dewch â'ch tywelion dwylo, baddon a thraeth eich hun (neu dalu £7.50 yn ychwanegol ar gyfer pob set)   

Ni ellir archebu gwyliau am gyfnod hirach na pythefnos 

WI-FI ar gael

Dim ysmygu

Dim anifeiliaid anwes

Dim partion stag na phartion plu  

Lleoliad