Ty Carreg Sampson

St Davids, Pembrokeshire West Wales

 • 4 Star
 • Bwthyn hyfryd yn cysgu 11 ac yn caniatau cwn. 5 munud yn unig ar droed o hen harbwr a thraeth Abercastell a llwybr arfordirol enwog Sir Benfro.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £1,416 yr wythnos
 • £202 y noson
 • 4 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff

Nodweddion Arbennig

 • Tân agored neu stôf goed
 • Golygfeydd o'r môr neu'r arfordir

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 3 o welyau king/super-king
 • 3 o welyau sengl
 • 2 o welyau sengl Zip & Link (gellir cyfuno i wneud gwely king/super-king)

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 4 o doiledau
 • Dim tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite

Teuluoedd

 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 7:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Dim ond 5 munud o gerdded o’r harbwr bach, traeth a llwybr arfordirol yn Abercastell, mae’r bwthyn moethus hwn yn Sir Benfro yn berffaith ar gyfer gwyliau teulu neu grŵp o ffrindiau. Lleoliad godidog, tafarn wledig draddodiadol yn gyfagos a chyfleusterau en-suite yn y 4 ystafell wely i gyd. Mae’r bwthyn gwyliau hwn yn Sir Benfro hefyd yn hefyd yn caniatáu cŵn ac wedi ei amgylchynu gan lawer o atyniadau e.e. Tŷ Ddewi - dinas leiaf Prydain, Ynys Ddewi a Labordy Cefnfor yn Abergwaun. Mae atyniadau poblogaidd yn cynnwys tripiau cwch i wylio dolffiniaid a morfilod, arfor-neidio, deifio, pysgota a cherdded.

Llawr Gwaelod
Ystafell fyw fawr a chroesawgar gyda lle i hyd at 12 eistedd, stôf llosgi coed, teledu a chasgliad da o DVDs a llyfrau.

Cegin wedi ei gosod yn llawn, oergell/rhewgell fawr a digonedd o le storio yn y bwthyn moethus hwn, Sir Benfro

Ystafell golchi dillad gyda pheiriant golchi a sychu dillad.

Ystafell wely 1 - ystafell deulu gyda mynediad addas i gadair olwyn ac mae’n ystafell deuluol. Gwely maint king a gwely sengl gyda chawod a baddon clasurol ar wahân yn yr ystafell ymolchi.

Llawr Cyntaf
Ystafell wely 2 – ystafell deulu arall gyda gwely super king a 2 wely sengl mewn ardal ar wahân, sy’n cynnig preifatrwydd. Mae’r en-suite yn cynnwys basn, toiled a chawod.

Ystafell wely 3 – gwely super king (neu gall fod yn ddau wely sengl) gyda chwpwrdd dillad yn y wal a chawod yn yr ystafell ymolchi. Gellir gosod trydydd gwely sengl yma hefyd os oes angen.

Ystafell wely 4 – gyda gwely maint king, cwpwrdd dillad yn y wal ac ystafell ymolchi ar wahân yn cynnwys cawod a thoiled.
Gellir mynd i mewn i bob ystafell wely (ac eithrio un) drwy ddrysau preifat allanol.

Gardd
Mae gan y bwthyn hwn yn Sir Benfro ardd amgaeedig, gydag ardal patio llechfaen a lawnt wedi ei godi’n uwch. Bwrdd patio gyda chadeiriau ac offer barbeciw.
Mae’r ardd yn ffinio gyda chaeau y gellir eu defnyddio gan blant fel ardal i chwarae.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Gwres olew gyda system wresogi o dan y llawr ar y llawr gwaelod a rheiddiaduron ar y llawr cyntaf. (Trydan a gwres yn gynwysedig).
 • Pentwr cychwynnol o goed tân am ddim. Gellir prynu ychwaneg o goed tân gan y perchennog.
 • Dillad gwely a thywelion dwylo yn gynwysedig. Gellir darparu tywelion bath hefyd am ffi ychwanegol.
 • Basged gyntaf o logiau am ddim. Gellir prynu rhagor gan y perchennog.
 • Wifi yn y bwthyn moethus hwn.
 • Cot teithio a chadair uchel ar gais. Drws parhaol ar waelod y grisiau.
 • Digonedd o lefydd parcio.
 • Derbynnir cŵn (gellir derbyn mwy nag un gyda threfniant blaenorol).
 • Saif ar yr un fferm a bwthyn Tŷ'r Castell sy’n golygu y gellir archebu’r ddau fwthyn gyda’i gilydd ar gyfer grwpiau mwy

Lleoliad